7О ГОДИНИ БЕЗ СТАЛИН

На 5 март 1953 година в Москва след тежко боледуване умира Йосиф Висарионович Сталин, велик продължител делото на Ленин.

  Под мъдрото ръководство на ВКП(б) и по-късно на КПСС начело със Сталин Съветската държава осъществява ярки икономически и обществени преобразувания. В изключително кратък срок Съветският Съюз извършва гигантски скок от вековната изостаналост към прогрес и се превръща в могъща  многонационална държава, непобедима крепост на социализма в света.

  Сталин е любим и безкрайно уважаван вожд на народите в СССР. Под неговото ръководство Комунистическата партия ликвидира националната вражда и създава могъща многонационална държава, осигурява икономически и културен разцвет на народите, сплотява в едно братско семейство всички нации на Съветския Съюз  и изковава нерушима дружба между народите.

  Следвайки заветите на Ленин, КПСС под ръководството на Сталин здраво циментира съюза между работническата класа и селяните в СССР, като по този начин осигури несъкрушимото морално – политическо единство на многонационалната страна по пътя към социализма.

  Генералисимус Сталин има огромни заслуги за превръщането на Съветската армия в непобедима сила, която извоюва световноисторическа победа над фашизма във Втората световна война, освобождавайки народите на Европа и Азия от варварството на фашистките поробители.

  Начело със Сталин Комунистическата партия въоръжава съветския народ с величествена програма за изграждането на комунистическо общество, озарява с ярката светлина  на марксистко-ленинската теория пътищата на развитието на Съветската държава от социализма към комунизма.

   Целият си живот великия Сталин посвещава за осигуряване на траен мир между народите и цялостно укрепване на дружеското сътрудничество между миролюбивите нации. Прогресивното човечество ще е вечно благодарно на Сталин за последователността и храбростта да държи високо знамето на мира и дружбата между народите. Мирът – тази най-скъпа дума на сърцата на всички обикновени хора по земята е неразривно  свързван с името на Йосиф Висарионович.

  Името на Сталин е свързано с всичко най-скъпо за всяко чисто българско сърце. Под негово ръководство КПСС помага на Българската комунистическа партия да се превъоръжи с непобедимите оръжия на ленинизма, да израсне като партия от ленински тип. И днес, въпреки жестоките условия тя се мъчи да обясни на новите пролетарии, че на тях им е необходима организирана работническа класа за водач, да се превърне от „класа в себе си в класа за себе си“. За да може да поведе борбата на пролетариата за извоюване на неговата държава – държавата на диктатурата на пролетариата още сега тя трябва да си изгради класов профсъюз и най-добрите нейни представители да влязат в политическата и՛ организация Българска комунистическа партия, която ние ревностно пазим за тях от буржоазните уклони в работническото движение. Едновременно с това българската работническа класа трябва да реши и въпроса за съюзника в предстоящата борба.

  Ние не се съмняваме, че българската работническа класа, която в миналото е една от първите в света която осъзнава своето място в комунистическото си бъдеще и  това на света, отново ще заеме своето почетно място и ще вдигне високо знамето на Маркс, Енгелс, Ленин и Сталин, на Благоев, Кирков,  Коларов, Димитров и Червенков, ще поведе борбата срещу новите изедници – корпорациите на САЩ и Англия.

КП