Tag Archives: молитви

БОГОВЕТЕ И МОЛИТВАТА НА КАПИТАЛИСТА

След това кратко научно изясняване на разглежданата тема, за уважаемия читател ще бъде интересно и полезно да получи и необходимото познание и по въпроса: капиталистът като експлоататор има ли богове и какви са молитвите му към тях? Правилното изясняване на този въпрос е било възможно само след като К. Маркс най-задълбочено изследва капиталистическата система и […]

Продължава →