ЗА СВОБОДЕН ДЕМОКРАТИЧЕН СОЦИАЛИСТИЧЕСКИ КЮРДИСТАН

Крачка напред към победата през 2022
През 2021 г. турската колониална държава продължи да атакува нашия кюрдски народ, неговите революционни демократични представители, нашите партизани и нашата революция с най-мръсните, най-кървавите и подли методи на фашизма. Както и преди, дори и най-малките националнодемократични искания на нашия кюрдски народ бяха изправени пред масивен колониално-фашистки държавен терор. Кюрдските патриоти и социалистическите кюрдски патриоти продължаваха да бъдат масово арестувани. Всички колониално-фашистки атаки, които имаха за цел да отнемат дъха на революционния демократичен авангард на нашия народ, да сложат край на институционалното съществуване на нашите организации и да изравнят със земята националното съзнание на на нашия кюрдски народ, се сблъскаха със стената на съпротива на нашия народ и неговите авангардни войски.

Най-ярката от тези съпротиви се извършва в защитните зони на Медия. Окупационната атака с химически оръжия, SIHA (бойни дронове), бойни самолети и колониални войници, оборудвани с най-новите технологии, беше спряна от голямата съпротива на нашите партизани. Нашите партизани създадоха легенда за съпротивата срещу втората по големина армия на НАТО.

Фашистката турска колониална държава продължи подлите си атаки срещу Синджар и Максмур. При всички обстоятелства нашият кюрдски народ е отблъснал тези безмилостни атаки срещу самоуправлението на кюрдския народ и националната воля на кюрдите за подчинение на кюрдите чрез непреклонно издигане на знамето на съпротивата. Турската държава атакува отбранителните зони на Медия и Синджар, бомбардира села и болници, убива деца, както и авангарда на хората, получавайки най-голямата подкрепа от САЩ и господстващите империалистически държави от ЕС. Всички те са съучастници в колониалните атаки. Без тяхното съгласие и подкрепа турската държава не би могла да извършва атаките си на това ниво. Империалистите дадоха бланков чек на турския колониализъм да победи военно четниците, да подтикне националноосвободителните сили към политическа капитулация и да ликвидира националното ни организационно съществуване. Срамно е за нашата кюрдска националноосвободителна борба, че кюрдска партия KДП стана част от споразумение,  целящо премахване на самоуправлението на езидския народ в Синджар, което би ги оставило беззащитни пред нов геноцид.

КДП си сътрудничи с турската колониална държава срещу нашите партизани не само в Синджар, но и в отбранителните зони на Медия. Те обграждат партизаните, за да ограничат тяхната мобилност и с атаките си убиват партизаните. КДП задълбочава линията на националното предателство не само чрез прекъсване на пътищата между Южен Кюрдистан и Синджар, но и чрез отношението си към революцията в Рожава. Тя се превръща в пазител на турската колониална държава.

През 2021 г. турската колониална държава и колаборационистките банди извършиха десетки атаки срещу революцията в Рожава. Тези атаки бяха извършвани главно с дронове и тежки оръдия срещу десетки лидери на революцията и хората. Нашественическите атакит срещу Айн Иса и Тел Тамер бяха отблъснати от силната съпротива на революционните бойци. Заедно с това турската колониална държава обяви нова окупационна офанзива срещу районите на автономната администрация, която се фокусира главно върху Кобане, Шехба и Манбидж. Решителната позиция и успешната дипломация на Революционната администрация и нашите народи осуетяват този опит за окупация.

През 2021 г. автономната администрация проведе множество срещи на и извън своите територии и откри дипломатически представителства в чужбина. Едно от най-важните събития за годината беше политическото признаване на автономната администрация от каталунския парламент на 20 октомври.

Няма съмнение, че дипломатическите преговори със САЩ, Русия, Франция и водещите страни от ЕС, както и страните от Близкия изток са от голямо значение. Въпреки това съдбата на нашата революция не зависи от дипломатическите умения, а от самоотбраната на нашето самоуправление, от организираната сила на нашите хора и преди всичко от успешното икономическо и политическо изграждане на автономната администрация в интерес на хората. Силната дипломация може да постигне успех само когато се консолидира икономическата и политическата конструкция на нашата революционна демократична народна власт.

Тази година беше свикана международна асамблея за разрешаване на „Сирийската криза“. Без участието на Автономната администрация, без изгонването на турската държава от окупираните територии и премахване на съществуването на бандите на политическия ислям не може да се направи успешна стъпка към разрешаването на „Сирийската криза“. Не може да се намери решение на „Сирийската криза“ без доброволното, равноправно и демократично единство на народите на Сирия. „Сирийската криза“ не може да бъде преодоляна в условия когато Русия защитава режима на Асад и САЩ защитават турската държава, докато иранската държава и турската държава задълбочават военното си и политическо съществуване в Сирия, а Израел се стреми да окупира нови зони на в Сирия.

Американският империализъм действа напълно лицемерно в отношенията си с автономната администрация. От една страна поддържа военния съюз с Автономната администрация срещу ИД, а от друга страна се съгласява с атаките на турската окупационна държава и отказва да затвори въздушното пространство за турската държава. Не по-различно е с Русия. И двете империалистически сили са съучастници в окупационните нападения и убийствата на турската държава. И двете империалистически държави използват атаките на турската държава според собствените си интереси като средство за натиск, за да ограбят революционното съдържание на нашата революция и да направят нашата администрация зависима от тях.

Подобно на турската държава, Иран също атакува нашия кюрдски народ. Той реагира и на най-малките национално демократични права и свободи с фашистко колониално насилие. Подобно на турската държава той превръща затворите в гробове. Иранската колониална държава не се задоволява да напада кюрдските партизани от Рожхилат в отбранителните зони Медия, той също така заплашва части от Рожхилат в Башур с военна и политическа ликвидация.

Колониалните държави не само подчиняват нашия кюрдски народ, те го обричат на все по-голяма бедност, безработица и мизерия. Липсата на национална свобода и бедността са двете лица на колониалната политика. Най-големите тежести на капиталистическата криза са стоварени върху бедния кюрдски народ. Поради тази причина националноосвободителната борба е в същевременно врата към социалното освобождение, която се отваря за бедните кюрди. Нито националното подчинение, нито мизерията са съдба. Никоя колониална сила не може да устои на народ, организиран както за своето национално, така и за социално освобождение.

Работниците, тружениците, бедните и жените от всички нации не са врагове, а братя и сестри. Колониалистите, капиталистите и империалистите са тези, които искат да ги направят врагове помежду им.

През 2021 г. десетки деца на нашия кюрдски народ загубиха живота си, като измръзнаха до смърт в Беларус или се удавиха в Средиземно море. Търсенето на убежище в империалистическите страни не е решение. Империалистическите държави са главните участници в проблемите в Кюрдистан. Няма полза за нашите кюрди да търсят по-добър живот в европейските страни. Пътищата за бягство не освобождават от липсата на национална свобода и бедност. Всеки път, който не води до освобождението на Кюрдистан и социалистическото строителство, е безнадежден днес, както и в бъдеще.

През 2021 г. турската колониална държава извърши много расистки атаки и кланета в Бакур чрез специални военни методи. Революционно-демократичният съюз с арабите в Рожава е изложен на множество заговори. Колониалистите ще продължат интервенциите си през следващата година. Нашият кюрдски народ трябва да продължи да укрепва съюза си с работниците, трудещите се, бедните и жените от потисническата нация, като същевременно издига исканията за национално освобождение. Нашата борба срещу расизма и шовинизма на господстващата нация може да бъде успешна само по този начин.

Турската колониална държава засилва своите специални военни методи, за да лиши нашия народ в Бакур и в окупираните райони на Рожава, особено младите му поколения, от тяхната идентичност и личност, за да ги изроди, като по този начин ги държи далеч от каузата за национално освобождение. Самата държава организира трафик на наркотици, специални агенти от военния и политическия държавен персонал изнасилваха нашите жени и бяха създадени мрежи от доносници във всички части на Кюрдистан. Поражението на расистката, изнасилващата и наркотрафикантската турска държава и отблъскването на нейните специални военни методи са сред основните задачи на кюрдската националноосвободителна борба. Очевидно е, че борбата срещу такива специални военни методи може да се осъществи само чрез организиране в редовете на националноосвободителната борба и борбата за социализъм, чрез засилване на революционната борба и борба за освобождение на жените.

Започваме 2022 година със силата, която увеличаваме от силната съпротива в партизанските райони и затворите, по улиците и работническите квартал, на територията на революцията и в планините Синджар. Започваме я с непобедимата организационна нагласа на нашите хора да бъдат доведени до организация и неукротимата воля на революцията в Рожава. Ще приветстваме 2022 година в националноосвободителната борба, въоръжени с нашата класова ярост.

Пожелаваме щастлива нова 2022 година на всички бойни другари, които се изправят за свободен, демократичен и социалистически Кюрдистан.

За свободен, демократичен и социалистически Кюрдистан една крачка напред към победата!

Това е нашето обещание към нашите безсмъртни жертви, до победа!
29. декември 2021
Кюрската организация на MLKP