Tag Archives: практика и истина

РОЛЯТА НА ПРАКТИКАТА В ПОЗНАВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС. ИСТИНА

Практиката – основа и цел на познанието. Обективните предмети, явления и процеси въздействат върху човека, върху неговите сетива и пораждат в съзнанието му усещания, възприятия и пр. Човекът, обществото непрекъснато се обогатяват с нови и нови знания. Но кое тласка обществото към безспирно обогатяване на неговите знания? Може би това е любознателността? Тя наистина силно […]

Продължава →