Tag Archives: КЛАСИ И КЛАСОВА БОРБА

КЛАСИ И КЛАСОВА БОРБА

  Във всички обществени формации с изключение на първобитно-общинната и бъдещата комунистическа обществото е било разделено на класи с коренно противоположни интереси. Борбата между тях е основна движеща сила на общественото развитие. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ КЛАСИТЕ? Класи се наричат големи групи от хора, които се различават по своето място в исторически определената система на общественото производство, […]

Продължава →