КОЙ КАК ЧЕТЕ ЕВАНГЕЛИЕТО

hityr-petyr

Един евреин, който бил прочел нещо си от евангелието, поискал да се пошегува с простите  селяни, между които бил и Хитър Петър.  Изправил  се срещу тях и  взел да ги пита:

– Е, християни, вие вярвате ли в Христа?

– Вярваме, как да не вярваме – отвърнали те смирено.

– Ами изпълнявате ли всичко, което ви казва евангелието?

– Да, да! – извикали  селяните.

– Е, щом е така, вашият Христос в евангелието казва, че ако те плесне някой от едната страна, да си обърнеш и другата. Така ли?

– Така сме  чували от попа.

– Добре тогава. Сега аз ще ви ударя по една плесница, а вие трябва да си обърнете и другата. Дошъл ред и на Хитър Петър. Само че той бил чел нещо повече от евангелието и докато оня рекъл да го плесне,  Хитър Петър му отвъртял такава плесница, че капата на евреина хвръкнала чак през поповия плет.

– Поганецо, – викнал Хитър Петър докато го налагал, – ти види се не си чел евангелието до  края и не знаеш, че Христос казва още: „С каквато мярка мериш, с такава ще се мери и за тебе.”

Едва сварил евреинът да си вземе шапката и духнал, та се не видял надолу по улицата.

Tags: , ,