Tag Archives: криза

КРИЗА И КОВИД-19

МИЛЧО АЛЕКСАНДРОВ   Понеже връзката, между очертаващата се световна икономическа криза и ковид-19 става все по-очевидна, и не може да се обясни с никаква теория на конспирацията, както се опитват някои. Защото теорията на конспирацията се използва от специалните служби и нелегалните организации. Но така, или иначе това все пак са инструменти. А инструментите служат, […]

Продължава →

БЕЗРАБОТИЦАТА Е ГОЛЕМИЯТ БИЧ НА ЕВРОПА

    Едва ли народите в повечето страни – членки на ЕС осъзнават тежестта и сериозността на проблема с недопустимо високата безработица, от която може да се излезе само с много усилия и то в продължение на години.   Трябва да се подчертае, че ЕС е в такава степен зациклил във финансовата криза, че изглежда […]

Продължава →

ИКОНОМИЧЕСКА КРИЗА

  За икономическа криза при капитализма се счита не намаление на благата за обществото, а намалението на печалбите на капиталистите. Спадът в потреблението на блага по време на криза е само следствие от спадналата платежоспособност на населението заради действията (уволненията, намаление на възнагражденията, безработица и пр.) на господстващото класа за защита срещу намалението на печалбите.

Продължава →

ИСТОРИЧЕСКА ПЕРСПЕКТИВА

    На 20 и 21 март в един от корпусите на МГУ в Москва се състоя „Московски икономически форум”, събрал както руски и чуждестранни специалисти учени, така и представители на различни обществени организации. Форумът беше призван да обсъди кризата на тъй наречения пазарен фундаментализъм, да даде нови ориентири за развитие на икономиката в тясна […]

Продължава →

МИТОВЕТЕ ЗА КРИЗАТА И КЛАСОВОТО РАБОТНИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ

Черният фронт – коалиционното правителство, тройката и плутокрацията подготвиха адски живот за работническата класа и всички трудещи се. Техният „предварителен договор” за приемане на обявените мерки само изпреварват лошотиите, намиращи се в „основния договор”, който ще бъде обявен до юни 2012 г. НОВИЯТ МЕМОРАНДУМ ЗА ОБЕДНЯВАНЕТО, ПРИЕТ ОТ ПАРЛАМЕНТА ВКЛЮЧВА СЛЕДНИТЕ МЕРКИ:  1.    ЗАПЛАТИ Понижаване […]

Продължава →

КАКВО ЗНАЕМ ЗА ДНЕШНАТА КРИЗА

Парите (ликвидността) изчезнаха навсякъде. И най-напред това се случи не в Русия с нейния „тоталитарен режим”, а в съвършено демократичната Америка. Тъкмо от САЩ кризата тръгна като цунами по цял свят. Достигна и Русия. Достигна, а не се роди тук. Така че претенциите по повод възникналата криза да се насочват по адрес на Белия дом, […]

Продължава →