Tag Archives: РКСМ/б/

НИЕ ЩЕ СЕ БОРИМ С БУРЖОАЗНИЯ РЕЖИМ ПРИ ВСЯКАКВИ УСЛОВИЯ

През есента на миналата година в Атина се проведе семинар, организиран от Комунистическата младеж на Гърция на тема „Обмяната на опит в борбата с  капиталистическото варварство”. Присъстваха представители на младежки комунистически организации от много държави, които взеха активно участие в семинара. Редакцията смята, че ще представлява интерес за читателите, независимо от тяхната възраст, изказването на […]

Продължава →