142 ГОДИНИ ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ ОТ ТУРСКО РОБСТВО

oswobojdenie

Руско – турската война от 1877-1878 г. довежда до освобождението на българския народ от османско робство и от появата на третата българска държава. Тази война унищожава икономическата и политическата система на феодализма в България и ускорява развитието на капитализма в нашата страна.  В продължение на цели 5 века българският народ е жестоко експлоатиран от турските поробители. Но въпреки многовековното турско робство, въпреки че турските асимилатори, най-жестоките от всички асимилатори, стотици години тормозят и измъчват българския народ, той запазва своята национална самобитност, своята национална същност. Той не можа да бъде потурчен, защото е имал висока култура, свой начин на живот, свои нрави, свой език, обичаи, вярвания.  Дългогодишната борба на българския народ против турските поробители преминава през хайдушката съпротива и достига своя връх с Априлското въстание през 1876 година, което разклаща Османската империя. През 1876 година на Цариградската конференция се решава на България да се даде автономия. Но османлиите, подстрекавани от Англия, не изпълняват това решение и принуждават Русия да прибегне към силата на оръжието. През април 1877 година руските войски минават Дунава, за да освободят българския народ от османско иго. Заедно с руските войски непосредствено участие във войната взимат бойните дружини на българските опълченци и подразделения на Румънската армия. В сраженията против общия враг се укрепва дружбата на братските свободолюбиви народи. Отбраната на Шипченския проход има извънредно важно военно-стратегическо значение. Нашият народ с право я нарича „Шипченска епопея”. Шипка и Плевен решават изхода на войната. Разбитата армия на Сюлейман паша е принудена да капитулира. Българското население възторжено посреща руската армия, която го освобождава от многовековното османско робство. Нашият народ отлично разбира цената на свободата. Повече от 200 000 руски войни са убити на българска земя. Българският народ високо цени и никога няма да забрави славния дълбокочовечен подвиг на великия руски народ!

Комунистическа правда

Tags: