ДА ПОДКРЕПЕМ И ЗАСИЛИМ БОРБАТА НА ПРОГРЕСИВНИТЕ РАБОТНИЦИТЕ ОТ КАЗАХСТАН

  От началото на годината в Казахстан премина вълна от стачки, чийто неприкрит ужас принуди капиталистите да се съгласят набързо с поставените искания. Да, не всички трудови колективи успяха напълно да постигнат целите си, някои се задоволиха само с частични подобрения, а някои не успяха да постигнат целите си. Но независимо от резултатите, можем да кажем, че тази борба на пролетариата на Казахстан има напреднал характер и ще вдъхновява все повече колективи за борба!

  „И така, какво е толкова специалното в битката им?“ ще попита читателят.    Нека се опитаме да разберем.

  Ние, в новинарската редакция на Червеното радио на фонда „Работническа академия“, непрекъснато отразяваме борбата на трудещите се и вече сме свикнали, че тази борба е основно за това, което вече се изисква от закона: навременно възнаграждение, индексация и т.н. . Това е правилно, трудещите се не трябва да позволяват положението им да се влошава. Но в същото време е необходимо да се подобри, да се увеличат заплатите, да се съкрати работният ден, да се премине от парично към почасово заплащане и т.н.

  Именно исканията за подобряване на положението на работниците ясно подчертават стачките в Казахстан през 2021 г. Те не се оплакваха колко зле живеят, не молеха ръководството на страната по някакъв начин да им помогне. Пролетариатът на Казахстан вече знае със сигурност, че капиталистите не могат да бъдат жалени, а чиновниците служат преди всичко на своите господари – буржоазната класа, но не и на трудещите се. Много работещи хора в Казахстан са развили много важното разбиране – те могат да подобрят живота си само заедно. Така че почти всяка стачка тази година започва с колективни искания. И сред тях винаги има едно искане, което като червен конец преминава през всички стачки и настойчиво звучи:

УВЕЛИЧАВАНЕ  НА ЗАПЛАТАТА СЪС 100%!

  Това е водещо изискване, чието изпълнение значително ще подобри положението на работниците. Да, дори такова увеличение няма да доведе заплатите им до нивото на разходите за труд, но все пак ще ги доближи. Първите, които поставиха тези искания и постигнаха победа, бяха петролните работници от KMK Munai, чиято борба и победа вдъхновиха много трудови колективи.

  Разбира се, искането за увеличение на заплатите не е единственото. Предявяват се и искания за подобряване на условията на труд, подобряване на местата за почивка на работниците, подобряване на тяхното хранене и др.

КОЛЕКТИВНОСТ

  Чрез самостоятелни искания, колкото и прогресивни да са те, човек не може да спечели; исканията трябва да бъдат подкрепени с решителни колективни действия, в които участват повече от половината от всички работници. Именно широката подкрепа на исканията, поставени в колективите, дава сила на стачките в Казахстан. Капиталистите от своя страна, разбира се, ще изпробват по всякакъв начин силата на работническото единство, с подаяния, подлост и заплахи, ще се стремят да разделят колектива. Следователно най-сплотените колективи постигнаха по-големи завоевания. И като такъв пример бих искал отново да посоча работниците на КМК Мунай, които не се съгласиха на никакви подаяния и чрез колективните си действия постигнаха изпълнението на всичките си искания.

СТАЧКИ НА РАБОТНИЦИТЕ

  Повечето стачки се организират от работници. Но именно работниците са основната производителна сила, те директно, със собствените си ръце, създават всички блага на страната. Ето защо е толкова важно работническата класа да се надигне да се бори. В крайна сметка тя ще трябва да организира всички работнически слоеве на населението да се борят за освобождение от експлоатация и създаване на безкласово общество.

ЖАНАОЗЕН

  Когато работниците на Жанаозен поеха управлението това лято, те показаха на всички своята решителност и твърдост. Само през юли имаше повече от 10 стачки в различни предприятия в града. Според новините създало се усещането, че целият град стачкува, стачкуват петролни работници, от комуналните услуги, шофьори, охранители, енергетици. Но когато работниците на NBKS LLP излязоха на стачка, когато тези прекрасни и смели жени изложиха своите искания, буржоазията и чиновниците явно толкова силно се уплашиха, че започнаха да се съгласяват набързо с исканията на стачкуващите.

СЪВЕТ

  Но в Жанаозен се разви интересна ситуация, която попада в параграф 3 на член 171 от Кодекса на труда на Република Казахстан:

  „Стачката се ръководи от орган (стачния комитет), упълномощен от работниците (техните представители). Ако стачка бъде обявена от служители (техни представители) на няколко работодатели с еднакви искания, тя може да се ръководи от общ орган, съставен от равен брой представители на тези служители.

  Обективните интереси на служителите в различните предприятия са еднакви, повишаването на заплатите, подобряването на условията на труд и т.н., поради което и поставените искания са еднакви. Оказва се, че в съответствие с този член  стачкуващите колективи на Жанаозен могат да създадат единен представителен орган и да изпращат в него представители от всеки колектив, да преговарят с капиталистите и чиновниците от името на всички стачкуващи колективи. Такова сдружение на представители на стачкуващите колективи в историята се наричаше Съвет. Това е най-напредналата форма на демокрация, тъй като изборите за нея се провеждат не по територия, а по завод, фабрика и избират не кой да е, а тези, които екипът познава и има доверие, дори ако избраният делегат не успее, по всяко време е лесно да се отзове и замени с друг, чрез просто гласуване в предприятието.

  Оказва се, че работниците на Жанаозен вече са на една крачка от създаването на собствен Съвет.

КАКВО СЛЕДВА

Сега работническото движение в Казахстан става все по-силно всеки ден, с всяка стачка и вече е по-силно, отколкото в която и да е република от бившия СССР. Борбата набира скорост, буржоазията, макар и мързелива и нахална, през последните 30 години паразитира върху работническата класа, няма просто да се оттегли. Работниците трябва да засилят офанзивата си, да търсят не само еднократно увеличение на заплатите, но и годишно увеличение с 10-20% над нивото на инфлация; да постигне забрана за уволнение на служители без съгласието на синдикалния комитет, заплащане от компанията на медицински разходи на служителите и други подобрения. Може да са много, добре би било да ги обмислите, да ги съберете в един документ – във вашия проект за прогресивен колективен договор и да постигнете сключването му. Партията на работническата класа трябва да помогне за това, каквато беше болшевишката партия, чиито членове, начело с Йосиф Висарионович Сталин, в края на 1904 г. помогнаха на работниците от нефтените находища в Баку да постигнат сключването на първия колективен договор в Руската империя, което значително подобри живота и условията на труд на петролните работници. Сега мога само да нарека партията на работническата класа Работническата партия на Русия, която безплатно помага на работниците да се организират, за да се борят за своите интереси, да създадат профсъюз, да изготвят проект на колективен договор и да постигнат неговото сключване.

  Абсолютно съм убеден, че в Казахстан, където има толкова решителни работници, има няколкостотин или дори хиляди искрени и честни хора, които са готови да служат вярно на работническата класа. Приканвам такива хора да се присъединят към партията на работническата класа – Работническата партия на Русия, за да потърсят помощ и съвет. И преди всичко каня самите работници.

  Също така призовавам всички да се запишат за безплатно дистанционно обучение във фонда „Червен университет на Работническата академия“, което ще започне следващата академична година през октомври. И би било полезно стачкуващите колективи да изпратят свои представители в Руския комитет на работниците, който ще се проведе в началото на ноември в Нижни Новгород. В този комитет идват представители на най-напредналите работнически колективи и споделят своя опит от колективната борба.

  Да внесем научния социализъм в работническото движение!

Мигранов М.Ф., Работническа партия на Русия – Свердловск

Превод Милчо Александров