Tag Archives: комунистически символи

Символите на БКП

За своите символи комунистите не са питали нито един буржоазен парламент, нито са се безпокоели от тяхната „забрана“( ха-ха!)! Символи изведени в борбата на пролетариата срещу буржоазията и капитализма, като символи на тази борба, няма как да не бъдат мразени и забранявани от антагонизма на капитала! И едно от победоносните значения на тези символи е, че […]

Продължава →