КИТАЙ, РУСИЯ И ИНДИЯ ТРЯБВА ДА ДАДАТ НА СВЕТА ПОЛОЖИТЕЛЕН ЗАРЯД – ВАН И

van-i

Ню-Делхи, 12 декември /Синхуа/

В понеделника след срещата на ръководителите на МВнР на КНР, РФ и Индия – Ван И заяви на журналистите, че в съвременния свят заедно с развитието се извършват големи промени и реструктуриране, увеличава се нестабилността и неопределеността. Китай, Русия и Индия, ще бъдат водещи държави в бъдеще с изграждащи се пазари, осъзнават международната си отговорност, като чрез стратегическите си контакти и възможност за координиране ще играят активна роля в стабилизирането на международната ситуация, за да придадат по-голяма определеност и положителен заряд на съвременния свят.

Ван И съобщи, че е запознал участниците на срещата с важното значение на 19 конгрес на КПК за Китай и за целия свят и най-напред с новата външна политика на Китай, който навлиза в новата епоха. Той подчерта, че Китай ще осъществи националното си възраждане по пътя на мирно развитие и ще излезе на пътя за изграждане на мощна страна, различаващ се от пътя на традиционните държави. Китай възнамерява да е адекватен на хода на прогреса и стремежите на международната общност, съвместно с всички страни от планетата ще съдейства за установяването на международни отношения от нов тип, характеризиращи се с взаимно уважение, справедливост, сътрудничество и взаимна изгода, създаване на чиста и красива човешка общност с единна съдба, характеризираща се със здрав мир, всеобща сигурност, с общо процъфтяване, откритост и всеобхватност. Всичко това е близко до руската и индийската концепция за развитие и получи одобрението на Индия и Русия.

Ван И потвърди, че Китай, Русия и Индия се намират в ключов етап, като се учат един от друг, за да осъществят общо развитие и общ прогрес. Трите страни се договориха да укрепят взаимните си двустранни отношения, да разширят тристранното си сътрудничество, за да осъществят  собственото си развитие и да дадат своя дял за мира и процъфтяването на региона и на цялата планета.

превод Милчо Александров

Tags: , ,