НЕ ДАВАЙ ШАНС НА АНТИКОМУНИЗМА! СТОП НА КАМПАНИЯТА ПРОТИВ МАРКСИСТКО-ЛЕНИНСКАТА ПАРТИЯ НА ГЕРМАНИЯ (МЛПГ)! СИЛНО ПРОГРЕСИВНО ДВИЖЕНИЕ Е ВЪЗМОЖНО САМО БЕЗ АНТИКОМУНИСТИЧЕСКИ ГРУПИ!

mlpd

 1. Свидетели сме на силна обществена поляризация. Буржоазната политика е в дълбока криза на доверието. От 2015 г. е в ход прогресивна промяна в настроенията. Класовото съзнание, екологичното съзнание, интернационалистичното съзнание и осъзнаването на жените нарастват на широк фронт. Но и повратът надясно в обществото се засили. То започва от правителството и буржоазните партии и вече обхваща част от медиите и културата. На тази основа „Алтернатива за Германия” (АзГ) успя за първи път в следвоенната история да спечели значима база сред масите за фашизоиден народняшки начин на мислене. Световната империалистическа система се развива кризисно. Това е материалът, от който израстват интересът и одобрението за принципни обществени промени и за марксизма-ленинизма.
 2. В борбата против десния поврат МЛПГ а с нея и Интернационалният съюз укрепват като единен фронт против поврата надясно, фашизма и войната. На всички прояви МЛПГ ясно демонстрира със знамето си, задава ориентация и перспектива. През октомври 2019 г. телевизионен канал я нарече в заглавие „вездесъща“. МЛПГ е революционното крило в прогресивната промяна на настроението, има корени в предприятия и профсъюзи. Тя доказа устойчивост и сила, както и нарастваща свързаност и организационна способност сред работническото и народно движение.
 3. Това тревожи управляващите: капиталистическите обединения и техните монополи, правителството и особено вътрешния министър Зеехофер, буржоазния парламент и тайните служби. От 2018 г. те водят антикомунистическа кампания потискане на МЛПГ. Закриват банкови сметки, затварят или забраняват партийни помещения. Тормозят фестивали и концерти чрез полицейска намеса. Отправят фашистки заплахи със смърт или изпращат заплахи на водещи представители като Щефан Енгел, главен редактор на РЕВОЛЮЦИОНЕН ПЪТ – теоретичния орган на МЛПГ.
 4. Това се съпровожда с антикомунизъм. Преобладаващият все още модерен антикомунизъм се представя за прогресивен – обаче насъсква хората срещу социалистическото изграждане в Съветския съюз или Китай от времето на Мао с понятия като „сталинизъм“ и „маоизъм“. С това се цели да бъде ударен най-общо марксизмът-ленинизмът и МЛПГ. Междувременно този антикомунизъм получи достъп до всички социални движения – преди всичко чрез буржоазните медии и НПО-та. Модерният антикомунизъм отново направи приемлив открито агресивния антикомунизъм, като все повече се разпространява от десни правителства, от сили като АзГ и фашисти. Всичките форми на антикоммунизма са едини в това, че нападат, очернят потискат и рушат научния социализъм и неговия мироглед. Само десният поврат направи възможен и постоянно подклажда главния антикоммунистически удар на буржоазната политика и дребнобуржоазните сили срещу марксистите-ленинци. Антикомунизмът обезоръжава борбата срещу обрата надясно и фашизоидните сили, понеже оправдава техния подход и ги легитимира.
 5. Антикомунистическите опити за потискане на МЛПГ се провалят. Както и откритите опити на реакционери като криминалната полиция, ХДС и др. подобни, които искат изключване на МЛПГ от съюзи като този против полицейските закони. МЛПГ става все по-търсен партньор, отстоява своите демократични права и свободи. Тя не се огъва, за да избегне антикомунизма. Напротив: тя пропагандира социализма и защитава неговите завоевания. Това включва най-голям интерес към обсъждане на всички проблеми и грешки, допуснати в негово име. Противно на това антикомунизмът като държавна религия в Германия не допуска дискусии за социализма. Неговите клевети трябва да важат като аксиома, а всяка свободна дискусия като нечувано нарушение на забрани. Освен ако човек не побърза да уточни, като Кюнерт от социалдемократите или Рамело от левицата, че има предвид само реформи в рамките на капитализма, което обаче няма нищо общо със социализма.
 6. За да наложат въпреки това изолирането на МЛПГ в социалните движения, от средата на 2018 г. управляващите стимулират и координират централното ликвидаторство в цялото общество. В цялата страна по едно и също време и с точно същите мотиви и процедури – изключване от съюзи – това не е „конспиративна теория”, а е факт. Инициаторите са представители на буржоазните партии, техните младежки организации или на т.нар. НПО. Късат или запалват знамена на МЛПГ, нейни членове се нападат физически и пребиват, МЛПГ се лишава от демократичните й права и свободи, срещу нея се насъсква полицията. На тях се дължат изпълнени с омраза антикомунистически памфлети, насилствени нападения в много градове, злобни клеветнически кампании и поредица от разцепления на доскоро прогресивни съюзи. В резултат беше изпълнена поръчката на водещи немски монополи и на „защитниците на конституцията” (немския еквивалент на ДАНС – б.прев.) от тяхното „заседание по сигурността” от юни 2019 г.: да се възпрепятства „премахването на границите с екстремистите” (разбирай: масово влияние върху революционерите). Ликвидаторите трябва сами да отговорят дали съзнателно изпълняват поръчението или са се оставили да бъдат насъскани от антикомунизма.
 7. За разрушителната дейност на тези хора има редица мирогледни оправдания и практически модели на поведение. Лозунгът „без партии и знамена” е практическо претворяване на тезата за „свободата от идеологии” в социалните движения. Този мит, който управляващите прилагат отдавна и представят фалшиво като воля на младежите, беше характеризиран още от Ленин: „Безпартийността в буржоазното общество е само лицемерен, завоалиран, пасивен израз на принадлежността към партията на ситите, към партията на господстващите, към партията на експлоататорите”. Приемат се решения за несъвместимост с марксистите-ленинисти, а социализма демагогски се отъждествява с фашизма.
 8. Също и псевдолеви като антигермански, анархистки и троцкистки групи се считат задължени да налагат със сила буржоазно-антикомунистическия диктат. Понякога заедно с полицията, друг път с десни профсъюзни водачи, понякога с буржоазни политици. МЛПГ заявява кратко и ясно: Червената линия е премината, когато човек се предостави в услуга на господстващите. Който в такава ситуация прокарва агресивно антикомунизма на господстващите, не е част от левите и няма място в прогресивното движение! Не МЛПГ е „неспособна за съюзи” –понеже когато действат такива разколници, настъпва разцепление, разделяне и разрушаване на съюзи. В привидни „договорки”, към които МЛПГ уж не се придържала, става въпрос изключително за реакционен антикомунистически диктат като забрана на знамената. МЛПГ никога не се е съгласявала с подобни „договорки”, следователно не е имало отстъпки и не са били приети от легитимни демократични организации или органи. За МЛПГ е ясно: ние не сътрудничим със съюзи на антикомунистическа основа.
 9. В Германия след хитлерофашизма демократичните права и свободи са извоювани от комунистите. Ние ще ги защитаваме и когато другите възможности са изчерпани, ще прибягваме и до юридически средства. Който постоянно деструктивно напада пред обществеността МЛПГ, с криминални методи върши мръсната работа на господстващите, трябва сам да отговаря, когато ще трябва публично да се оправдава. Да се определя това като „сътрудничество с държавния апарат”, е смешно и би поставило впрочем под въпрос и Ленин, който казва: „Марксистите подготвят пролетариата за революция при използване на днешната държава, а анархистите отричат това”. Впрочем юридическите победи на МЛПГ над държавния апарат и полицията служат на цялото демократично движение: фашисти като Бьорн Хьоке или Свен Либиг може да бъдат наричани фашисти. При репресивните мерки на полицаите се посочват бариерите – комунистически знамена и емблеми са разрешени за демонстрации. Без да имаме илюзии в буржоазната държава, трябва да се защитават и извоюват демократични права и свободи.
 10. Антикомунизмът си остава антикомунизъм, независимо дали се представя с модерна одежда, открито реакционен или с лява окраска. Който се оправдава, че не е антикомунист, а е „само” против МЛПГ, застъпва мотото на т.нар. пазители на конституцията и др. ултрареакционни сили чак до фашистите: „Против МЛПГ всичко е позволено”. Предвид събитията в Ханау ще е наивно да се изисква от буржоазните политици да се откажат от приравняването на лявата и дясното и последователно да преследват фашистите, вместо левите – и същевременно да насочват главния антикомунистически удар срещу МЛПГ. В тази ситуация всеки трябва да се определи на коя страна стои.
 11. МЛПГ създаде движението „Не давай шанс на антикомунизма!”. Все повече хора не приемат антикомунистическите репресии и изолация. Дори на буржоазни политици приравняването на ляво и дясно вече не им се струва защитимо. Това е отстъпка пред прогресивната промяна на настроенията. Който иска последователно да се бори против поврата надясно, да укрепва силен единен фронт против фашизма и войната, борбата за спасяване на околната среда и борбата в предприятията и профсъюзите, трябва да се бори против антикомунизма и неговото агресивно ликвидаторство и да се справи със собствената си разложителна дейност.

Всяка самоорганизация на масите, независимо дали са профсъюзи или женски организации, трябва да се освободи от фашистките прилепи, ако иска да постигне целите си

Включете се в движението „Не давай шанс на антикомунизма”!

Няма място за антикомунистическите разколници в социалните движения!

Укрепвайте МЛПГ и нейния младежки съюз РЕБЕЛ

Укрепвайте интернационалистичния съюз, против десния курс на фашизма и войната, за силен единен фронт!

За публична дискусия и в медиите без предразсъдъци за социализма при пълноправно участие на МЛПГ!

Край на кризисния хаос на капитализма – напред към истинския социализъм!

 

МЛПГ

Tags: