ПОЗДРАВЛЕНИЕ НА ЦК НА БКП ПО СЛУЧАЙ НОВАТА 2024 ГОДИНА

Уважаеми другари комунисти, работници, трудови селяни, народни интелигенти, служители,  младежи, студенти и ученици, войници и офицери, народни полицаи!

  Изминалата 2023 година премина в условията на  растящата световна финансова, капиталистическа криза – обхванала и нашата страна. Тази криза за пореден път показа правилността на нашето твърдение, че капиталистическото общество е изиграло времето си обществено-политическа формация, която спира развитието на производителните сили, на справедливото разпределение на стоките и услугите, пречи за развитието на науката и културата и не може да осигури спокойствието на хората. Ние не се съмняваме, че революционният български пролетариат отново ще заеме първите редици в борбата срещу тази вече изключително вредна за него капиталистическа система. Смятаме, че различията в предпочитанията на масите, които  буржоазната пропаганда експлоатира денонощно, ще отстъпят пред въпроса за властта (в чии ръце да бъдат богатствата на страната). Би следвало многогодишното ограбване на народа от наши и чужди хищници да е посочило пътя по който трябва да се върви. Време е всички заедно да си потърсим ограбеното. А това вече само с приказки не може да бъде постигнато. За голямата част от народа – пролетариата, начело с работническата класа е време да си намерят партията, а тя във времето е била само една БКП и да си изградят революционен, класов профсъюз. За да постигнат целите си.

  Пожелаваме на всички трудови хора здраве, година на висока политическа активност, организираност и храброст. С ясното си класово съзнание да укрепнат редовете на славната БКП, която няма никакво намерение да свива знамената на победата, да изградят един мощен и силен БПС пред който да настръхва косата на всеки буржоа, да вземат властта и да устроят живота си заможен, спокоен от престъпници, високо производителен, сигурно  защитен от външни посегателства, с безпроблемно и качествено здравеопазване, с богата култура и много щастие.

 31 декември 2023 г-гр. София                                 ЦК на БКП