ПРЕДСТОЯТ МАЩАБНИ ПРОМЕНИ В РУСКАТА АРМИЯ

Публикувано: 17 януари 2023 г

  Военно-политическата обстановка както около страната ни, така и в световен мащаб предполага, че светът навлиза във фаза на глобални конфликти, които ще се разиграват не само в политическия и икономически сектор, но и в активната военна фаза, а те няма вече да са локални операции, а пълноценни военни междудържавни конфликти и те ще се провеждат по целия свят.

  За страната ни това е сериозно и мащабно предизвикателство, за което трябва да сме подготвени. Следователно нашите въоръжени сили ги чакат сериозни промени. Това съобщиха от пресслужбата на Министерството на отбраната след днешното заседание.

Броят на персонала

  „Мащабните промени в състава на въоръжените сили, увеличаването на тяхната численост, промяната във военно-административното деление на Руската федерация, които ще бъдат извършени през 2023-2026 г., ще изискват всички заместници на министъра на Отбрана, главнокомандващи (видове въоръжени сили – прибл. AO), командири (войски военни окръзи, Северния флот и клонове на въоръжените сили – прибл. AO), вземащи подходящи компетентни решения ”, казва отделът.

  Ръководителят на Министерството на отбраната припомни, че президентът на Руската федерация е взел решение да увеличи числеността на въоръжените сили до 1,5 милиона военнослужещи. От тях, както Шойгу заяви по-рано, 695 000 са военнослужещи по договор.

Новата структура на въоръжените сили на РФ

  За да се гарантира военната сигурност на държавата, да се защитят нови обекти и критични обекти на страната, са необходими редица нововъведения.

  „По-конкретно, необходимо е да се създадат две нови стратегически териториални обединения на въоръжените сили – Московския и Ленинградския военни окръзи, както и самодостатъчни групировки на войски на териториите на новите субекти на Русия. Освен това е необходимо формирането на армейски корпус в Република Карелия, три мото стрелкови дивизии в Сухопътните войски и две десантно-щурмови дивизии във ВДВ; реорганизира в мото стрелкови дивизии седем бригади в Западния, Централния, Източния военни окръзи и в Северния флот. Отделно ръководителят на Министерството на отбраната подчерта необходимостта от укрепване на бойния компонент на ВМС, Въздушно-космическите сили и РВСН (Ракетни войски за специално предназначение).

Цялостен устройствен план и нови полигони

  Министърът на отбраната възложи да се обърне специално внимание на комплектуването на войските (силите) от военнослужещи по договор и своевременното снабдяване на формирования и военни части с въоръжение, военна и специална техника. Необходимо е също да се увеличи броят на полигоните във военните окръзи и на териториите на новите субекти на Русия, да се организира тяхното обучение за осигуряване на практическите действия на войските, да се определи обемът на обучение на курсанти и студенти в университетите на Министерството на отбраната.

  „Увеличаване на обема на обучение на специалисти в учебните центрове на въоръжените сили в съответствие с нарасналата необходимост от войски (сили) чрез увеличаване на капацитета на съществуващите учебни центрове и създаване на нови, осигуряване на целия набор от мерки в бюджетните разпределения в необходимото количество“, съобщиха от Министерството на отбраната.

  Всички мерки трябва да бъдат обединени в цялостен план за увеличаване на състава и числеността на Въоръжените сили и синхронизирани със сроковете за доставка на въоръжение и изграждане на инфраструктура за разполагане на войските, заключиха от ведомството.

Конфронтация и подготовка

  Трябва да кажа, че това няма да е лесна задача, особено по отношение на формирането на новите окръзи, тъй като НМР все още продължава и изисква отклоняването на значителни както материални, така и човешки ресурси.

  В областта на подготовката на личния състав и формирането на резерва съществен принос могат да имат формирования, изградени от пенсионирани подофицери, които вече имат достатъчен опит, но се нуждаят от допълнителна подготовка или преквалификация. Това важи особено за технически сложните видове и родове въоръжени сили като ВВС, ПВО и ВМС. Смятам, че при известен стимул, морален и материален, офицерите и подофицерите, които са в запаса, ще възприемат това положително и подготвеният резерв на Въоръжените сили ще расте качествено и количествено.

  В края на краищата нашият исторически противник, колективният Запад, вече захапа и няма да спре да повишава градуса на ескалацията. Светът, който познавахме, навлиза в крайна фаза и върху неговите руини ще се роди нов, непознат и все още неразбираем световен ред. Трябва сериозно да се подготвим за това, защото алтернативата, за съжаление, е много мрачна.

 В-к „Арсенал отечества“ ; Дмитрий Дрозденко –  превод Милчо Александров