Tag Archives: икономически теории

СЪВРЕМЕННИТЕ БУРЖОАЗНИ И РЕВИЗИОНИСТИЧНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ТЕОРИИ – ОПИТ ЗА УВЕКОВЕЧАВАНЕ НА КАПИТАЛИЗМА

Владимир Цеков Продължение  Важно място в опитите за спасяването на капитализма заема и теорията за корпорационната революция. Тази теория води началото си някъде от 30-те и 40-те години на миналия век и съвпада с времето на изострянето на противоречията между капиталистическитедържави и задълбочаването на кризата на капитализма и изострянето на класовата борба на трудещите се […]

Продължава →

СЪВРЕМЕННИТЕ БУРЖОАЗНИ ТЕОРИИ

СЪВРЕМЕННИТЕ БУРЖОАЗНИ И РЕВИЗИОНИСТИЧНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ТЕОРИИ – ОПИТ ЗА УВЕКОВЕЧАВАНЕ НА КАПИТАЛИЗМА Реймонд Арон Вл. Цеков продължение Друга теория, родоначалник на която е Дж.К. Голбрайт е теорията за „Държавата на всеобщото благоденствие” или „Обществото на всеобщото благоденствие”. Тя води началото си от втората половина на миналия век и става една от най-модните и широко рекламирани […]

Продължава →