В И НОРОВ: Ш О С МОЖЕ ДА ПРОМЕНИ „ЦЕНТЪРА НА ТЕЖЕСТТА” НА СВЕТОВНОТО СОЦИАЛНО – ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ

norov

  На 1 януари 2019 година за нов Генерален секретар на Шанхайската организация за сътрудничество беше назначен представителят на Узбекистан В И Норов. В интервю за „Женминван” Норов разказа за плановете си за работа като Генерален секретар на ШОС, изрази мнение за вече постигнатите успехи на организацията, като сподели своето виждане за нейното развитие, перспективи и насоки.

„През изминалите 18 години ШОС стана ефективна площадка за открит и конструктивен диалог, действащ механизъм за многостранното взаимодействие, а също и важен фактор за регионалната стабилност – подчерта Норов. Той добави, че „ в условията на глобални геополитически и икономически промени и все по-голямото смесване на потенциала на световното развитие на Изток, ШОС може да стане олицетворение за смяната на „центъра на тежестта” на световното социално-икономическо развитие, показвайки високата си координация в борбата със съвременните предизвикателства и заплахи”.

В качеството си на нов Генерален секретар В И Норов и занапред планира да „Прилага максимални усилия за практическото реализиране на основните документи на ШОС и на договореностите, постигнати на равнището глави на държави по въпросите на задълбочаването на взаимното доверие и добросъседство, укрепването на търговско-икономическото и културно взаимодействие, както и повишаването на международния авторитет на ШОС”. По работата в областта за осигуряването на сигурността, ще бъде установено тясно сътрудничество с Младежките съвети на ЩОС за противодействие на опитите за въвличане на младежите в дейността на деструктивни групировки, ще се поощрява предприемаческата дейност и иновационните проекти на младите хора „с цел привличането им към заетост, развитие на културата и толерантността, повишаване на духовния потенциал и благосъстояние”. Също, „специално място в дневния ред на Организацията ще бъдат посветени на въпросите за задълбочаването на практическото сътрудничество в пространството на ЩОС, многостранното икономическо, финансово и инвестиционно взаимодействие, разширяването на транзитния потенциал и транспортно-комуникационните възможности на региона, реализирането на съвместни проекти, в това число и в цифровата икономика”. Освен това, работата ще продължи в аграрно промишления комплекс, в научната сфера, в укрепването на културните и хуманитарни връзки в рамките на ЩОС и в другите насоки. По думите на Норов, страните членки на ШОС „са длъжни да работят върху създаването на благоприятни условия за търговията и инвестициите, както и върху свободното движение на стоките, капиталите, услугите и технологиите”. „Развитието на индустриалните услуги, подкрепата на дребното и средно предприемачество и стимулиране на електронната търговия в рамките на ШОС ще има голямо значение за ръста на икономиката, повишаването на заетостта и благосъстоянието на нашите народи” – подчерта Генералния секретар. Той отбеляза също, че в пространството на ШОС върви активно внедряване на съвременните иновационни технологии. Що се отнася до финансовата сфера, „държавите-членки на ШОС държат на практическото сътрудничество в банково-финансовата сфера с перспектива за разширяване на обемите от използвани национални валути в търговията и инвестиционната дейност”. Освен това, В И Норов високо оцени делът на Китай в развитието на ШОС и региона: декларацията на КНР за изграждането на демонстрационна зона в Циндао за регионално търговско икономическо сътрудничество между КНР и ШОС, създаване на комитет за юридически услуги за държавите членове на ШОС с цел юридическа подкрепа на деловия обмен и други действия.

По думите на Норов, главните мероприятия в рамките на ШОС през 2019 година ще станат срещата на върха на ШОС в Бишкек, заседанието на Съвета на главите на правителствата от ШОС в Ташкент, провеждането на Деловия съвет, Междубанковото обединение, Форума на ШОС, женските и медийните  форуми в Бишкек и други.

Трябва да отбележим, че В И Норов е първият представител от Узбекистан като Генерален секретар на организацията.

Женмин жибао; 23 януари 2019 година  превод Милчо Александров

Tags: ,