ПРЕЗ ЕСЕНТА НА ТАЗИ ГОДИНА В СОЧИ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ СВЕТОВНИЯТ ФЕСТИВАЛ НА МЛАДЕЖТА И СТУДЕНТИТЕ

sfms-soci

Световната федерация на демократичната младеж е основана през 1945 година. Понякога наричат тази организация продължител на Комунистическия младежки интернационал, но това не е правилно. Комунистическият младежки интернационал обединява само комунистически младежки организации, докато  Световната федерация на демократичната младеж обединява в своите структури младежки организации на по-широка антиимпериалистическа платформа. Организацията е създадена в Лондон, което е трябвало да продемонстрира независимостта й от Москва. Обединението на младежките организации на широка антиимпериалистическа основа напълно се оправдава през втората половина на ХХ век, когато се разпада колониалната система и много младежки организации от страни, получили своята национална независимост, стават членове на СФДМ.

От 1947 г. световната федерация на демократичната младеж организира и провежда Световен фестивал на младежта и студентите. Това става винаги или в социалистически държави или в неутрални държави. След разпада на световната социалистическа система федерацията изпада в криза и няколко години не провежда фестивал. Едва през 1997 г. се провежда фестивала в столицата на Куба – Хавана и сега вече се провежда регулярно, един път на няколко години.

Тази есен фестивалът ще се проведе в Русия. Как ще изглежда той на руска земя? От една страна в СФДМ членуват леви организации, носещи името комунистически. От друга страна, домакин на мероприятието ще бъде Росмолодеж – руска държавна структура. Във връзка с това възниква опасност фестивалът да загуби своята антиимпериалистическа насоченост и да се превърне в аполитично мероприятие за  „Мир и дружба” – кой с кого.

Болшевишката младеж на Русия ще вземе активно участие във фестивала, ще общува както с родните делегати, така и с младежите от другите страни. На фестивала ще се веят знамената на много страни и организации. Нека на фестивала в Сочи се вее и червеното знаме със сърпа и чука! Нека гостите знаят, че символът на нашата страна не е бяло-синьо-червения „трикольор”, а червеното знаме. Нека портретите на Ленин и Сталин станат притегателна сила за революционерите от всички делегации и да отблъскват опортюнистите и страхливците, каквито там също ще има, особено сред руските делегати.

На безликата аполитичност трябва да противопоставим революционния класов подход за разбирането на света и ставащите събития. Сега светът се тресе от световна икономическа криза. Най-много от това страдат младите хора – бедни работници и студенти. Империалистите от НАТО насъскват народите един срещу друг, разделяйки ги по цвета на кожата, езика и религиозната принадлежност. Фестивалът на младежта и студентите е най-доброто  място, на което трябва да кажем „Не!” на такова разделение. Този фестивал трябва да ни напомни времето на антиколониалната борба, когато народите от Азия и Африка се бореха за своята независимост при поддръжката на СССР, когато Че Гевара преодоляваше океани за да помогне на своите класови братя. Фестивалът в Сочи трябва да стане мост към бъдещето. Към бъдещето, в което ръцете на трудовата младеж ще се съединят независимо от цвета на кожата, езика и прочие – в името на освобождението от експлоатацията и угнетяването, в името на социализма!

Лев Зацепилов

Tags: