148 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ВЛАДИМИР ИЛИЧ ЛЕНИН

wl

  През този месец се навършват 148 години от рождението на гения на човечеството, вожда на световния пролетариат, основател на партията на болшевиките – партия от нов, революционен, авангарден тип, гениален теоретик на марксизма, организатор на Великата Октомврийска Социалистическа Революция и СССР – първата в света социалистическа държава на работниците и селяните.

Неукротима енергия, организаторски талант, несломима вяра в победата, вярност към революционните принципи на марксизма, непримиримост към враговете на работническата класа – ето кое характеризира Ленин като виден политик, пламенен революционер и гениален теоретик на марксизма.

Ленин е създател на партията на болшевиките. Той положи програмните, тактическите и организационните принципи на партията от нов тип и ги разви в остра и непримирима борба с руския и международен опортюнизъм.

Опортюнистите от всички страни злобно ненавиждаха Ленин. От самото начало на дейността му те поведоха борба против него. Враговете разбираха, че най-надежден път за отклоняване на партията от болшевишката линия е очернянето, дискредитирането на нейния лидер.

На Ленин и на неговите съратници се удаде да отбият тези атаки. Борбата с опортюнизма се водеше успешно и при Сталин, но след това ленинизмът беше предаден от ръководството на КПСС.

Опортюнистите отхвърлиха диктатурата на пролетариата и въведоха в социалистическата икономика капиталистически елементи. Печалбата стана цел в работата на съветските предприятия. Всичко това отслаби партията, но нейната основна маса не усети надвисналата смъртна опасност.

Проблемът с опортюнизма се усложнява и от това, че в ръководителите на днешните партии, наричащи се комунистически, особено ако са представени в буржоазния парламент, неминуемо се появяват свои особени интереси, различни от интересите на работническата класа. За съжаление днес опортюнизмът господства в комунистическото движение. Негови привърженици са болшинството от комунистическите партии, а редовите членове на тези партии, даже носещи портретите на Ленин и Сталин и сътрудничещи с ВКПБ, така и не са узрели да разберат, че членуват в опортюнистически организации.

В последно време освен от десния опортюнизъм се засилва опасността и от левия опортюнизъм, т.е. неотроцкисткото ултралевичарство. Ленин и днес е пътеводна звезда в борбата с всички видове опортюнизъм.

Разрушаването на такава мощна социалистическа държава като СССР трябва да стане урок за всички комунисти, за всички привърженици на социализма – с опортюнизма и ревизионизма трябва да се борим твърдо и безпощадно. Иначе няма да победим капитализма. Това е един от заветите на Ленин.                                                                                                         В.Б.Зеликов

Tags: