СЪВРЕМЕННИТЕ БУРЖОАЗНИ ТЕОРИИ

СЪВРЕМЕННИТЕ БУРЖОАЗНИ И РЕВИЗИОНИСТИЧНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ТЕОРИИ-ОПИТ ЗА УВЕКОВЕЧАВАНЕ НА КАПИТАЛИЗМА

    Джон Кенет Голбрайт

Долу ЕРД-та/Електроразпределителните дружества/!Долу монополистите от ВиК и ,,Топлофикация”!Да унищожим монополите!

Такива бяха най-често срещаните призиви през миналия февруари,когато под напора на справедливото народно недоволство от високите цени на електроенергията ,правителството на ГЕРБ,начело с Бойко Борисов бе принудено да подаде оставка.Надеждите на хората за някаква промяна бяха големи.Измина една година от тогава и сега със съжаление можем да констатираме,че почти нищо не се е променило.Няколко козметични мерки и монополите са си на своето място.

В печата,радиото и телевизията постоянно излизат публикации на наши видни интелектуалци и обикновени граждани,в които се разобличава дейността на монополистите и се предлагат пътища и съвети как да се освободим от тях.Уважавам честната наивност,с която ни предлагат тези рецепти,но да се бориш с монополите в рамките на капиталистическата държава ми прилича на борбата на Дон Кихот с вятърните мелници.Монополите могат да бъдат победени,по-точно унищожени с унищожението на самата капиталистическа държава.Друг успешен път просто няма.

От страниците на в.,,Нова зора”,бр.3 от тази година,д-р Радко Ханджиев ни предлага част от рецептите на Джон Кенет Голбрайт,обявен от списание ,,Икономист”за ,,най-известния икономист в света”.Той е роден през 1908г.в Канада.Истинското му име е Паул М.Варбург,почина през 2006г.на 98г.От 1949г.е професор по политическа икономия в Харвардския университет,дългогодишен редактор на списание ,,Форчън”.Автор е на много книги,по-известни,от които са,,Американският капитализъм”-1952г., ,,Големият крах-1929г”.,написана през 1955г.,  ,,Обществото на изобилието”-1958г.,  ,,Новата индустриална държава”-1967г.,  ,,Икономиката и обществената цел”,написана през 1973г. и известна още под името ,,Икономиката и общественото й предназначение”.Голбрайт е активен деец на Демократическата партия в САЩ и един от идеолозите на съвременния капитализъм.Особено в по-ранните години от живота му, методологически неговите трудове се изграждат върху теорията за индустриалното общество,еклектически свързана с елементи на институционализъм.Голбрайт се отнася критично към военнопромишления комплекс в САЩ и обосновава теорията за Демократическия социализъм на базата на научно-техническия прогрес.Автор е и на теорията за ,,Зрялата корпорация”,която е независима от пазара и се превръща в основна клетка на демократическото планиране в настъпващото ново индустриално общество.Според него решаващата сила в съвременното общество е науката,организираното и специализирано знание.От тук той извежда идеята за превръщането на интелектуалния елит в решаваща ръководна сила.Теоретически Голбрайт е ярък противник на Марксизма.Изявява се като типичен буржоазен радикал,който търси спасение на капитализма в приспособяването му към научно-техническата революция.От такива позиции Голбрайт отхвърля научния комунизъм и разпространява теорията за Конвергенцията.Настроен е критично срещу рутината и догматизма в буржоазната икономическа мисъл,вижда редица недъзи на съвременния капитализъм и с това става близък на част от интелигенцията.

Но за да се запознаем още по-добре с Дж.Кенет Голбрайт трябва,макар и бегло да разгледаме някои теории ,на които той е автор или привърженик.Такава е теорията за ,,Демократическия социализъм”.Това е антимарксистка теория за природата,характерните черти,пътищата и формите на организация на социалистическото общество,насочена преди всичко срещу марксистко-ленинското учение за диктатурата на пролетариата като абсолютно необходимо условие за изграждането на социализма.Около тази теория се групират всички ревизионисти и буржоазни реформисти.В техните представи бъдещото социалистическо общество израства по пътя на врастването на капитализма в социализма,без революционна борба,без необходимостта от ръководна роля на комунистическата партия и без диктатура на пролетариата.Като използват чисто етимологическото звучене на думите демокрация и диктатура привържениците на теорията за Демократическия социализъм фактически превръщат теорията за социализма в някаква неопределена хуманистическа проповед за справедливо и хуманистично общество,в което практически се запазват основните черти на държавномонополистическия капитализъм.Не случайно около тази теория се групират не само социалдемократически реформисти,но и такива типично буржоазни икономисти като Голбрайт.Според него бъдещото общество израства от индустриалната система,то утвърждава спонтанно планирането и програмирането и води до едно демократическо социалистическо общество,в което основната клетка ще бъде зрялата корпорация.Научно-техническият прогрес ще доведе до социализъм,само че той нямало да бъде идеологически.На това турците казват:ашколсун ефенди.Пита се,обаче,защо САЩ,пионерите в научно-техническия прогрес,ползващи се от тази рецепта на Голбрайт,все още не са се превърнали в социалистическо общество?

Вл.Цеков

следва

Tags: