В КИТАЙ

ДО КРАЯ НА 2025 г. КИТАЙ ЩЕ СЪЗДАДЕ  200 000 НОВИ МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ ВЪВ ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНИЯ СЕКТОР

  ПЕКИН, 13 януари (Синхуа) – До края на 2025 г. в Китай ще бъдат създадени повече от 200 000 нови МСП във високотехнологичния сектор. КНР се стреми да създаде среда, благоприятна за развитието на подобни компании. Това се посочва в съобщение, публикувано наскоро от Министерството на науката и технологиите на Китайската народна република.

  Според известието Китай по-специално ще насърчи развитието на качествено нови въведения – научни и технологични- в малки и средни предприятия, които имат ключови технологии, изследователски персонал и права на интелектуална собственост с висока стойност и ще дадат значителен принос за развитието на науката и технологиите.

  Освен това ще бъдат положени допълнителни усилия за подкрепа на високотехнологичните малки и средни предприятия по отношение на иновациите и привличането на таланти както от Китай, така и от чужбина чрез рационализиране на съответните политики и използване на допълнителни ресурси, се казва в документа.

СИ ЦЗИНПИН ПОДЧЕРТА НЕОБХОДИМОСТТА ЗА ПО-СТРОГО ВЪТРЕШНОПАРТИЙНО УПРАВЛЕНИЕ И НУЛЕВА ТЪРПИМОСТ КЪМ ПОРУПЦИЯТА

Агенция „Синхуа“

  ПЕКИН, 18 януари – Генералният секретар на ЦК на КПК Си Цзинпин подчерта днес необходимостта от полагане на решителни и непрестанни усилия за по-нататъшно насърчаване на всестранно по-строго вътрешнопартийно управление.

  Изказвайки се на 6-то пленарно заседание на 19-та Централна комисия за проверка на дисциплината на КЗК, Си Цзинпин, който е и президент на Китайската народна република и председател на Централния военен съвет, заяви необходимостта от твърдо придържане към принципа на нулева толерантност в борбата с корупцията.

  На срещата присъстваха членовете на Постоянния комитет на Политбюро на ЦК на КПК Ли Къцян, Ли Джаншу, Уан Ян, Уан Хунинг и Хан Джън.

  Срещата се ръководи от Джао Леджи, член на Постоянния комитет на             Политбюро на ЦК на КЗК, секретар на Централната комисия за проверка на дисциплината на КЗК.

  След провеждането на 18-ия конгрес на КПК през 2012 г., ЦК на КПК включи всестранно по-строго вътрешнопартийно управление в стратегията „четирите всестранни аспекта“ и насърчи създаването на некорумпирано правителство и партия и борбата срещу корупцията с безпрецедентна смелост и решителност, подчерта Си.

  „Някои нездравословни тенденции, които дълго време не са могли да бъдат овладени,  вече са овладени, много проблеми, които ни мъчеха дълго време, са разрешени и са отстранени сериозните скрити опасности, които съществуваха в партията, страната и армията, “ каза той..

  Проблемът със слабото ръководство на партийните организации е решен на фундаментално ниво и е прокаран успешен път чрез самореволюцията на партията за излизане от историческия цикъл на възход и падение, добави Си Цзинпин.

  Подчертавайки необходимостта от по-силен и по-съзнателен ангажимент към първоначалния стремеж и мисия на партията, Си Цзинпин призова членовете на КПК да предприемат конкретни действия за реализиране на принципа на вярност към партията и народа.

  Всички партийни членове и кадри винаги трябва да се равняват с Централния комитет на КПК и твърдо да изпълняват неговите решения и планове, каза Си Цзинпин.

  Китайският лидер призова да се полагат непрекъснати усилия за постигане на стратегическата цел, когато служителите няма да смеят, няма да  могат и няма да имат желание да извършват корупционни действия. „Трябва да сме наясно, че ожесточената борба с корупцията все още продължава“, подчерта той.

  Си Цзинпин отбеляза, че има редица трудни задачи в тази борба, като защита срещу неразумното влияние на всички видове групи по интереси, предотвратяване на възможността длъжностните лица да станат жертви на корупция, идентифициране и борба със скритите форми на корупция с помощта на съвременни методи, премахване на благоприятната среда за възникване на корупция, избавяне от системната корупция, неутрализиране на рисковете и скритите опасности.

  Практиката на формализмът в името на формата и бюрокрацията са заклетите врагове на каузата на партията и страната, подчерта Си Цзинпин.

  Той призова властите да положат по-решителни усилия за осигуряване на благосъстоянието на хората и да сложат край на появата на корупционни дейности. Образованието, управлението и надзорът върху младите кадри също трябва да бъдат засилени, за да се гарантира, че те са верни към партията и народа, посочи Си Цзинпин.

  Генералният секретар на ЦК на КПК също така настоя партийните комитети на всички нива да засилят надзора върху „ръководното малцинство“, на първо място над отговорниците и лидерите.

  Джао Леджи, председател на срещата, отбеляза, че речта на Си Цзинпин ясно очертава стратегическите планове за по-нататъшно всестранно по-строго вътрешнопартийно управление и подготовката за 20-ия конгрес на КПК.

(Редактор: Ли ЯнДен Джие)    превод Милчо Александров