СКРЪБНА ВЕСТ

Veliko_Karachiviev2

С дълбоко прискърбие съобщаваме, че на 16.02.2019 г. почина проф. Велико Димитров Карачивиев.

Роден е на 8 април 1920 г. в Старо село, Сливенско. Завършил е средно образование в Сливен. Като студент по философия в СУ „Климент Охридски” попада за 3 години в затвора за антифашистка дейност. Когато 9. септември 1944 г. му донася свободата, той довършва философското си образование. Работи като учител и директор на прогимназия и завеждащ отдел „Политическа просвета” при Околийския синдикален съвет, а след това и като завеждащ отдел „Политическа пропаганда и агитация” при Околийския комитет на Отечествения фронт в Сливен.

Завършва висшата партийна школа (ВПШ) при ЦК на БКП и остава като преподавател в катедрата по философия. След това завършва и аспирантура в катедрата по история на философията на Академията за обществени науки при ЦК на КПСС в Москва. Над 30 години преподава история на философията, марксистко-ленинска философия и научен атеизъм във ВПШ и АОНСУ при ЦК на БКП. Бил е декан на факултета за чуждестранни студенти във ВПШ. Няколко години работи като главен специалист по философия в Комитета за висше образование и наука.

Проф. Карачивиев е автор на множество учебници, статии, монографии и книги. Убедително отстоява чистотата на марсистко-ленинското учение както срещу ревизионистичното му извращаване преди 1989 г., така и срещу буржоазната пропаганда след капиталистическата контрареволюция.

Останал жизнен и енергичен до края си, проф. Велико Димитров Карачивиев напусна този свят след кратко боледуване, по-малко от 2 месеца преди да навърши 99 години.

Вечна му памет!

от ЦК на БКП

Tags: