ДОЛУ ВОЕННИЯ ПРЕВРАТ В СУДАН

На 25. октомври реакционната военна хунта в Судан извърши военен преврат. Тя разпусна Суверенния съвет правителството, обяви извънредно положение и арестува министър председателя Абдула Хамдок, както и мнозина министри и граждански политически водачи. Които след славната революция от декември 2018 г. водеха правителството в сътрудничество с военните. Революцията прекрати господството на мюсюлманските братя начело с Омар ал Башир, които разделиха Судан, доведоха народа му до мизерия, продадоха ресурсите му и доведоха войни, болести и епидемии в страната.

Против военния преврат славният судански народ, воден от революционерите, излезе на улицата и призова за гражданско неподчинение и за обща седяща стачка. Военните посрещнаха народното въстание с огън и репресии, при което бяха убити повече от 35 души.

Поради това ИКОР обявява:

1. Осъжда военния преврат на марионетната военна хунта, която се стабилизира с ционистката инстанция, и се на мнение, че се касае за пълен преврат, целящ връщане към състоянието на диктатура, тирания и несправедливост, против което се надигна великият судански народ.

2. Подкрепя безусловно въстанието на суданския народ с неговите жени, мъже и с всичките му движещи сили, особено работниците и бедните селяни, водени от Суданската Комунистическа партия, професионалните съюзи и всички революционни и прогресивни национални сили и приветства призива за гражданско неподчинение и седяща стачка за прекратяване на преврата и сваляне на режима.

3. Счита, че въпреки свалянето на шефа на марионетния режим Омар ал Башир и мюсюлманските братя, които разделиха Судан и ограбиха богатството му, революцията не изпълни докрай задачите си и марионетния режим остана на мястото си и залъгваше с примирие и маневри, докато отново се съвзе, за да претендира днес отново за господство.

4. Отново припомня, че събитията в Судан се разглеждат като важна поука за комунистите и революционерите. Тази поука е, че ние никога не трябва да се оттегляме от различните форми на революционни борби, докато не постигнем централната цел, а именно свалянето на про-империалистическия реакционен режим и изграждането на властта на работниците и бедните селяни, както и осъществяването на социализма.

5. Призовава всички комунистически партии и революционни сили в Африка, арабския свят и цял свят да отхвърлят и осъдят този държавен преврат и да подкрепят народното въстание в различните му форми на проявление и да организират с всички налични средства да организират кампании за подкрепа на населението.

Слава на загиналите!

Победа за работниците и потиснатите народни маси в Судан!

Долу военния преврат!