ПРИЗИВ НА ИКОР ЗА МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА ЖЕНИТЕ 8. МАРТ 2019 Г

ICOR8mart

„От опита на всички освободителни движения знаем, че успехът на една революция зависи от това доколко жените участват в нея!“ (Ленин)

Международният ден на жените 2019 г. се провежда в размирна и поляризирана ситуация в класовата борба със стратегическо значение. По цял свят управляващите все по-малко са в състояние да упражняват своето господство, без да се сблъскват с масова съпротива на работническото движение и широките маси. Все повече правителства прибягват до реакция и насилие в своя метод на управление. Дестабилизирането на господстващите отношения доведе до обществена поляризация, в която се създаде прогресивна промяна на настроението сред работническата класа и широките маси в международен план.

Съзнанието на жените се пробуди! От Азия до Африка работничките се борят срещу двойната им експлоатация за по-високи и равни заплати, признаване на тяхната работа и по-добри условия на труд. От Аржентина през Уругвай до САЩ, милиони жени от всички слоеве въстават против особено потиснатото си положение срещу сексизма, насилието срещу жени и убийствата на жени. От Индия до Рожава жените застават безстрашно и организирано срещу цялата система на двойна експлоатация и потискане на масата от жените, представят и изискват социални алтернативи.

Световната революционна организация ИКОР насърчава изграждането на боево международно женско движение и поема отговорността за процеса на Световната конференция на жените, в която се обединява революционно и боево женско движение в борба срещу експлоатацията и потискането на жените и за тяхното освобождение в свободно общество. Освобождението на жената може да бъде постигнато само в социалистическо и комунистическо общество, но то трябва да бъде представено още днес от теорията и практиката на революционните партии.

Международното женско движение на 21-ви век е изправено пред големи предизвикателства! Против възникващата обща тенденция на подготовка за империалистическа война с „Призив за събиране на силите за изграждане на Единен антиимпериалистически фронт“ ИКОР си поставя задача с най-висок приоритет, също и за международното боево женско движение. Едновременно  международното боево женско движение трябва да укрепне политически, организационно и идеологически! Важно начало за това беше теоретичният семинар за освобождението на жените през 2018 г. в Индия.

Жените по света не искат да загинат в капиталистическото варварство. Техните виждания за свят без експлоатация и потисничество се нуждаят от международен боен съюз и силни революционни партии. Социалната основа за освобождението на жената може да бъде създадена единствено чрез свободно социалистическо общество.

Укрепвайте бойното световно женско движение! Организирайте се в революционните партии и като жени смело поемете водещата отговорност! Станете част от международната социалистическа революция.

Да живее международният ден на жените! Напред с освобождението на жената! Напред с ИКОР!

Tags: