Tag Archives: партийна работа

ЗА РАБОТАТА НА ПАРТИЯТА СРЕД РАБОТНИЧЕСКАТА КЛАСА

Пропагандата и агитацията сред масите на работническата класа беше и остава най-важното направление на политическата дейност на комунистите. Не откъсване от масите, а най-тясната връзка с тях; да не са поставя над масите, а да върви пред масите, водейки ги след себе си; не да се отчуждава от масите, а да се слее с тях […]

Продължава →