ЗАБАЙКАЛСКИЯ КРАЙ – РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ

Кратко слово пред законодателното събрание

  Вестник „Мысль” – орган на Руската комунистическа работническа партия публикува кратко слово на секретаря на районната организация на РОТ (Руски Обединен Трудов) фронт в Забайкалския край. Словото е изслушано с голямо внимание – при пълно мълчание, глас на партия „РОТ фронт”, регистрирана ноември 2012 г., в която участват РКРП, работнически профсъюзи, Трудова Русия за социализъм.

Нашите основни цели – заявил А.В. Бухвалов- са: – защита идеите за социална справедливост и социално равенство; – съдействие за прекратяване на всички видове експлоатация, икономическо, политическо и социално угнетяване на човек от човека.

А главното е организация на широките маси на трудещите се за политическа и икономическа борба за интересите си, за общество на социална справедливост – за социализъм.

Партията РОТ фронт смята, че проблемите са разрешими. Но за това е необходимо да сложим край на източниците на печалба – частната собственост, с приватизацията. Необходима е национализация на промишлеността, транспорта, природните ресурси, банковата сфера. Предаването им в общонародна собственост.Тогава доходите ще отиват за развитието на държавата, а не джобовете на олигарсите и чуждестранни компании.

Но вие няма да извършите това за нищо на света. И заради привилегиите си сте готови да седите в тези кресла и да се занимавате с говорилня, само и само да си живеете спокойно и удобно.

Но опитът от 1917 г. и целият съветски период показаха как се решават проблемите в полза на трудещите се. През повече от 20 години ваше управление вие само разрушавахте, а ние ще възродим, както възродихме страната след Великата Отечествена война.

Tags: ,