Tag Archives: идеология

ЗАЩО Е НЕОБХОДИМА?

ВЛАДИМИР ЦЕКОВ   Идейно-политическата подготовка е задължително условие за изграждането на членовете на комунистическите партии като съзнателни комунисти, годни да разпространяват комунистическите идеи сред народните маси, да се ориентират в политическата обстановка, да бъдат истински борци за светлото комунистическо бъдеще. За по-старите комунисти не е тайна, че по времето на късния социализъм занятията за идейно-политическата […]

Продължава →

НУЖНА ЛИ Е ИДЕОЛОГИЧЕСКА БОРБА?

Марксизмът вижда в работническата класа главната съзидателна сила на обществото и доказа необходимостта от революционна смяна на капитализма с неговите социални неравенства и несправедливости и смяната му с нов обществен строй, без експлоатация на човек от човека – социализма. Буржоазията, страхувайки се от тази очевидна истина, при това научно доказана и потвърдена от практиката, всячески […]

Продължава →