ЗА СЕБЕ СИ ИЛИ ЗА ЕДИН?

  Наложеният принцип при капиталистическото общество в отношенията между хората е, всеки  за себе си. При такава логика всичко което ни заобикаля е само за него и по този начин, отрича правото на другите и те да го притежават. На практика това се осъществява например с факта, че държавата на капиталистите създава инфлация, правейки действителните доходи на работниците все по-малки, а собственикът на средствата за производство използва този факт, за да принуди работника да работи повече и присвоява още повече от неговия труд. Това води, от една страна, до изчерпване на силите на работника, съкращаване на живота му, от друга страна, до безработица, с последващо намаляване на цената на труда и по-нататък до невъзможност за нормалното възпроизводство на повечето работници и за образованието на следващите поколения. Следователно прекомерната работа е отричане на работниците от страна на капиталиста, отричане на страната. Работниците, увлечени от логиката „да имат за себе си“, доброволно участват в конкуренцията с другите работници и смятат, че като собствениците на средствата за производство, като се откажат от другите, запазват себе си. И не забелязват, че в процеса на работата те изобщо не живеят за себе си, а за един: за собственика на средствата за производство.

  На пунктовете ни за разпространение на работническа литература и преса  често ни казват: „Нямаме време да четем, трябва да работим“. Уважаеми работници, наистина ли сте съгласни да живеете само за капиталиста?! Населението на страната намалява, хората не доживяват до пенсия. Време е наистина да живеете за себе си. Какво казва логиката за това? Запазването само  на едни чрез отрицание на другите е в същност собственото им разлагане. Защото: ако всеки съществува, но само чрез отблъскването на другите, то никой от тях не се запазва и не съществува. От друга страна, работниците могат да видят, че с другите работници  всъщност са едно и също, но със собствениците на предприятия те изобщо нямат еднакви интереси. И накрая, отделете време „за себе си“ – да се обедините, да прочетете кодекса на труда, да учите и да се борите за съществуването си.

ФОНД РАБОЧАЯ АКАДЕМИЯ

Превод Милчо Александров