УСПЕШНО СЕ ПРОВЕДЕ 4. СВЕТОВНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ИКОР

Четвъртата световна конференция на ИКОР се проведе много успешно през октомври 2021 г. в Европа. В нея взеха участие 31 делегации от 25 страни (Бангладеш, България, Камерун, Колумбия, Конго, Франция, Германия, Хаити, Индия, Кения, Люксембург, Мексико, Мароко, Непал, Нидерландия, Перу, Португалия, Русия, Южна Африка, Швейцария, Того, Тунис, Турция, Украйна и Уругвай). С оглед на корона-пандемията конференцията се проведе при тежки условия и предпазливо въпреки ограниченията за пътуване и антикомунистическите атаки. Въпреки тези ограничения конференцията беше съгласно устава и можеше да взима решения. Тя получи поздравления и приветствия, изпратени от членове на ИКОР, които поради ситуацията не можаха да дойдат, сред които Съюза на киприотите, ПКР Египет, МЛОА Афганистан, както и Китайските комунисти (МЛМ), които кандидатстват за член на ИКОР, и от организации на работнически, женски, народни и бежански движения. Многостранен организационен екип с доброволци от осем страни се грижеше надеждно за организацията на конференцията на високо ниво. Това се доказва, че ИКОР е много добър в дискутиране, съветване и взимане на решения, както и в организирането на ежедневния живот, в борба и празнуване. Единството на теория и практика и солидарното единство са предимство.

Въз основа на встъпителната реч на старата и преизбрана главна координаторка Моника Гертнер-Енгел четвъртата световна конференция на ИКОР проведе подробни, задълбочени и основни обсъждания за развитието на световната империалистическа система и международната класова борба. Резултатите от тези дискусии бяха записани в заключителна резолюция. В нея се казва: „В световната империалистическа система борбите на работниците и масите може да очакват бързи, често непредвидими изменения, а също и революционно развитие. Има признаци за обща криза, обхващаща цялото общество на световната империалистическа система. Материалната основа за социализма съществува!”

Четвъртата световна конференция на ИКОР оцени борбите на работниците и народите, които се противопоставят на десния поврат на управляващите в цял свят и дискутира по „кризата на буржоазната идеология и развитието на пролетарската идеология включително по значението на мирогледната работа за осъзнаване на работническата класа и на масите”както и по „идеологическото и организационно състояние на световното социалистическо движение … Световната конференция мобилизира нашето революционно упование. Обективно условията в цял свят са благоприятни за социалистическа революция. При господстващите условия по необходимост се води борба за ръководството на борбата на работниците и масите. По този въпрос конференцията обсъди взаимодействието на обективния и субективния фактор за претворяването на теорията на комунизма в практиката.” (заключителна резолюция на четвъртата световна конференция на ИКОР)

Отчетния доклад на Международния координационен комитет също беше обсъден подробно и задълбочено с много критични и самокритични предложения за подобрения и беше приет единодушно. ИКОР укрепи финансовата си независимост и 4-та световна конференция се финансира независимо – между другото чрез участието на всички делегации в разходите за конференцията. Конференцията избра нов Международен координационен комитет и финансови ревизори. Моника Гертнер-Енгел от МЛПГ – Германия беше преизбрана за главна координаторка, а Санджай Сингви от КПИ (МЛ) Червена звезда – Индия – за заместник главен координатор. Бяха приети многобройни решения за по-нататъшно развитие на работата на ИКОР. Заключителната резолюция беше приета единодушно.

Четвъртата световна конференция на ИКОР направи седем съществени извода за работата през следващите години: Концентрация върху изграждането на силни революционни партии и организации, задълбочаване на разяснителната работа за империализма и перспективата за социализъм, спечелването на младежта, по-високо развитие на практическото сътрудничество и координацията, по-високо развитие на революционната политика за жените, стриктно спазване на сигурността с особен акцент върху изграждането на ИКОР в Близкия Изток/Западна Азия.

Освен това четвъртата световна конференция на ИКОР взима повод от „100 години Лениново наследство” да организира 2024 г. международен теоретичен семинар за неговото бележещо бъдещето наследство във връзка с петата световна конференция на ИКОР.

С 21 приети актуални политически резолюции четвъртата световна конференция на ИКОР взе становище по значителни борби и важни теми между другото по Палестина, Кюрдистан, Тунис, Индия, африканския континент и Латинска Америка, както и против антикомунизма и се задължи да спомага самоорганизирането на бежанците и по-нататъшни форми на трансконтинентална солидарност.

Празнично откриване, вечери на културата, празник за 150 годишнина на Парижката комуна и фойерверк на международната култура при заключителната вечер дадоха израз на гордостта от съвместната градивна работа, настроението за бъдеща работа, на солидарната сплотеност и оптимистичен дух.

В навечерието на Четвъртата световна конференция на ИКОР се проведоха успешно всички 4 континентални конференции с кворум за взимане на решения. Те бяха белязани от задълбочени дискусии, инициатива за по-високо развитие на нашата координация и сътрудничество на континентите и висока готовност за поемане на отговорност. Навсякъде бяха избрани континентални координатори, заместници, касиери и ревизори.

Документите на Четвъртата световна конференция на ИКОР  може да намерите на  www.icor.info .

Първото съвместно претворяване на решенията е вебинарът: „Напред с превръщането на екологичното движение в масово световно движение! Репортажи от международния ден за борба за спасяване на околната среда и дискусия по екологичната работа на ИКОР” на 27 ноември 2021.