61 ГОДИНИ ОТ СМЪРТТА НА СТАЛИН

  

На 5 март 1953 година в Москва след тежко боледуване почина Йосиф Висарионович Сталин.

  По традиция на този ден редакцията на в-к Комунистическа правда публикува творби от него.Представяме на нашите читатели една, която е актуална и в настоящия момент.

 

УКРАЙНА СЕ ОСВОБОЖДАВА

  Украйна с нейните богатства отдавна е вече обект на империалистическата експлоатация.

До революцията Украйна се експлоатираше от западните империалисти, така да се каже, тихомълком, без „военни операции”. Като организираха в Украйна грамадни предприятия (за въглища, метал и т.н.) и взеха в свои ръце по-голямата част от акциите, империалистите от Франция, Белгия и Англия смучеха соковете на украинския народ легално, „законно”, без шум.

След Октомврийската революция картината се промени. Октомврийската революция, като разкъса нишките на империализма и обяви земята и предприятията за достояние на украинския народ, отне от империалистите възможността за „обикновена”, „безшумна” експлоатация. С това империализмът бе изгонен от Украйна.

Но империализмът не искаше да отстъпи и за нищо на света не искаше да се помири с новото положение. Оттук и „необходимостта” от насилствено поробване на Украйна, „необходимостта” от нейното окупиране.

Австро-германските империалисти първи тръгнаха да окупират Украйна. „Радата” и „хетманството” с тяхната „самостоятелност” бяха само играчка, параван, който удобно прикриваше тази окупация, външно „санкционираща” експлоатацията на Украйна от австро-германските империалисти.

Бездна от унижения и изпитания, преживени от Украйна през време на австро-германската окупация, разтуряне на работническите и селските организации, пълно разстройване на промишленото и железопътно дело, бесилки и разстрели – кому не са известни тези обикновени картини от „самостоятелността” на Украйна под егидата на австро-германските империалисти?

Но разгромът на австро-германския империализъм и победата на германската революция коренно измениха положението в Украйна. Откри се пътят за освобождението на трудеща се на Украйна от игото на империализма. Идва краят на разорението и поробването на Украйна. Разгарящият се в Украйна революционен пожар ще измете последните остатъци от империализма с техните „национални” висулки. Възникналото върху вълните на революцията „Временно работническо-селско правителство на Украйна” ще урежда новия живот върху началата на господството на украинските работници и селяни. „Манифестът” на Украинското съветско правителство, който връща на селяните помешчическите земи, на работниците – фабриките и заводите, на всички трудещи се и експлоатирани – пълна свобода – този исторически „манифест” ще се разнесе като гръм из Украйна, всяващ страх у враговете на Украйна, ще прозвучи като благодатен камбанен звън, носещ радост и утеха на потиснатите синове на Украйна.

Но борбата още не е завършена, победата още не е осигурена. Истинската борба за Украйна едва започна.

Докато немският империализъм доживява последните си дни, а „хетманството” преживява последните си конвулсии, англо-френският империализъм съсредоточава войски и готви десант в Крим за окупиране на Украйна. Те, англо-френските империалисти, искат да заемат сега вакантното място на немските окупатори на Украйна.

Същевременно изплува на повърхността „Украинската директория”, начело с авантюриста Петлюра, с лозунга за старата „самостоятелност” на „нов” глас – нов, по-удобен от „хетманството” параван за новата англо-френска окупация на Украйна!

Истинската борба в Украйна още предстои.

Ние не се съмняваме, че Украинското съветско правителство ще съумее да даде нужния отпор на новите неканени гости – на поробителите от Англия и Франция.

Ние не се съмняваме, че Украинското съветско правителство ще съумее да разобличи реакционната роля на любителите на приключения от лагера на Виниченко – Петлюра, които, волно или неволно, подготвят идването на англо-френските поробители.

Ние не се съмняваме, че Украинското съветско правителство ще съумее да сплоти около себе си украинските работници и селяни и с чест ще ги поведе на борба и победа.

Ние призоваваме всички верни синове от Съветска Украйна да се притекат на помощ на младото Украинско съветско правителство и да улеснят неговата славна борба с душителите на Украйна.

Украйна се освобождава – притечете и́ се бързо на помощ!

„Жизнь Национальностей” № 4

1 декември 1918 г.

Tags: