Пълен текст на специалната реч на президента на Китайската народна република Си Цзинпин по време на диалога на Давоския дневен ред на WEF (Световния икономически форум)

ПЕКИН, 25 януари / Синхуа / – По-долу е пълният текст на специалната реч, озаглавена „Нека факелът на многостранността осветява пътя към бъдещето на човечеството“, произнесена от президента Си Цзинпин на 25 януари 2021 г. по време на Програмата в Давос на СЕФ Диалог.

  Уважаеми председателю Клаус Шваб,

  Дами и господа, приятели,

  Изминалата година премина под внезапния удар на коронавирусната епидемия, която се разпространява по целия свят и сериозно застрашава глобалната сигурност на общественото здраве, причинявайки дълбока рецесия в световната икономика и безпрецедентни кризи в човешката история.

  През изминалата година народите по света, проявявайки най-голяма упоритост и смелост, разчитайки на науката и разума, в духа на хуманизма, се биеха в титанична борба срещу болестта и постигнаха предварителни резултати. Сега инфекцията, за съжаление, далеч не е приключила, но напоследък се наблюдава многократно огнище, борбата с нея все още продължава. Суровата зима обаче ще отмине, а пролетта е точно зад ъгъла. След тъмната нощ идва зората. Човечеството може да победи епидемията, да се спаси от катастрофата и да се възроди.

  Дами и господа, приятели,

  Историята непрекъснато върви напред, светът никога няма да бъде същият. Бъдещето на света зависи от всяко наше решение и действие, които се случват днес. Има четири важни предизвикателства пред нашата ера, които трябва да бъдат успешно решени.

  Първо, укрепване на координацията на макроикономическите политики, заедно за насърчаване на силен, устойчив, балансиран и приобщаващ растеж в глобалната икономика. Човечеството е изправено пред най-тежката икономическа рецесия от края на Втората световна война. За първи път в историята едновременно бяха засегнати големи икономически сектори. Глобалните вериги за производство и доставки са с прекъсвания. Търговската и инвестиционната активност е ниска. Въпреки трилионите финансови мерки за глобална подкрепа, тенденцията за глобално икономическо възстановяване остава крехка и перспективите не са ясни. Важно е да се използват текущите възможности, да се координира напред епидемичната работа и икономическото развитие и да се увеличи подкрепата от макроикономическите политики, за да се изведе световната икономика възможно най-скоро от кризата. Не по-малко важно е да се работи за бъдещето, да се намери решимостта да се премине към нови двигатели и нови модели на икономическо развитие, да се помогне за трансформиране на структурата на световната икономика с път към дългосрочно, здравословно и устойчиво развитие.

  Второ, да изоставим идеологическите предразсъдъци и да следваме пътя на мирното съжителство и взаимноизгодното сътрудничество. В света няма две еднакви листа, така че няма държави с еднаква история, култура и държавна система. Всяка история, култура и структура имат свое уникално достойнство и предимство, те не могат да бъдат разделени на добри и лоши. Въпросът е доколко такава система е способна да отговори на реалностите на страната, колко широко се ползва с подкрепата на хората, ефективно осигурява политическа стабилност, социално развитие и благосъстояние на населението, както и напредъка на човечеството. Културата и социалната структура на страните са различни от древни времена, което е присъща характеристика на цивилизацията. Без такова разнообразие нямаше да съществува човешката цивилизация, тя съществуваше и ще съществува независимо от субективните желания. Ужасна е не самата разлика, а арогантността, предразсъдъците и враждебността. Страшното е, че в нашия свят опитите за очертаване на граница между различните цивилизации, за налагане на нашата култура и система върху другите не спират. Страните по света трябва да съжителстват мирно, да се учат една от друга въз основа на взаимно уважение и стремеж към общи неща, като същевременно поддържат различията, за да дадат нов тласък на развитието на човешката цивилизация.

  Трето, преодоляването на пропастта между развитите и развиващите се страни в името на споделеното развитие и просперитет. Настоящият остър проблем за справедливостта и разделението между Севера и Юга представлява сериозно предизвикателство за устойчивото развитие. Пандемията подчерта неспособността на някои страни да възобновят икономическата си дейност, което постави риска от по-нататъшно нарастване на дисбалансите между Севера и Юга. Развиващите се страни мечтаят да имат повече ресурси и възможности за развитие, изисквайки по-голямо представителство и глас в управлението на глобалната икономика. Важно е да се осъзнае, че когато развиващите се страни се развиват бързо, просперитетът и стабилността на нашата планета ще имат по-силна основа и развитите страни също ще се възползват от това. Международната общност трябва да изпълнява задълженията си с предвидливост. Говорим за необходимата подкрепа за развиващите се страни и гарантиране на техните законни права и интереси за развитие, насърчаване на постигането на равни права, възможности и правила, така че възможностите за развитие и резултатите от тях наистина да станат общодостъпни за всички.

  Четвърто, да се изправим заедно срещу глобалните предизвикателства в името на прекрасното бъдеще на човечеството. В ерата на икономическата глобализация има всички основания да вярваме, че извънредната ситуация в областта на общественото здраве, като коронавирусната инфекция, със сигурност няма да бъде последна и неотложността на укрепването на глобалното управление в тази област само ще расте. Земята е единственият дом за човечеството и перспективите и бъдещето на цялото човечество зависят от по-ефективния отговор за изменението на климата и насърчаването на устойчивото развитие. Нито една държава не е в състояние да се справи сама с глобалните проблеми, само колективните действия, съвместните усилия и глобалното сътрудничество ще помогнат за тяхното успешно решаване.

  Дами и господа, приятели,

  Като се вземат предвид сложността на проблемите, с които се сблъскваме, ключът към тяхното решаване е поддържането и прилагането на многостранност в интерес на изграждането на общност за общата съдба на човечеството.

  „Трябва да сме отворени и приобщаващи, а не островни или изключителни. Мултилатерализмът предполага търсене на колективни отговори на глобалните проблеми и способността да се контролира съвместно съдбата на света. Кружковизмът (въртенето в кръг МА), развихрянето на „нова студена война“, ксенофобията, заплахата  и изнудването, разцепването, прекъсването на доставките, санкциите, създаване на изкуствени бариери и изолация – всичко това ще се превърне в разцепление на света и конфронтация. В един разделен свят човечеството не е в състояние да се справи с общите предизвикателства и конфронтацията води само до задънена улица. За такива уроци човечеството е платило огромна цена и днес е невъзможно да се позволи повторението на минали грешки.

  Въз основа на концепцията за обединение върху общата съдба на човечеството е важно да се пазят общите ценности на човечеството като мир, развитие, безпристрастност, справедливост, демокрация и свобода. Необходимо е да се отхвърлят идеологическите предразсъдъци, за да се увеличи максимално отвореността и приобщаването на механизмите, концепциите и политиките на сътрудничество в интерес на мира и стабилността в света. Необходимо е да се създаде отворена световна икономика и да се защити твърдо многостранната търговска система, без да се прибягва до дискриминационни и изключителни стандарти, правила и механизми, без да се създават търговски, инвестиционни и технологични бариери. Статутът на групата от Г20 като основна платформа за глобално икономическо управление трябва да бъде засилен. Важно е да се засили координацията на макроикономическата политика, за да се осигури гладкото функциониране както на световните вериги за производство и доставка, така и на световната финансова система. За по-добро и по-устойчиво развитие на световната икономика е необходимо да се насърчават структурните реформи и да се увеличи общото съвкупно търсене.

  – Трябва да поставим международните норми и принципи на преден план, без изключителен подход. Не напразно китайската мъдрост казва: „Законът е в основата на управлението“. Глобалното управление трябва да се упражнява чрез приемане на съгласувани правила и общ консенсус, а не да се диктува от една или отделни групи държави. Уставът на ООН е общопризната норма на междудържавните отношения. Без такива общи правила светът би се плъзнал към закона на джунглата, което би довело само до бедствие.

  Важно е стриктно да се спазва принципа на върховенството на закона, да се защитава стриктно световната система под егидата на ООН и световния ред, основан на международното право. Международните сдружения са платформи за прилагане и поддържане на многостранността; трябва да се гарантира тяхната надеждност и ефективност. Когато координира и регулира междудържавните отношения, човек може да разчита само на системата и правилата, а не на мненията на тези, които са по-силни от другите. Не трябва да се допускат едностранни действия под предлог на многостранност. След като правилата бъдат съгласувани и приети, всеки трябва да се ръководи само от тях. „Селективният мултилатерализъм“ никога не трябва да бъде избор за нас.

  – Трябва да развиваме консултациите и сътрудничеството вместо конфликти и конфронтация. Различията в историята, културата и социалните системи не са причина за конфронтация, а служат като мотивация за сътрудничество. Различията трябва да се възприемат с уважение и толерантност, а разликите трябва да се разрешават чрез диалог и консултации, без да се намесват във вътрешните работи. Историята и реалността ни научиха, че в днешния свят конфронтационен подход, бил той студен или горещ, търговска или научно-техническа война, в крайна сметка ще навреди на интересите и благосъстоянието на всички държави и техните народи.

  Необходимо е да се изостави мисленето от Студената война, „играта с нулева сума“ и други стереотипи, да се придържат към принципите на взаимното уважение и разбиране и да се укрепи политическото взаимно доверие чрез стратегическия диалог. Трябва да се ръководим твърдо от подхода на взаимноизгодното сътрудничество, за да гарантираме равни права на всички държави за развитие в името на общия просперитет, като същевременно избягваме тясно користната политика на „просяка-съсед“, или егоизъм, или опитите за абсолютно господство. Нямаме нужда от смъртоносен двубой, а от честна конкуренция, която е от полза за всички участници.

  „Трябва да сме в крак с времето, вместо да се задоволяваме със старото. Когато светът претърпи безпрецедентни за един век промени, ние се сблъскваме с възможности както за развитие, така и за колосална трансформация. Фокусирайки се върху бъдещето, привържениците на мултилатерализма през 21 век трябва не само да защитават основните му ценности и принципи, но и да работят за реформиране и подобряване на глобалната система на управление, основана върху широки консултации и сближаване на подходите, като се взимат предвид промените, отчитащи мястото в световния ред и съществуващите глобални предизвикателства.

  Необходимо е да се подкрепи ролята на Световната здравна организация, да се формира общността на човешкото здраве. Необходимо е да се насърчават реформите на СТО и Международната парична и финансова система, за да се стимулира растежът на световната икономика и да се предоставят на развиващите се страни права и възможности за развитие. Разработването на правила за глобално управление на цифрови данни трябва да се ръководи преди всичко от човешките реалности и интереси. Трябва да приложим Парижкото споразумение за климата за екологично развитие. Развитието винаги трябва да бъде приоритет, за което е необходимо да се приложи Програмата на ООН за устойчиво развитие за периода до 2030 г., за да се превърне глобалното развитие в общо благо, предимно за развиващите се страни.

  Дами и господа, приятели,

  Изминавайки дълъг и много труден път, китайският народ, с епичните си подвизи за премахване на крайната бедност, достига финалната линия на всестранното изграждане на общество със среден просперитет, като по този начин започва нова кампания за цялостно строителство на социалистическа модернизирана държава. На новия етап на развитие ще въведем нова концепция за развитие, ще работим активно върху формирането на нова архитектоника за развитие на „двойната циркулация“ с акцент върху вътрешната циркулация, но с нейното допълване с външната. Готови сме с всички партньори да развием съвместно чист и красив свят, където ще царуват траен мир, всеобща сигурност, общ просперитет, откритост и толерантност.

  – Китай ще продължи да участва активно в международното противоепидемично сътрудничество. Борбата срещу COVID-19 е може би най-неотложната задача за международната общност, успехът на нейното решение зависи от това доколко реално ще бъде приложен принципът „хората преди всичко, животът преди всичко“ и колко ефективно ще бъде възстановена икономиката . Важно е да се задълбочи солидарността и сътрудничеството, да се засили обменът на информация и съвместната работа по превенция и контрол и да се продължи напред, за да се противодейства окончателно на глобалната пандемия. Особено внимание трябва да се обърне на сътрудничеството при разработването, производството и разпространението на ваксина, която според нас наистина трябва да се превърне в обществено благо за хората по света. От избухването на COVID-19 Китай е доставил хуманитарна помощ на повече от 150 държави и 13 международни организации, при поискване са изпратени 36 екипа от медицински експерти. Китай се превърна в един от най-активните участници в международното сътрудничество за ваксини. Нашата страна ще продължи практиката за обмен на антиепидемичен опит и най-добри практики, като предоставя цялата възможна помощ на страни и региони, по-малко устойчиви на стрес преди епидемията, като спомага за разширяване на наличността на ваксини за развиващите се страни, като по този начин допринася за окончателната победа на света над пандемията.

  „Китай ще продължи да следва стратегията за отвореност, основана на принципите на взаимната изгода и печалба. Икономическата глобализация е естествен процес на развитие на обществените производствени сили и неизбежен резултат от научно-техническия прогрес. Опитите да се използва пандемията като претекст за „деглобализация“ и прилагането на политика на изолация и разединяване не са от полза за никого. Китай е бил и остава привърженик на икономическата глобализация, като неотклонно насърчава външната отвореност като основна държавна политика. Ще продължим да насърчаваме либерализацията и опростяването на процедурите за търговия и инвестиции, да гарантираме приемствеността и устойчивостта на глобалната верига за доставки и да насърчаваме висококачествено сътрудничество в рамките на пояса и пътя. Усилията ни ще бъдат насочени към повишаване на системната отвореност. Говорим за правила за регулиране, управление и стандарти, които ще позволят не само да оформят пазара, правния и интернационализирания бизнес климат, но и да използват колосалното предимство на огромния пазар и потенциала на вътрешното търсене на Китай, предоставят широки възможности за международно сътрудничество, дават допълнителен тласък за възстановяване и растеж на световната икономика.

  – Китай ще продължи да насърчава устойчивото развитие. Ще изпълним изцяло Програмата на ООН за устойчиво развитие до 2030 г., ще положим повече усилия за опазване на околната среда чрез ускоряване на оптимизацията на производствените структури и системите за енергийно снабдяване и насърчаване на екологичния начин на живот и нисковъглеродното производство. Както обявих, Китай се ангажира да постигне върхове във въглеродните емисии до 2030 г. и въглероден неутралитет до 2060 г. Задачата като такава не е лесна, изисква огромни усилия от нас. Но въпреки това, всяка полезна за човечеството задача, била тя и най-трудната, ще бъде изпълнена от китайците с чест и достойнство. Ние не само разработихме план за действие, но също така започнахме да го прилагаме с практически стъпки, които са едновременно въплъщение на многостранния подход и китайския принос за защитата на общия дом на човечеството и причината за неговото устойчиво развитие.

  – Китай ще продължи да насърчава научните и технологичните иновации. Като един от основните двигатели на развитието на човешкото общество, технологичните иновации до голяма степен помагат за преодоляване на всякакви предизвикателства в световен мащаб, а за Китай те служат като безспорен избор при формирането на нов модел на развитие в полза на качественото развитие. Нашите инвестиции в научно-техническата област ще се увеличат с акцент, по-специално върху създаването на система от иновации, въвеждане на постиженията на научно-техническите изследвания и защитата на интелектуалната собственост в интерес на интензивния растеж чрез иновации. Научният и технологичен напредък трябва да е от полза за човечеството, а не да се използва за ограничаване, камо ли за ограничаване на развитието на други страни. Ще подходим към международното сътрудничество в научно-техническата сфера с по-отворен подход и инициативи и чрез съвместни усилия с всички партньори ще създадем среда, която е недискриминационна за технологичния напредък, основана на откритост, честност и справедливост в името на съвместната изгода.

  – Китай ще продължи да напредва в процеса на установяването на нов тип международни отношения. Китайската философия не включва закона „нито победител, нито победен“, а логиката „победата е за всички“. Китай решително провежда независима, самостоятелна външна политика, полага усилия за изглаждане на различията чрез диалог и разрешаване на споровете чрез преговори и активно развива отношенията на приятелство и сътрудничество с всички държави, основани на взаимно уважение, равенство и взаимна изгода. Като развиваща се страна Китай непрекъснато ще задълбочава сътрудничеството Юг-Юг, ще допринася за изкореняване на бедността в развиващите се страни, облекчаване на стреса и постигането на икономически растеж. Китай ще се включи по-активно в управлението на световната икономика и ще допринесе за напредъка на икономическата глобализация към откритост, толерантност, общи предпочитания, баланс и печеливша изгода.

  Дами, господа и приятели!

  Човечеството има един свят, което е обединено от общо бъдеще. И преодоляването на настоящата криза и създаването на щастливо бъдеще на човечеството изисква консолидирани усилия и сътрудничество. Практиката многократно показва, че всяка политика на унищожаването на съседите, опитът да се справят сами със съвременните предизвикателства, нарцисизмът и арогантността, без изключение, са обречени на провал. Нека вървим напред ръка за ръка, нека факелът на многостранността осветява пътя ни към общност от споделената човешка съдба!

Благодаря!