140 ГОДИНИ БЕЗ МАРКС

  На 14 март 1883 г. в Лондон умира изключителният мислител, икономист, социолог, създател на собствена социална и политическа доктрина Карл Маркс. Той и създаденото от него учение имат значителен принос за развитието на науката, политическата и икономическата теория и революционното движение. А най-видният последовател на Маркс Владимир Илич Ленин става лидер на първата победоносна социалистическа революция в историята.

  Фридрих Енгелс коментира смъртта на своя близък приятел и колега: „Най-мощният ум на нашата партия спря да мисли, най-силното сърце, което някога съм познавал, спря да бие.“

  Икономистът Пол Лафарг, зет и съратник на К Маркс, съпруг на дъщеря му Лаура, оставя следния коментар в своите „Мемоари на Маркс“: „Карл Маркс е един от редките хора, които могат да застанат начело на едно и също време както в науката, така и в обществените дейности; и двете са така неразривно слети в него, че е невъзможно да го разберем, без да го разглеждаме и като учен, и като социалистически борец.

  Дори главният политически опонент на Маркс, анархистът Михаил Бакунин, отбелязва: „Той [Маркс] е много интелигентен и изключително многостранен учен. Рядко се среща човек, който да знае и да чете толкова много, и да чете толкова интелигентно, колкото г-н Маркс. Изключителният предмет на неговите изследвания вече е била икономическата наука. С особено внимание той изучаваше английските икономисти, които превъзхождаха всички останали в своите положителни познания и практическо мислене, възпитани от английските икономически факти, строгата критика и добросъвестна смелост на заключенията … ”                      („ Държавност и анархия ” , 1873)

  През 20 век, след победата на Октомврийската революция, влиянието на     марксизма нараства драматично. За пролетариите от целия свят името на Маркс става синоним на борбата за социализъм, справедливост, прогрес, а също и за освобождение от оковите на капиталистическото общество.

  Писателят и публицист Теодор Драйзер написа: „Старецът Маркс се превърна в червено плашило в очите на богатите собственици и богатите наследници, жалки и празни представители на стария свят. Техните адвокати и банкери, техните лакеи и брокери треперят само при споменаването на името на червения доктор. За всичко това благодаря на Маркс и Червена Русия и се надявам, противно на диктаторите на нашето време, да доживея момента, в който правдата на Маркс триумфира навсякъде, когато марксизмът триумфира там, където антисоциалистите от Европа, Азия, Африка и Южна Сега Америка изпраща своите проклятия и заплахи към човечеството, където те потискат естествената любов на човека към труда за справедливо възнаграждение, където те лишават човека от честните и прости радости на свободното творчество” („Благодаря на Маркс и Червена Русия”, 1937).

  Както през 19 век, дори някои от противниците му признават величието на Маркс. „Смятах Маркс за гениален човек и все още го смятам“, пише например религиозният философ Николай Бердяев („Самопознание (Опит от една философска автобиография)“, 1940 г.). Сред тези, които отдавна са били повлияни от марксистките идеи, са известни личности като революционера Ернесто Че Гевара, бореца за граждански права Мартин Лутър Кинг, драматурга Джордж Бърнард Шоу, философа Жан-Пол Сартр и много други.

  Една от основните идеи на Маркс е идеята за класовата борба. В същото време Маркс в писмо до своя приятел Йозеф Вайдмайер моли да не се преувеличава приносът му в развитието на тази теория и да не му се приписват заслуги на други хора. „Нямам заслугата, че открих съществуването на класите в съвременното общество, нито заслугата, че открих тяхната борба помежду им. Буржоазните историци много преди мен очертаха историческото развитие на тази класова борба, а буржоазните икономисти очертаха икономическата анатомия на класите. Новото, което направих, беше да докажа следното: 1) че съществуването на класи е свързано само с определени исторически периоди в развитието на производството, 2) че класовата борба по необходимост води до диктатурата на пролетариата, 3) че тази диктатура сама по себе си представлява само преход към премахването на всички класи и към общество без класи.   (Маркс К Енгелс Ф  Съч., том 28., стр. 424-427)

  Противниците на Маркс написаха огромно количество критична литература, опитвайки се да „опровергаят“ основните му идеи. Тези критици обаче най-често се връщаха в измислиците си към една от предмарксистките идеи и не можеха да предложат нищо радикално ново. Както пише Жан-Пол Сартр: „… „антимарксисткият“ аргумент е само очевидно подновяване на предмарксистката идея. Така нареченото „преодоляване“ на марксизма в най-лошия случай може да бъде само връщане към предмарксисткото мислене, в най-добрия случай откриване на мисъл, която вече се съдържа във философията, която се предполага, че ще бъде преодоляна … ”(„ Проблеми на метода ”, 1957 г.)

  Вятърът на историята помита отломките от гробницата на Маркс през 1999 г., когато слушателите на радио BBC нарекоха философа най-великия мислител на хилядолетието. В тази класация Маркс успя да изпревари Алберт Айнщайн, Исак Нютон и Чарлз Дарвин.

  Интересно е как самият Маркс би реагирал на това, защото през целия си живот той остана и беше доста скромен човек. „Ние двамата (има предвид той и Ф. Енгелс) няма да дадем дори стотинка за популярност. Ето, например, доказателство: от отвращение към всякакъв култ към личността, по време на съществуването на Интернационала, аз никога не допусках да се разгласяват многобройните призиви, в които се признаваха моите заслуги и които ме притесняваха от различни страни. (Маркс К , Енгелс Ф. Съч., том 34., стр. 241)

  Обобщавайки, можем да кажем следното: Маркс е исполин, чието величие беше признато както от неговите съмишленици, така и от много противници. Опитите за „преодоляване“ на марксизма не доведоха до нови открития и сред критиците на философа нямаше и едва ли ще се намери човек, който да е сравним с него. Признаването на заслугите на Маркс като мислител доказва правотата на Ф Енгелс, който веднъж пророчески заявява: „И името, и делото му ще преживеят вековете!“

Андрей Голдин ВКПБ

Превод Милчо Александров