150 ГОДИНИ БЕЗ ЛЕВСКИ

Плът от плътта на народа, закален в революционните битки с турските поробители, Васил Иванов Кунчев – Левски израства от знаменосец на четата на Панайот Хитов до знаменосец на българския народ и ненадминат пропагандист, организатор, общопризнат водач и идеолог на българската национално-демократична (буржоазна) селска революция.

  Последователен революционер, той е безпощаден враг на българските чорбаджии-изедници, на предателите и изменниците на народното освободително дело.

  Васил Левски изгражда основите на демократичния централизъм, който по-късно се превръща в организационен принцип за изграждането на БКП.

  Гнусно предателство слага край на легендарната, изпълнена със себеотрицание и невиждани подвизи революционна дейност на великия Апостол, патриот, и борец за национална свобода и народни правдини.

  На 19 февруари 1873 години в София Левски е обесен от турската власт.

  Той загина със смъртта на вечните, които винаги ще бъдат горещ пример за всеки прогресивен българин.

БКП