10 ГОДИНИ ИКОР – ЕДНА ГОЛЯМА КРАЧКА:

ICOR

Напред с по-нататъшното изграждане на ИКОР

Скъпи приятели и другари в цял свят! На 6. октомври 2010 ние чествахме в Берлин създаването на ИКОР. Това беше малко повече от 90 години след Октомврийската революция и основаването на Коминтерна. От тогава ИКОР укрепна и нарасна на повече от 60 организации-членове на всички пет континента!

Основа за нарастването и притегателната сила на ИКОР са приетите далновидни основни принципи, когато те действително се прилагат в живота:

С оглед на все още многото различия сред революционерите по света ние се организираме на основата на възлови идеологическо-политически въпроси: революционно преодоляване на капиталистическата/империалистическата система; перспективата за социализъм/комунизъм; необходимостта от диктатура на пролетариата; ръководната роля на работническата класа; ясно разграничаване с ревизионизма, анархизма и троцкизма, враждебните атаки и антикомунистическите изстъпления, напр. кампанията срещу т.нар. „сталинизъм” или  „маоизъм”.

Всяка организация решава сама в кои инициативи участва – но когато го потвърди, да бъде надеждно.

Стъпка по стъпка ние вървим към идейно-политическо единство чрез семинари, ежемесечни дискусионни доклади на сайта и не на последно място с резолюции. ИКОР е финансово независима! Всеки плаща надеждно самоопределена вноска, чрез дарения и оригинални финансови инициативи ние финансираме работата. Прилагаме пролетарска култура на спора, взаимно уважение и зачитане на суверенитета на организациите членки, както и политика на отворените врати за сътрудничество с други.

Главната задача на ИКОР е практическото координиране и сътрудничество върху тези принципи. В това тя направи вече значителни крачки:

  • Организациите от ИКОР искат да сътрудничат на четири международни дни за борба на ИКОР с демонстрации, създаващи осъзнаване събрания и публикации.
  • Ние организираме практическа солидарност в борбата за демокрация, свобода и социализъм със светлия пример пакта за солидарност с кюрдската освободителна борба.
  • Кулминация беше асамблеята за 100 годишнината на Октомврийската революция с международен семинар (60 организации от 40 страни) и мероприятия в Санкт Петербург.
  • Континенталните координации организират съвместни кампании или семинари за екологията, нови явления в световната империалистическа система, напр. за дискусионния въпрос за новите империалистически страни.
  • ИКОР е активен партньор и инициатор на надпартийни обединения и кампании с други партньори по цял свят. Такива са координирането на миньорите, автомобилостроителите и обикновените жени по света. Планират се световни конференции на селскостопанските работници.
  • Заедно с МЛБН ИКОР пое инициативата и създаде съществени предпоставки за изграждането на Единен световен антифашистки и антиимпериалистически фронт.
  • ИКОР подкрепя партийното строителство в различни страни и според силите си укрепва гласа на революционерите. Семинарите на ИКОР, обмяната на опит и посещенията при важни поводи бяха и са важна взаимна помощ.

С гордост можем да кажем: ИКОР стана жизнена и инициативна експонента на революционните обединения по света. Без разцепления, явления на разпад или ликвидаторски кавги.

Обаче според задачите, поставяни от бъдещето на революционерите по света, ИКОР е още в детската градина и има да учи и изгражда още много. Тя трябва постоянно и последователно да претворява на дело принципите си. Преди всичко тя трябва да продължи да се развива в действителното практическо сътрудничество и координация, още по-решително да разпознава, обсъжда и изяснява горещите съвременни идейно-политически въпроси и да работи последователно за  осъзнаване и организиране. Сега ние преживяваме най-дълбоката световна икономическа и финансова криза, изострена от карона-пандемията. Ускорява се преходът към глобална екологична катастрофа. Масови бедност и безработица, милионни бежански потоци, глад, зарази и войни атакуват и заплашват жизнените основи на човечеството. Междуимпериалистическата конкуренция в нарастващият брой и агресивност на различните империалистически сили се изострят и стават взривоопасни.

Срещу това се насочват значителни борби и движения по света, на международния промишлен пролетариат, на жените, на екоактивистите и на световната младеж! Обаче научният социализъм има в тях относително слабо влияние.

Затова върху диалектиката на целенасоченото партийно изграждане в отделните страни и решително укрепване на нашето международно сътрудничество в ИКОР и Единния антиимпериалистически фронт трябва да бъде насочено цялото ни внимание. Днес антикомунизмът се оказва все повече решително препятствие в съзнанието на масите, за развитие на класово съзнание и за решителност за борба за демокрация, свобода и социализъм.

ИКОР гледа оптимистично в бъдещето. Ние живеем, работим и се борим за нашия социалистически, комунистически идеал за свобода. Световната политическа ситуация крещи за решение. Никога по-рано, редом с огромните разрушителни сили, материалните предпоставки за изграждането на социализъм не са били по-изразени. Нека да работим още по-решително за изпълнение на нашата обществено-историческа роля!

Революционни организации по света – включете се в ИКОР и Единния антиимпериалистически фронт! Направете си изводите от това, че днес световната империалистическа система може да бъде координирано преборена и победена само транснационално. Преодолейте скептицизма или колебанията и се доверете на силата на нашия общ критично-самокритичен учебен процес!

Ние призоваваме организациите членки на ИКОР: решително печелете членове – за партията в собствената страна, за ИКОР и Единния антиимпериалистически фронт. В партиите си инвестирайте повече сили в международната работа! Укрепвайте своите инициативи и дейности в действителната практическа координация и сътрудничество, особено на континентално и регионално ниво.

2021 се навършват 150 години от основаването на Парижката комуна, първия опит за диктатура на пролетариата в света. Нека да обсъдим в Париж поуките от нея с други революционери от света, да ги приложим днес и да се свържем още по-тясно!

Напред с изграждането на ИКОР, Единния антиимпериалистически фронт и по-силни революционни партии във всички страни!

Пролетарии от всички страни и подтиснати народи, обединявайте се!

Напред в борбата за демокрация и свобода, напред към международната социалистическа революция!

Tags: