ЗА ПОБЕДАТА Е НЕОБХОДИМА РАБОТНИЧЕСКА ПАРТИЯ НА РУСИЯ

  За успеха на Русия в СВО е необходим здрав тил необходима е непробиваема, ефективна работа на производството, преди всичко на военното производство. Хората трябва да разбират, за какво се трудят самоотвержено. По – точно целият смисъл на ставащото е формулирано от общественото обединение на „Работническата партия на Русия“.

  Обосновано е, че в Украйна Русия се сражава с американския фашизъм във външната политика, където бандеровската армия  – е слуга на американския фашизъм. По-нататък се появява въпросът: „А какво е необходимо да се направи в конкретното предприятие за принос в борбата с американския фашизъм във външната политика?“ Да си спомним Великата Отечествена война: във всяко предприятие имаше организации на партията на работническата класа на Русия, които постоянно мислеха за това, как да се подобри производството. Само с административни средства такива задачи никога не се решават. Тук е необходима работа за убеждението на колектива. Само когато човек е убеден в правотата на своята работа, той ще прояви самоотдаване в труда. Във всекидневната идеологическа и организационна работа без партия на работническата класа не може да се мине, необходима е такава партия и днес.

  Ако с работата по организирането на производството се занимава само администрацията, без да се съветва с колектива, то ефективността рязко пада. Дори знаещите, енергични ръководители – те не са всевиждащи и всемогъщи. А кой тогава е всевиждащ и всемогъщ? Целия колектив, на който „очите“ са на всяко работно място, а силата му е в съвместните действия които превъзхождат резултатите от единичните действия. Нима е възможно без организацията на работническата партия да се разгърне масова рационализаторска инициатива?

  Другарят Сталин в навечерието на войната проведе съвещание с работниците-стахановци. Навярно, това помогна за развитието на производството изобщо и на отбранителното в частност.

  Днес какви съвещания само не се провеждат: с политици, бизнесмени, учени, художници, композитори и т.н.т. И това е добре. Но само работниците не ги събират.

  Ако работническата класа на Русия имаше своя масова партия, тя щеше да покани по 2-3 инициативни работници от водещите производствени предприятия на такова съвещание. Щеше да има конкретни препоръки за развитието на производството.

  Повишаването на производителността води до по-добро заплащане. Без това за масова инициатива на работниците не може да се разчита. За да могат работодателите да не забравят това, също са необходими организации на партията на работническата класа, способни да инициират колективни преговори и действия в съответствие с трудовото законодателство.

  Производствените колективи които се трудят  напрегнато в условията на СВО, много повече отколкото преди. Значи, трябва да се направи максимума, за да могат работниците пълноценно да си почиват, да възстановяват здравето си. Необходимо е, например, активно да се използват профилакториите на предприятията, а там където вече не съществуват да се използват медицинските учреждения.

  Каквато и задача да се приема по организирането на производството в условията на СВО, необходима е активната позиция на партията на работническата класа. Като такава днес излиза общественото обединение „Работническа партия на Русия“. За това всеки съзнателен работник, всеки съзнателен интелигент е длъжен да влезе в редовете на Работническата партия на Русия.

А В Золотов главен редактор на в-к „Народная Правда“, член на РПР

М В Попов президент на Фонда на Работническата Академия, член на РПР

Превод Милчо Александров