Tag Archives: Решения на Пленума на ЦК на Б К П

РЕШЕНИЯ НА ПЛЕНУМА НА ЦК НА БКП ОТ 22.4.2017 Г

Обсъждайки въпросите, засегнати в доклада на председателя на ЦК на БКП и разискванията, Пленумът реши: Одобрява доклада на председателя на партията. Приема изводите и положенията в доклада и изказванията като ръководство за действие на всички партийни организации. Обръща внимание на председателите на ППО, градски и общински комитети да активизират организационната, идейно-политическата и агитационно-пропагандна дейност. а) […]

Продължава →