Tag Archives: партийни книжки

КОМУНИСТИ И ПРИТЕЖАТЕЛИ НА ЧЛЕНСКИ КНИЖКИ

Според мен комунистът е човек, притежаващ най-високи нравствени, морални и прочие качества. Той не живее само за удовлетворение на своите потребности. Той се бори за да може животът на трудовите хора да бъде спокоен и щастлив, без експлоатация на техния труд, със зачитане на техните права и свободи. Комунистът няма да мине равнодушно край плачещото […]

Продължава →