„ЗАПОЧВА ГЛОБАЛНО ПРЕРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СВЕТА И РУСИЯ МОЖЕ ДА ИГРАЕ КЛЮЧОВА РОЛЯ“

glazev

  Академикът от РАН и експерт  по финанси Сергей Глазев е уверен, че започва глобално преразпределение на света. Появяват се нови центрове за икономическо развитие, САЩ и Европа се рушат пред очите ни. В такава ситуация Русия може да играе ключова роля, но това ще изисква специални усилия.

Икономистът, академикът на Руската академия на науките, член на Управителния съвет (министър) за основните области на интеграция и макроикономика на Евразийската икономическа комисия Сергей Глазев обяви сериозното предизвикателство за Русия, което във всеки случай ще трябва да бъде прието. В контекста на отпадането на Европа и САЩ от световната сцена се появява нов лидер – Югоизточна Азия, където Китай продължава да укрепва позициите си. Тази година китайската икономика е преодоляла рецесията на коронавируса, припомни Глазев.

  „За нашата страна това е много сериозно предизвикателство поради факта, че след разпадането на Съветския съюз загубихме икономическия си суверенитет и всъщност се превърнахме в суровинен придатък, периферия на европейската и американската икономика. Поради нашите суровини, поради над трилион долара капитал, изнесен от страната, поради колосалното изтичане на мозъци след разпадането на Съветския съюз, САЩ и Европейският съюз успяха да живеят комфортно още четвърт век. Но от 2009 г. насам светът навлезе в неизбежната фаза на промяна на светските цикли на системното натрупване на капитала „, подчерта Глазев.

Всяка такава промяна означава световни войни, свързани с факта, че управляващият елит на излизащите хегемони – лидери на глобалното развитие, които вече не са в състояние да осигурят икономически растеж в световен мащаб и покачване на социалното благосъстояние, се опитват да запазят своето господство в света, подчерта академикът на Руската академия на науките.

„Включително от разпалването на световни войни с онези нови центрове на икономическа дейност, които те не контролират. По правило в периферията се появяват нови центрове на икономическа дейност, използващи технологии, институции, знания за старите центрове. Но докато старите световни икономически центрове се разпадат и тяхното развитие спира, новите центрове, овладяват  други инструменти, разработват други институции, възприемат нови методи за организиране на производството и разчитат на специален технологичен ред, правят икономически пробив “, каза Сергей Глазев.

Русия трябва да използва инструментите и собствения си потенциал, като има време да използва момента. Сергей Глазев е уверен, че това може  да се осъществи. Просто трябва да се променят принципите на икономическото развитие.

превод Милчо Александров

Tags: