РОЖДЕНИЕТО НА ЕДИННАТА БОЛШЕВИШКА ПАРТИЯ

                   Шеста Общоруска /Пражка/ конференция на РСДРП /1912г./

   В историята на международното комунистическо движение шестата Общоруска /Пражка/ конференция на РСДРП,състояла се през 1912 година ,се явява от ключово значение.Именно в този голям чешки град,от 5-и до 17-и януари /от 18-и до 30-и януари по нов стил/ революционното/болшевишкото/ и опортюнистическото направление в Руската социал-демократическа работническа партия окончателно се разделят,не само формално,но и по същество.Конференцията оформя самостоятелното съществуване на болшевишката партия,без меншевики.Лявото крило на партията окончателно се освободи от опортюнистическата сган, от съглашателите с буржоазията и предателите на делото на работническата класа,имащи за цел да дискредитират РСДРП като революционна организация.От трибуната на !5-ия конгрес на ВКП/б/,Сталин заявява: „..тази Конференция има велико значение в историята на нашата партия,тъй като тя постави граница между болшевиките и меншевиките и обедини болшевишките организации в цялата страна, в единна болшевишка партия.”По този повод,след конференцията,Ленин пише до М.Горки: „Накрая се получи-въпреки ликвидаторската сволоч,възродихме партията и нейния ЦК.Надявам се,че Вие ще се зарадвате заедно с мен!”

   Да не забравяме и казаното от Сталин,че партията се укрепва,като се очиства от опортюнистическите елементи в нея.Пражката конференция постига значителни успехи в това отношение.Ако болшевишката партия не се беше освободила навреме от опортюнистите и съглашателите с буржоазията,тя нямаше да може да поведе след себе си работническата класа и да вземе ,заедно с нея властта през октомври 1917 г.,да организира и осъществи диктатурата на пролетариата и да построи социализма.

   На Пражката конференция са представени над 20 организации на РСДРП.Присъстват 14 човека с решаващ глас и 4 със съвещателен.Конференцията определя задачите на революционното/болшевишкото/ крило на партията,в условията на подем на стачното движение сред руските работници.

   Делегатите на конференцията изработват програма минимум,която включва в себе си сваляне на самодържавието,провъзгласяване на република,8 часов работен ден,конфискация на земите на помешчиците.

   На Пражката конференция е избран болшевишки Централен комитет.В неговия състав влизат В.И.Ленин,Й.В.Сталин,Г.К.Орджоникидзе,Н.Петровски и др.Сталин е избран задочно,защото по това време се намира на заточение.Като кандидат член на ЦК е избран М.И.Калинин,който по-късно става Председател на Президиума на Върховния Съвет на СССР,държавен глава на Съветския Съюз.

   На конференцията в Прага е създаден практически център за ръководство на революционните работи в Русия/Руско бюро на ЦК на РСДРП/б//,начело със Сталин.От този момент той става един от главните лидери на Болшевишката партия.                                      КД