Tag Archives: ОБЩЕСТВЕНО ИКОНОМИЧЕСКА ФОРМАЦИЯ

БАЗА И НАДСТРОЙКА. ОБЩЕСТВЕНО-ИКОНОМИЧЕСКАМИЧЕСКА ФОРМАЦИЯ

База и надстройка на обществото Базата на обществото – това е съвкупността от производствените отношения на всеки даден етап от общественото развитие. Основният определящ елемент в производствените отношения, а следователно и на базата, са формите на собственост. От това в чии ръце се намират основните средства за производство в дадена епоха, се определя характерът на […]

Продължава →