ДЕН НА СЪВЕТСКАТА АРМИЯ – 23 ФЕВРУАРИ

  На  23 февруари 1918 година  отрядите на Червената армия разбиват войските на немските завоеватели при Псков и Нарва,  много все още не разбират, че се е открила нова страница във военната история, че  въоръжените сили, създадени от Великата Октомврийска социалистическа революция, ще се развият в най-могъщата армия, на чиито рамене ще легне историческата задача да спаси човечеството от фашистката чума.

  Съветската армия се създава от Комунистическата партия и Съветското правителство за защита завоеванията на революцията, за опазване мирния труд на съветските хора. В ръцете на съветската социалистическа държава тя се превръща в инструмент за защита на мира и за борба против коварните планове на подпалвачите на война. В името на тия благородни цели се сражават и побеждават младите отряди на Червената армия в боевете против интервентите през 1918 – 1921 година. В името на тия благородни цели въоръжените сили на Съветския Съюз се сражават и удържат историческа победа над хитлеристкия фашизъм и японския милитаризъм в годините на Великата Отечествена война.

  Заедно с нарастването на икономическото и политическото могъщество на Съветската държава  мощта на армията става все по-голяма. Съветската армия се превръща в страшна сила за враговете на нейните народи, разполагаща с най-съвременна бойна техника, с всички най-нови видове оръжия, със закалени и опитни кадри. Съветската армия се превръща във фактор за поддържане на мира и всеобщата сигурност. С това тя печели доверието на милиони хора в целия свят.

  Като разгромява пълчищата на германските и японските империалисти във втората световна война, като изтръгва от фашистката неволя милиони хора на Запад и на Изток, като премахва смъртната опасност, която беше надвиснала над световната цивилизация, Съветската армия доказа, че е винаги вярна на своята освободителна мисия, че на нея, както и на целия съветски народ, са чужди каквито и да било завоевателни цели, че на нея е присъщо високо уважение към правата и независимостта на другите народи, били те големи или малки.

  Това добре разбират всички народи в Европа и Азия. В много страни след войната остават гробове на  съветските воини-освободители, дали живота си за правото на народите в тия страни да живеят свободно и сами да избират начина си на живот. Затова Съветската армия справедливо беше наречена армия-освободителка.

  Въпреки днешните напъни на марионетките на империализма, българският народ никога не ще забрави и вечно ще бъде признателен на храбрите руски воини, които два пъти го освободиха от оковите на чуждестранно робство. Затова техните опити за демонтиране на Паметника на Съветската армия го отвращават и изразяват безсилието на тези жалки подлоги на  съвременните фашисти пред подвига и́.

  Той навеки ще помни, че доблестната Съветска армия го избави от позорния ярем на империалистическото иго и капиталистическото господство.

  След смъртта на Йосиф Висарионович Сталин, властта на работниците и селяните беше овладяна от ревизионистите (скритите врагове на социализма), започна бавна подмяна на съветската система, довела до появата на опортюнистите (явните врагове на социализма), които реставрираха капитализма в СССР и бившите европейски социалистически страни. Заедно с това беше нанесен удар и по състава и характера на Червената армия. Днес, Руската армия по неволя защитава интересите на руските капиталисти, но в същото време тя се превърна във верен страж на  руския народ срещу попълзновенията на англо-американските и европейски империалисти – фашисти.

  Но споменът за ВКП(б), по-късно КПСС, е жив. Вечно ще живеят в съзнанието титаничните образи на Ленин и Сталин. Прахът на забравата никога няма да покрие славните победи на Червената армия срещу империализма. Нейните подвизи вдъхновяват ръководителите на съвременните социалистически държави, които и днес показват преимуществата на народната армия.

  Годишнината на славната Съветска армия се чества с признателност от нашия народ. Наистина съвременните фашисти – глобалистите, чрез могъщите си СМИ успяха да объркат представите на част от младото поколение, но голямото болшинство от нашия народ не се поддаде на провокациите и отбелязва Денят на Съветската армия с почит и уважение.

Комунистическа правда