ГОВОРИ МЛАДЕЖТА НА ЕВРОПА

mladi-komunisti

През есента в Атина се проведе 14-та среща на европейските младежки комунистически организации. Такива срещи се провеждат от 2001 г., като домакини до сега са били Мадрид, Лисабон, Атина, Истанбул, Прага, Барселона, Брюксел, Франкфурт и Рим.

По време на срещата младежките организации обърнаха специално внимание на огромните проблеми, с които се сблъсква младежта в капиталистическите страни. Беше обменена и информация за най-значителните събития, случващи се във всяка една страна. Участниците обсъдиха ситуацията в света, участието на младежите в борбата за собствените им права и за справедливо обществено устройство. Беше приета и декларация, в която се казва: „Ние поемаме отговорност да помагаме на младежите от нашите страни да засилят и изострят борбата. Призоваваме всички прогресивни младежи да се влеят в нашите редици за борба против експлоататорския капиталистически строй и за социализъм. През изтеклия период от предишната среща до сега нашите организации винаги бяха на предния фронт в хиляди стачки, митинги и демонстрации за защита на нашите права и тези на работниците.

Лозунгът „Пролетарий от всички, страни съединявайте се!” беше ръководство за действие на всяка от нашите организации, но предстоят велики битки.

На мероприятията на комунистическите младежки организации в Европа ние още по-решително ще защитаваме необходимостта от социализма, принципите на социалистическата революция и обективните научни закони на социалистическото строителство.

Още по-решително ще защитаваме историята и ценностите на международното комунистическо движение от нападките на антикомунистите,истината за социализма – от нападките на буржоазията и опортюнистите. Ще засилим ролята на комунистическите младежки организации в борбата против империализма и войните, против военните бази на САЩ, против НАТО и ЕС, против национализма, фашистките организации и идеология.

Още по-решително ще защитаваме всички народи,които се борят или са мишена на империализма – такива като Куба, Венецуела, Сирия, Украйна, Кипър, Ирак, Либия, Западна Сахара, Йемен, Палестина.

Ще засилим борбата с безработицата, за растеж на реалните заплати, съкращаване на работната седмица, за безплатно и общодостъпно образование и здравеопазване, за общество, в което правото на жилище, труд, култура, спорт и отдих са гарантирани. Социализмът е единствената надеждна перспектива за човечеството.

„МЛАДЕЖИ И ДЕВОЙКИ НА ЕВРОПА, СТАВАЙТЕ! ОЩЕ НИЩО НЕ Е ЗАГУБЕНО!

Експлоатацията, безработицата, нищетата, войните и принудителната емиграция не са и не бива да са нашето бъдеще! Нашето бъдеще е в нашите ръце и ние трябва да го завоюваме с борба!

Да се учим от историята! Нека вземем пример от великите революции и въстания, великите манифестации и стълкновения на работническата класа с капитализма, да се поучим от неудачите. Ние знаем, че историята на обществото, започвайки от разделянето му на класи, е история на класовите борби. Младежите могат да играят значителна роля в тези борби, в такава степен, в каквато те подкрепят борбата на работническата класа и признават нейната роля като авангард и възходяща социална сила, като класа, която се бори за завоюване на политическата власт.

Защото бъдещето принадлежи на социализма!”

Декларацията е подписана от представители на младежките комунистически организации на Австрия, Великобритания, Хърватия, Чехия, Дания, Финландия, Германия, Гърция, Ирландия, Италия, Холандия, Латвия, Полша, Румъния, Русия /от две организации/, Сърбия, Испания /също две организации/, Швеция и Турция.

Tags: