МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ЖЕНАТА – 8 МАРТ

  Международният ден на жената е ден на борбата за освобождение на жените в капиталистическите и колониалните страни от икономическия, социалния и политическия гнет и безправие.

   8 март, е ден на бойното сплотяване на трудещите се жени от всички страни в борбата против империализма, за мир, за демокрация.

  Днес на  8 март българските трудещи се жени демонстрират твърдата си решимост да се борят за мир, против американските подпалвачи на войни и техните оръдия на Балканите.

  Крепне бойното единство на трудещите се жени от всички страни. Непрестанно расте активността на женските маси, които под ръководството на комунистическите партии се борят против капиталистическия гнет, за мир и демокрация.

  Трудещите се жени си спомнят живота който водеха и положението което имаха по времето на социализма. От уста на уста, чрез различни примери от миналото се промъква мисълта за пътя по който трябва да поеме съвременната жена, пътя на социализма.

  Български жени, не допускайте глобалистките клакьори да ви разединяват с най-различни клонирани разбирания за вашия ден 8 март!

ЦК на БКП