КОНЦЕПЦИЯТА ЗА СЪЮЗ С ЕДИННА СЪДБА НА ЧОВЕЧЕСТВОТО СЕ ПРЕВРЪЩА ОТ КОНЦЕПЦИЯ В РЕАЛНИ ДЕЙСТВИЯ – КАЗА СИ ЦЗИНПИН

 si

Пекин, 1 декември /Синхуа/

Много се радвам да видя, че дружбата и сътрудничеството на Китай с различните страни по света постоянно се разширява, концепцията за съюз с единна съдба на човечеството има все по-голяма подкрепа и одобрение, превръща се в концепция с реални действия, заяви в петък генералният секретар на ЦК на КПК Си Цзинпин, в речта си на церемонията по откриване на Диалога между КПК и политическите партии в света на високо равнище в Пекин.

Си Цзинпин посочи, че 19 –я конгрес на КПК предложи план за развитие на Китай с реално време до средата на новия век и демонстрира искрената готовност  на китайската страна заедно с различните страни за стимулиране изграждането на съюз с единна съдба на човечеството.

Той отбеляза, че политическите партии играят важна роля в държавния политически живот, както и, че са важна сила, съдействаща за прогреса на човешката цивилизация.

Си Цзинпин заяви по-нататък, че  днес живеем при динамичното развитие на такива сфери, като Интернет, изчислителните технологии, квантовите спътници и изкуствения интелект, които са безпрецедентно свързани с живота на човека. В същото време човечеството се сблъсква с глобалните въпроси, броя, мащабите и степента на които също се оказват безпрецедентни. Перспективите и съдбата на народите от различните страни на света са все по-тясно свързани.

„През 2013 година аз пръв поставих инициативата за създаване на съюз за единна съдба на човечеството. Много съм радостен да видя, че дружбата и сътрудничеството на Китай с различните страни по света постоянно се разширяват, че концепцията за съюз за единна съдба на човечеството завоюва все по-голяма подкрепа и одобрение, превръща се от концепция в реални действия”, – каза Си Цзинпин, добавяйки, че именно инициативата „Пояс и път” трябва да проведе в живота тази концепция. Четири годишното съвместно изграждане на „Пояс и път” вече се превърна в огромна платформа за сътрудничество за осъществяване на общото развитие на  страните които имат интерес от това.

Си Цзинпин изрази дълбоката си увереност, че целта да се построи съюз за единна съдба на човечеството задължително ще бъде постигната, понеже различните страни изграждат за себе си тази концепция, планират и я претворяват  съвместно в живота, като полагат непрестанни усилия в тази посока.

За тези цели Си Цзинпин посочи, че предстои да се изгражда свят без страх и с обща сигурност. Сигурността на една страна е невъзможно да се подсигури за сметка на липсата на сигурност за другите страни, а заплахите, пред другите държави, също вероятно ще се превърнат в предизвикателство пред една или друга страна. Ние трябва да се придържаме към новата концепция за обща, комплексна, кооперативна и устойчива сигурност и да изградим архитектурата на сигурността, характеризираща се с равноправие, справедливост, съвместно строителство и съвместно използване на обектите.

Предстои ни да изградим свят без бедност и с общо процъфтяване. Ние трябва да придвижим напред икономическата глобализация, различаваща се с откритост, всеобхватност, общо предпочитание, балансираност и двустранна изгода, да създадем благоприятни условия за съвместното развитие на цялото човечество и съвместно да съдействаме за развитието и процъфтяването на различните страни, отбеляза Си Цзинпин.

По нататък той заяви, че предстои да се изгради открит и взаимнообвързан свят без самоизолация. Трябва да се придържаме към концепцията за многоцветния свят и разнообразна цивилизация, съвместно да се преодоляват културните бариери в реалния живот, съвместно да се бойкотират погрешните идеи, пречещи на интелектуалното взаимодействие на човечеството и съвместно да се отстранява духовната отчужденост, пречеща на общуването на човечеството.

Предстои да се изгради чист и красив свят с живописна природа. Земята, това е общият дом на човечеството. Трябва да се утвърждава концепцията за съвместно съжителство на човечеството и природата, да се уважава и пази тя, със съвместни усилия да се защитава незаменимото домашно огнище – планетата Земя, подчерта Си Цзинпин.

превод Милчо Александров

Tags: