Tag Archives: ПУГ

ПОЛИТИЧЕСКА УЧЕБНА ГОДИНА

Тема №2 МАРКСИСТКО-ЛЕНИНСКАТА ФИЛОСОФИЯ КАТО НАУКА И МИРОГЛЕД. ОСНОВЕН ВЪПРОС НА ФИЛОСОФИЯТА   Въпрос № 1: Що е мироглед? Отговор: Мирогледът е система от философски, политически, правни, научни, нравствени, естетически и религиозни възгледи на хората, на обществото, на класите. Въпрос №2. Какви видове мироглед познаваме? Отговор: Идеалистически-материалистически, реакционен-прогресивен, ненаучен-научен, буржоазен-социалистически/комунистически/, религиозен-атеистичен, на господстващата класа-на останалите […]

Продължава →