ДВЕ ДИАМЕТРАЛНО ПРОТИВОПОЛОЖНИ ПОЛИТИКИ НА МИРНОТО СЪВМЕСТНО СЪЩЕСТВУВАНЕ

СТАТИЯ ШЕСТА ОТНОСНО ОТВОРЕНОТО ПИСМО НА ЦК на КПСС

Редакция на вестник „Женмин жибао“

Редакция на списание „Хунци“

(12 декември 1963 година)

  От 20-ия конгрес на КПСС мирното съжителство стана може би една от най-любимите теми в речите на другаря Хрушчов и другите.

  Ръководството на КПСС неуморно повтаря своята вярност към политиката на Ленин за мирното съвместно съществуване и творческото развитие на тази политика. То приписва заслугите на своето „мирно съжителство“ чрез редица победи, постигнати от народите по света по време на дългата революционна борба.

  Ръководството на КПСС тръби, че империализмът, особено американският империализъм, е за мирно съвместно съществуване. То клевети, че Китайската комунистическа партия и всички други марксистко-ленински партии са против мирното съвместно съществуване. В отвореното писмо от Централния комитет на КПСС дори се твърди, че Китай уж подкрепя конкуренцията с империализма „за започване на война“.

  Ръководството на КПСС представя въпроса така, сякаш неговите думи и действия, които са отклонение от марксизма-ленинизма, от световната пролетарска революция и революционната кауза на всички потиснати народи и нации, едва ли не съответстват на политиката на Ленин за мирно съвместно съществуване.

  Но могат ли думите „мирно съвместно съществуване“ да служат като някакво заклинание, с помощта на което ръководството на КПСС ще успее да прикрие предателството си спрямо марксизма-ленинизма? Няма начин.

  Пред нас са две диаметрално противоположни политики на мирно съвместно съществуване:

– едната е ленинско-сталинистката политика на мирно съвместно съществуване, политика, защитавана от всички марксисти-ленинисти, включително китайските комунисти;

 – другата е антиленинската политика на мирно съвместно съществуване, това е така наречената генерална линия за мирно съвместно съществуване, която Хрушчов и другите застъпват.

  Да видим в какво се състои ленинско-сталинската политика за мирно съвместно съществуване и каква е така наречената генерална линия на Хрушчов и другите за мирно съвместно съществуване.

ПОЛИТИКАТА НА ЛЕНИН-СТАЛИН ЗА МИРНО СЪВМЕСТНО СЪЩЕСТВУВАНЕ

  Идеята за политика на мирно съвместно съществуване между социалистическите страни и държавите с различен социален строй е предложена от В. И. Ленин. Под ръководството на Ленин и Сталин Комунистическата партия на Съветския съюз и съветското правителство дълго време следваха правилната политика на мирно съвместно съществуване.

  Преди Октомврийската революция, когато в света изобщо не е имало социалистически страни, разбира се, не може да се говори за мирно съвместно съществуване между социалистическите страни и капиталистическите страни. Но още през 1915-1916 г. Ленин, въз основа на научен анализ на империализма, прогнозира, че „социализмът не може да победи във всички страни едновременно. Първоначално той ще спечели в една или няколко страни, а останалите ще останат буржоазни или предбуржоазни за известно време.” Това означава, че за определен период от време социалистическите страни ще съществуват рамо до рамо с капиталистическите и докапиталистическите страни. Самото естество на социалистическата система предопределя, че социалистическите страни могат да водят само мирна външна политика. В. И. Ленин казва: „Работническата класа, когато спечели властта, сама ще може да води политиката на мир не на думи… а на дела”. Може да се каже, че тази идея на Ленин е в основата на политиката на мирното съвместно съществуване.

  След победата на Октомврийската революция В. И. Ленин многократно заявява пред целия свят за мирната външна политика на съветската държава. Империалистите обаче мислеха само как да удушат младата социалистическа република в нейната люлка. Те започнаха въоръжена интервенция срещу съветската държава. В такава ситуация Ленин посочва, че „ние не бихме могли да съществуваме без въоръжената защита на социалистическата република“.

  До края на 1920 г. великите хора на страната на Съветите победиха въоръжената интервенция на империалистите. Установено е до известна степен относително равновесие на силите между Съветския съюз и империалистическите страни. След изпитание за сила, продължило няколко години,  Съветите твърдо стъпиха на краката си и започнаха да преминават от състояние на война към мирно строителство. При тези условия Ленин излага идеята за политиката на мирно съвместно съществуване. Всъщност именно от този момент империализмът е принуден да се съгласи на „съвместно съществуване“ със съветската държава.

  По време на живота на Ленин този баланс на силите беше изключително нестабилен; Съветската социалистическа република беше в плътен пръстен от капиталистическо обкръжение. В. И. Ленин неведнъж е казвал, че с оглед на агресивния характер на империализма не може да се гарантира колко дълго ще продължи мирното съвместно съществуване на социализма с капитализма.

  В историческите условия, които са съществували по това време, Ленин все още не е в състояние да развие подробно съдържанието на политиката на мирно съвместно съществуване на държави с различни социални системи. Въпреки това великият Ленин определя правилната външна политика за първата в света държава на диктатурата на пролетариата и излага основната идея за политика на мирно съвместно съществуване.

  Каква е основната идея на Ленин за политиката на мирно съвместно съществуване?

  Първо, Ленин изтъква, че самото съществуване на социалистическа държава е фундаментално противно на желанието на империализма. Макар и социалистическа като държава, водеща устойчива мирна външна политика, империализмът никога няма да се съгласи да живее в мир с нея, той постоянно използва всички възможности, използва всеки удобен момент, за да се противопостави на социалистическата страна и да я унищожи.

  В. И. Ленин казва: „Международният империализъм… не можеше да съществува съвместно със Съветската република както по отношение на обективното си положение, така и по отношение на икономическите интереси на капиталистическата класа, която беше въплътена в него…“ .

  В. И. Ленин също отбелязва, че „съществуването на съветска република до империалистически държави за дълго време е немислимо. В крайна сметка или единaта, или другите ще победят. И докато не дойде този край, поредицата от най-страшни сблъсъци между Съветската република и буржоазните държави е неизбежна”.

  Ето защо Ленин неведнъж е подчертавал необходимостта социалистическата държава непрекъснато да повишава бдителността си по отношение на империализма. Той посочва, че урокът, „който всички работници и селяни трябва да научат, е да бъдем нащрек, да помним, че сме заобиколени от хора, класи, правителства, които открито изразяват най-голямата омраза към нас. Трябва да помним, че винаги сме на ръба на всякаква инвазия”.

  Второ, Ленин отбелязва, че мирното съвместно съществуване на съветската държава и империалистическите страни стана възможно благодарение на неуморната борба на тази държава. Това стана възможно поради факта, че Страната на Съветите провеждаше правилна политика, разчиташе на подкрепата на световния пролетариат и потиснатите нации, възползваше се от противоречията в лагера на империализма и премери силата си неведнъж с империалистическите държави.

  През ноември 1919 г. Ленин казва: „Винаги се случва, когато победите врага, той започва да сключва мир. Не веднъж сме казвали на европейските империалисти, че сме съгласни на мир, но те мечтаеха да поробят Русия. Сега те разбраха, че мечтите им не са предопределени да се сбъднат”.

  През 1921 г. Ленин посочва, че „империалистическите сили, с цялата си омраза и желание да се втурнат към Съветска Русия, изоставиха тази идея, защото разпадането на капиталистическия свят върви прогресивно напред, единството намалява и намалява, а натискът на силите от потиснатите колониални народи, наброяващи над един милиард души, всяка година, всеки месец, дори седмица,  става по-силен”.

  Трето, Ленин в своята политика на мирно съвместно съществуване се придържа към диференциран подход към различните категории страни в капиталистическия свят.

  В. И. Ленин придава особено значение на установяването на приятелски отношения със страни, тормозени и потиснати от империализма. Той посочи „съвпадението на фундаменталните интереси на всички народи, страдащи от игото на империализма“. Той каза, че „световната политика на империализма води до сближаване, съюз и приятелство на всички потиснати народи“ и че мирната политика на съветската държава позволява „РСФСР да бъде по-тясно свързана с нарастващия брой съседни държави около нея“.

  В. И. Ленин също казва: „Сега ние си поставяме главната задача: да победим експлоататорите и да спечелим колебливите на наша страна – това е световна задача. Колебливи се оказват и редица буржоазни държави, които като буржоазни държави ни мразят, а от друга страна, като потиснати, предпочитат мира с нас”.

  Що се отнася до империалистическите сили, като САЩ, Ленин, спирайки се на основите на мира с Америка, казва, че „нека американските капиталисти не ни закачат“, че „няма никакви пречки за такъв мир от наша страна“, че той е пречка за „империализмът от страна на американските (както и на всички други) капиталисти”.

  Четвърто, политиката на Ленин за мирно съвместно съществуване е политиката на победилия пролетариат, която той провежда по отношение на държави с различно обществено устройство. Ленин никога не е вярвал, че съдържанието на външната политика на една социалистическа държава се изчерпва с политиката на мирно съвместно съществуване. Той неведнъж ясно е изтъквал, че най-основният принцип на външната политика на една социалистическа държава е пролетарският интернационализъм.

  В. И. Ленин казва: „Съветска Русия счита за своя най-голяма гордост да помогне на работниците от целия свят в тяхната трудна борба за свалянето на капитализма“.

  В Декрета за мира, публикуван след Октомврийската революция, Ленин, наред с предложението към всички воюващи страни незабавно да сключат мир без анексии и обезщетения, се обърна към класово съзнателните работници на капиталистическите страни с тяхната всеобхватна, решителна и самоотвержено енергична дейност за подпомагане на Страната на Съветите „успешно да доведе до края каузата на мира и в същото време каузата за освобождение на трудещите се и експлоатирани маси на населението от всяко робство и всякаква експлоатация”.

  В проекта на Програмата на партията, изготвена от Ленин за Ⅶ конгрес на РКП (б), ясно се посочва, че „подкрепа за революционното движение на социалистическия пролетариат в напредналите страни“ и „подкрепа за демократичните и революционни движения във всички страни като цяло, особено в колониите и зависимите страни“, представляват важното съдържание на международната политика на партията.

  Пето, Ленин винаги е смятал за невъзможно мирното съжителство между потиснатите и потисническите класи, между потиснатите и потисническите нации.

  В „Тезиси за главните задачи на Втория конгрес на Комунистическия интернационал“ Ленин отбелязва, че „буржоазията, най-просветената и демократична, дори и сега не се спира пред никаква измама и престъпление, като побоя на милиони работници и селяни, за да спаси частната си собственост върху средствата за производство.“ В. И. Ленин стига до извода, че „всяко допускане на мисълта за мирното подчинение на капиталистите на волята на мнозинството от експлоатираните, за мирен реформаторски преход към социализма е не само крайна дребнобуржоазна глупост, но и пряка измама на работниците, оцветяване на капиталистическото робство и прикриване на истината”.

  В. И. Ленин многократно е изтъквал лъжливостта на империалистическото бърборене за равенството на нациите. Той казва: „Обществото на народите и цялата следвоенна политика на Антантата разкриват тази истина още по-ясно и остро, засилвайки навсякъде революционната борба както на пролетариата на напредналите страни, така и на всички трудещи се маси на колониалните и зависимите страни, ускорявайки краха на дребнобуржоазните национални илюзии за възможността за мирно съжителство и равнопоставеност на нациите при капитализма”.

  Това е основното съдържание на идеята на Ленин за политиката на мирно съвместно съществуване.

  Й. В. Сталин твърдо се придържаше към политиката на Ленин за мирно съвместно съществуване. В продължение на тридесет години Сталин, като глава на съветската държава, неотклонно провежда тази политика. Само в случаите, когато империализмът и реакцията организираха въоръжени провокации срещу Съветския съюз или се насочиха срещу него с агресивна война, Съветският съюз беше принуден да отвърне на удара в рамките на самозащита или да се надигне в Отечествената война.

  Й. В. Сталин посочи, че „основата на нашите отношения с капиталистическите страни е предположението за съвместното съществуване на две противоположни системи“ и че „запазването на мирни отношения с капиталистическите страни е задължителна задача за нас“.

  Й. В. Сталин също посочи: „Мирното съжителство между капитализма и комунизма е напълно възможно, ако има взаимно желание за сътрудничество, готовност за изпълнение на задълженията при спазване на принципа на равенство и ненамеса във вътрешните работи на други държави. ”.

  Прилагайки последователно политиката на Ленин за мирно съвместно съществуване, Сталин в същото време решително се противопоставяше на отказа да се подкрепят революциите на народите от различни страни в угода на империализма. Той ясно посочи наличието на две противоположни външнополитически линии. Той каза:

  „Едно от двете: или ще продължим да провеждаме революционна политика, сплотявайки пролетариите и потиснатите хора от всички страни около работническата класа на СССР – и тогава международният капитал по всякакъв начин ще ни пречи в нашия напредък; или ще се откажем от нашата революционна политика, ще направим редица фундаментални отстъпки на международния капитал и тогава международният капитал, може би, няма да е против да ни „помогне“ в израждането на нашата социалистическа страна в „добра“ буржоазна република.

  Обяснявайки мисълта си, Сталин каза: „Америка изисква да се откажем по принцип от политиката на подкрепа на освободителното движение на работническата класа на други страни, че всичко ще върви добре, ако направим такава отстъпка… може би да направим тази отстъпка?“

  Не, отговоря Сталин, „ние не можем да направим тези и подобни отстъпки, без да изоставим себе си“.

  Тези думи на Сталин не са загубили огромната си актуалност и до днес. Наистина има две диаметрално противоположни външнополитически линии, две диаметрално противоположни политики на мирно съвместно съществуване. Да можеш да разпознаваш тези две различни линии и политики, да провеждаш решително ленинско-сталинската политика, решително да се бориш срещу политиката на предателство, капитулация и отказ от подкрепа на  революцията, решително да се бориш срещу политиката на израждащите се социалистически страни в „добри” буржоазни републики – това е най-важната задача на всички марксисти-ленинисти.

СИГУРНАТА ЗАЩИТА НА КИТАЙСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА ПОЛИТИКАТА НА ЛЕНИН ЗА МИРНО СЪВМЕСТНО СЪЩЕСТВУВАНЕ

  Централният комитет на КПСС в Отвореното си писмо твърди, че Китайската комунистическа партия проявява „неверие във възможността за мирно съвместно съществуване“ и клеветнически я обвинява, че се противопоставя на политиката на Ленин за мирно съжителство.

  Наистина ли е така? Не разбира се, че не е.

  За всеки, който уважава фактите, е ясно, че Комунистическата партия на Китай и правителството на Китайската народна република непрекъснато следват ленинската политика на мирно съвместно съществуване и са постигнали големи успехи в това отношение.

  След Втората световна война настъпват фундаментални промени в баланса на класовите сили на международната арена. Като цяло социализмът победи в редица държави и се формира социалистически лагер. Наблюдава се безпрецедентен подем на националноосвободителното движение, появяват се редица национални държави, които наскоро извоюваха политическа независимост. Силите на империалистическия лагер значително отслабнаха, а противоречията между империалистическите страни се изострят с всеки изминал ден. Тази ситуация създава още по-благоприятни условия за социалистическите страни да провеждат политика на мирно съвместно съществуване със страни с различно обществено устройство.

  В тези нови исторически условия Комунистическата партия на Китай и китайското правителство обогатиха съдържанието на политиката на Ленин за мирно съвместно съществуване в хода на нейното прилагане.

  Още в навечерието на образуването на Китайската народна република другарят Мао Цзе-дун каза: „Ние заявяваме пред целия свят, че се противопоставяме само на империализма и неговите заговори срещу китайския народ. Ние сме готови, въз основа на принципите на равенство, взаимна изгода и взаимно уважение към териториалната цялост и суверенитет, да преговаряме за установяване на дипломатически отношения с всяко чуждо правителство, стига то да е готово да прекъсне отношенията си с китайските реакционери , че няма да  заговорничи с тях или да им помага и ще заеме по отношение на народа на Китай позиция на истинско, а не лицемерно приятелство. Китайският народ е готов да осъществява приятелско сътрудничество с народите на всички страни по света, да възстановява и развива външнотърговските отношения в интерес  развитието на производството и икономическия просперитет”.

  Ръководени от този курс, представен от другаря Мао Цзе-дун, ние ясно дефинирахме нашата мирна външна политика както в Общата програма, приета от Китайския народен политически консултативен съвет през септември 1949 г., така и в Конституцията на Китайската народна република, приета от Националният народен конгрес през септември 1954 г.

  През 1954 г. китайското правителство инициира петте добре известни принципа на мирно съжителство: взаимно зачитане на териториалната цялост и суверенитет, взаимно ненападение, ненамеса във вътрешните работи в другите страни, равенство и взаимна изгода и мирно съжителство. На конференцията в Бандунг през 1955 г. ние, заедно със страните от Азия и Африка, разработихме десет принципа, базирани на тези пет принципа.

  През 1956 г. другарят Мао Цзе-дун, обобщавайки практическия опит на страната ни във външната политика, допълнително изясни общия курс на нашата външна политика. „За да постигнем траен мир в целия свят“, каза той, „трябва да продължим да развиваме приятелството и сътрудничеството с всички братски страни от социалистическия лагер и да укрепваме единството с всички миролюбиви страни. Ние трябва на базата на взаимно уважение към териториалната цялост и суверенитет, равенство и взаимна изгода да постигнем установяване на нормални дипломатически отношения с всички страни, които желаят да живеят в мир с нас. Трябва активно да подкрепяме движението за освобождение и национална независимост в страните от Азия, Африка и Латинска Америка, както и движението за световен мир и борбата за справедлива кауза във всички страни”.

През 1957 г. другарят Мао Цзе-дун каза също:

  „Укрепването  на единството със Съветския съюз, укрепването на единството с всички социалистически страни – това е нашият основен курс, това са нашите основни интереси“.

  „След това трябва да засилим и развием сплотеността със страните от Азия и Африка, както и с всички миролюбиви страни и народи.“

  „Що се отнася до империалистическите страни, ние също трябва да се обединим с техните народи и да постигнем мирно съвместно съществуване и известна търговия с тези страни и да предотвратим евентуална война. Но по отношение на тези страни в никакъв случай не трябва да се придържаме към възгледи, които не отговарят на действителността”.

  Във външнополитическата си дейност през последните четиринадесет години ние последователно се придържаме към диференциран подход не само към страните от различни категории, но и към страните от една и съща категория, като отчитаме специфичните условия на последните.

  На първо място, правим разлика между социалистическите и капиталистическите страни. По отношение на социалистическите страни ние твърдо се придържаме към принципа на взаимопомощ в духа на пролетарския интернационализъм. Отстояването и укрепването на единството на страните от социалистическия лагер считаме за основен курс на нашата външна политика.

  Второ, разграничаваме националистическите страни, които наскоро са спечелили политическа независимост, и империалистическите държави.

  Националистическите страни се различават фундаментално от социалистическите държави по своята социално-политическа система.

  Но тези страни, намирайки се в дълбоко противоречие с империализма, имат общи интереси със социалистическите страни в борбата срещу империализма, в защита на своята национална независимост и световния мир. Това създава широки и реални възможности на социалистическите страни за установяване на отношения на мирно съжителство, приятелство и сътрудничество с тези страни. Установяването на такива отношения има огромно положително значение за укрепване на сплотеността на антиимпериалистическите сили и за укрепване на съвместната борба на народите срещу империализма.

  Ние последователно се придържаме към курса на укрепване и развитие на отношенията за мирно съжителство, приятелство и сътрудничество със страните от Азия, Африка и Латинска Америка. В същото време ние проведохме  борба срещу тези страни, които нарушиха или подкопаха петте принципа на мирно съвместно съществуване, като Индия.

  Трето, правим разлика между империалистическите и другите капиталистически страни. Също така имаме диференциран подход към различните империалистически страни.

  В условията, когато съотношението на класовите сили на международната арена става все по-благоприятно за социализма, когато силите на империализма отслабват с всеки изминал ден, а противоречията между тях се изострят все повече, социалистическите страни имат възможност, разчитайки на растежа на техните сили, върху растежа на революционните сили на народите от различни страни, да се обединят с националистическите страни, да се борят за всички миролюбиви народи и, използвайки противоречията в лагера на империализма, да принудят една или друга империалистическа страна да установи до известна степен отношения на мирно съвместно съществуване.

  Ние неотклонно се застъпваме за мирното съвместно съществуване на държави с различно обществено устройство, но в същото време стриктно изпълняваме нашия пролетарски интернационален дълг. Ние активно подкрепяме националноосвободителното движение в страните от Азия, Африка и Латинска Америка, активно подкрепяме работническото движение в страните от Западна Европа, Северна Америка и Океания, активно подкрепяме революционната борба на народите от различни страни, активно подкрепяме борбата на народите срещу империалистическата политика на агресия и война, за запазване на световния мир.

  Всичко това е насочено към една цел: да се обединят всички сили, които могат да бъдат обединени около социалистическия лагер и международния пролетариат като ядро ​​и да се създаде широк единен фронт за борба срещу американския империализъм и неговите поддръжници.

  През последните десет години китайското правителство, основано на петте принципа на мирното съвместно съществуване, установи приятелски отношения и разви икономически и културни връзки с много страни с различни социални системи. Китай е сключил договори за приятелство, договори за мир и приятелство или договори за приятелство, взаимопомощ и взаимно ненападение с Йемен, Бирма, Непал, Афганистан, Гвинея, Камбоджа, Индонезия и Гана. Китай също така успешно разреши граничните проблеми, оставени от историята с Бирма, Непал, Пакистан, Афганистан и др.

  Никой не може да отрече големите успехи, постигнати от Комунистическата партия на Китай и китайското правителство в решителното следване на политиката на Ленин за мирно съвместно съществуване.

  Чрез измислиците, че Китай се противопоставя на мирното съвместно съществуване, ръководството на КПСС преследва своите специфични цели.  Казано направо, с това тя се опитва да прикрие своите неправилни действия – в предателството на пролетарския интернационализъм и в съглашателството си с империализма.

ТАКА НАРЕЧЕНАТА ГЕНЕРАЛНА ЛИНИЯ НА РЪКОВОДСТВОТО НА КПСС ЗА „МИРНО СЪВМЕСТНО СЪЩЕСТВУВАНЕ“

  В действителност не ние, а ръководството на КПСС се отдалечава от политиката на Ленин за мирно съжителство.

  Лидерите на КПСС възхваляват до небесата политиката си за „мирно съвместно съществуване”. Каква е основната им гледна точка по въпроса за мирното съжителство?

  Ръководството на КПСС смята, че мирното съжителство е висш принцип за решаване на съвременните обществени проблеми. В устата на ръководителите на КПСС мирното съжителство е „категоричен императив на нашето време”, „наложително изискване на епохата”. Те твърдят, че „мирното съвместно съществуване и само то е най-добрият и единствено приемлив начин за решаване на жизненоважните проблеми, пред които е изправено обществото“, че принципът на мирното съжителство трябва да стане „основен закон на живота на цялото съвременно общество“.

  Ръководството на КПСС смята, че империализмът вече е готов да се съгласи на мирно съвместно съществуване и вече не служи като пречка за това. В него се твърди, че „много правителства и държавници на западните страни сега също подкрепят мира и мирното съжителство“ и че те все повече разбират необходимостта от мирно съжителство. То проповядва с особено усърдие, че президентът на САЩ признава „мъдростта и реалността на мирното съжителство между държави с различни социални системи“.

  Ръководството на КПСС се обявява за „пълно сътрудничество“ с империалистическите страни, особено със САЩ. В него се твърди, че Съветският съюз и Съединените щати „ще могат да намерят основа за координирани действия и усилия в полза на цялото човечество“, че те „могат да вървят ръка за ръка в името на укрепването на мира и установяването на истинско международно сътрудничество на всички държави”.

  Ръководството на КПСС смята мирното съжителство  „като  линия на външната политика на Съветския съюз и всички страни от социалистическия лагер”.

  Ръководството на КПСС смята, че „принципът на мирното съвместно съществуване определя генералната линия на външната политика на КПСС и другите марксистко-ленински партии“, че той е „основата на стратегията на комунизма“ на настоящия етап и че комунистите по света трябва да направят „борбата за мирно съвместно съществуване общ принцип на своята политика“.

  Ръководството на КПСС разглежда мирното съвместно съществуване като предпоставка за победата на революционната борба на народите на различните страни. То смята, че редица победи, спечелени от народите, са постигнати „в условията на мирно съжителство на държави с различни социални системи“. Така то твърди, че „в атмосферата на мирно съвместно съществуване на държави с различни социални системи се състоя социалистическата революция в Куба, алжирският народ постигна национална независимост, повече от четиридесет страни спечелиха национална независимост, братските партии укрепнаха и израснаха, и влиянието на световното комунистическо движение нараства”.

  Ръководството на КПСС смята, че мирното съжителство е „най-добрият начин да се помогне на международното революционно работническо движение за постигане на основните му класови цели”. То твърди, че в средата на мирното съжителство възможностите за мирен преход на капиталистическите страни към социализма са се увеличили. В същото време се заявява, че победата на социализма в икономическото съревнование „ще има ефекта на съкрушителен удар върху цялата система на капиталистическите отношения“, че „когато съветските хора се възползват от предимствата на комунизма, нови стотици милиони хора по земята ще кажат: „Ние сме за комунизма.” !““, и тогава дори капиталистите „ще преминат към комунистическата партия.“

  Преценете сами какво общо имат възгледите на ръководството на КПСС с политиката на Ленин за мирно съжителство?

  Политиката на Ленин за мирно съжителство е политиката на социалистическите страни към държави с различен обществен строй. Хрушчов представя мирното съжителство като висш принцип в живота на съвременното общество.

  Политиката на Ленин за мирно съжителство е един от аспектите на международната политика на пролетариата, който е взел властта в свои ръце. А Хрушчов издига мирното съжителство в генерална линия на външната политика на социалистическите страни и дори в генерална линия на комунистическите партии по света.

  Политиката на Ленин за мирно съжителство е насочена срещу империалистическата политика на агресия и война. А „мирното съжителство“ на Хрушчов отговаря на нуждите на империализма и е в полза на империалистическата политика на агресия и война.

  Политиката на Ленин за мирно съвместно съществуване идва от гледна точка на класовата борба на международната арена. А „мирното съжителство“ на Хрушчов означава замяна на класовата борба с класово сътрудничество в глобален мащаб.

  Политиката на Ленин за мирно съвместно съществуване произтича от историческата мисия на международния пролетариат. Това изисква социалистическите страни, наред с политиката на мирно съвместно съществуване, решително да подкрепят революционната борба на всички потиснати народи и нации. А „мирното съжителство“ на Хрушчов е замяната на световната пролетарска революция с пацифизъм и отстъпление от пролетарския интернационализъм.

  Хрушчов превръща политиката на мирно съжителство в политика на класова капитулация. Под прикритието на мирното съвместно съществуване той се отдалечи от революционните принципи на Декларацията от 1957 г. и Декларацията от 1960 г., изтри революционната душа от марксизма-ленинизма и изкриви и изопачи марксизма-ленинизма до неузнаваемост.

  Това е явно предателство спрямо марксизма-ленинизма.

ФУНДАМЕНТАЛНИ РАЗНОГЛАСИЯ

  Разногласието между ръководството на КПСС и нас и всички останали марксистко-ленински партии и марксисти-ленинци по въпроса за мирното съвместно съществуване изобщо не е за това дали социалистическите страни трябва да следват политиката на мирно съвместно съществуване, а за това как да подходим по-правилно към Лениновата политика за мирно съвместно съществуване. Това са фундаментални различия. Те основно се свеждат до следните три въпроса.

  Първият въпрос. За да се постигне мирно съвместно съществуване, необходима ли е борба срещу империализма и буржоазната реакция? Може ли мирното съжителство да премахне противопоставянето между социализма и империализма, да премахне борбата между тях?

  Марксистите-ленинци неизменно смятат, че няма пречки от страна на социалистическите страни за мирното съвместно съществуване на държави с различни социални системи. Пречките пред мирното съвместно съществуване винаги са идвали и продължават да идват от империализма и буржоазната реакция.

  В противовес на империалистическата политика на агресия и война бяха предложени пет принципа за мирно съвместно съществуване. Тези пет принципа изключват от междудържавните отношения нарушаването на териториалната цялост и суверенитета на други държави, намесата в техните вътрешни работи, накърняването на техните интереси и равнопоставеност, разгръщането на агресивна война, както и агресията срещу други държави и народи и тяхното поробване които произтичат от самата природа на империализма. Докато империализмът съществува, природата му няма да се промени. Следователно империалистите не искат да приемат петте принципа за мирното съвместно съществуване. Те използват всяка възможност за разпадане и дори унищожаване на социалистическите страни, за агресия срещу други държави и народи и за тяхното поробване.

  Историята показва, че империалистите не рискуват да започват войни срещу социалистическите страни или са принудени да сключат примирие и да се съгласят на повече или по-малко мирно съвместно съществуване само когато са принудени да го направят от неблагоприятни обективни фактори.

  Историята също така показва, че винаги има остра, сложна борба между империалистическите и социалистическите страни, която понякога води до преки въоръжени конфликти и войни. През цялото време от края на Втората световна война империалистите, когато не водят гореща война, винаги водят студена война; империалистическите и социалистическите страни реално съжителстват в присъствието на Студената война. Ускорявайки надпреварата във въоръжаването и подготовката за война, империалистическите страни се борят по всякакъв начин срещу социалистическите страни в политическата, икономическата, идеологическата и другите области и дори не се колебаят да отправят военни провокации и заплахи. Студената война, водена от империализма срещу социалистическите страни и борбата на социалистическите страни срещу Студената война е проява на класовата борба в международен мащаб.

  Осъществявайки своите планове за агресия и война, империалистите воюват не само срещу социалистическите страни, но и срещу други страни по света. Навсякъде те потушават революционното движение на потиснатите народи и нации.

  При тези условия социалистическите страни не могат да не водят решителна борба заедно с народите на всички останали страни срещу империалистическата политика на агресия и война, те не могат да не се борят с империализма, биейки се фронтално. Тази класова борба е неизбежна, ту се засилва, ту отслабва.

  Хрушчов обаче не взема предвид тези железни факти. Той упорито настоява, че империалистите вече осъзнават необходимостта от мирно съвместно съществуване. Той смята, че антиимпериалистическата борба на социалистическите страни и народите на други страни е несъвместима с политиката за мирно съвместно съществуване.

  Според Хрушчов, дори когато империализмът и буржоазната реакция създават военна заплаха за социалистическите страни, извършват въоръжено нападение срещу тях или отправят унизителни искания, накърняващи суверенитета и достойнството им, социалистическите страни трябва да правят една след друга отстъпки и постоянно да правят корекции.

  Следвайки тази логика, Хрушчов представя многократните си отстъпки, в търговията си с принципите на комунизма и с покорното си съгласие с унизителните условия по време на Карибската криза като „победа на мирното съвместно съществуване“.

  Следвайки тази логика, Хрушчов обвинява Китай в „нарушаване на мирното съжителство“, тъй като Китай твърдо стои на правилните принципни позиции по въпроса за китайско-индийската граница и с цел самоотбрана отблъсква въоръжената атака на индийската реакция.

  Хрушчов също понякога говори за борбата между две различни социални системи. Но как си представя той тази борба?

Хрушчов казва: „Трябва да се уверим, че неизбежната борба между тях (т.е. двете системи – бележка на преводача) води изключително до борба между идеологиите”.

  Тук политическата борба изчезва!

  Хрушчов също казва: „Принципът на Ленин за мирно съвместно съществуване на държави с различни социално-икономически и политически системи не означава просто липса на война, или състояние на временно нестабилно примирие. Той предполага поддържането на приятелски икономически и политически отношения между тези държави и предвижда установяването и развитието на различни форми на мирно международно сътрудничество”.

  Тук борбата напълно изчезва!

  Като илюзионист Хрушчов ловко превръща голямото в малко, а малкото в нищо. Прикривайки фундаменталното противопоставяне между социализма и капитализма, фундаменталното противоречие между социалистическия и империалистическия лагер и класовата борба на международната арена, той превръща мирното съжителство на двете системи, двата лагера във „всестранно сътрудничество“.

  Втори въпрос. Възможно ли е мирното съжителство да бъде издигнато до генерална линия във външната политика на социалистическите страни?

  Ние смятаме, че генералната линия на външната политика на социалистическите страни трябва да въплъщава най-основния принцип на външната политика на социалистическите страни и да включва най-важното съдържание на тяхната външна политика.

  Кой е най-основният принцип на външната политика на социалистическите страни? Това е принципът на пролетарския интернационализъм.

  В. И. Ленин посочва: „В съюз с революционерите на напредналите страни и с всички потиснати народи срещу всякакви и всички империалисти – това е външната политика на пролетариата“. От този принцип на пролетарския интернационализъм, издигнат от Ленин, социалистическите страни трябва да се ръководят във външната си политика.

  След образуването на социалистическия лагер всяка социалистическа страна трябва да реши във външната си политика въпроса как да изгражда отношенията си с другите социалистически страни, с държавите с различен обществен строй, с потиснатите народи и нации.

  Следователно генералната линия във външната политика на социалистическите страни според нас трябва да има следното съдържание: да развива отношения на приятелство, взаимопомощ и сътрудничество между страните от социалистическия лагер, ръководейки се от принципа на пролетарския интернационализъм; да се стреми към мирно съжителство със страните с различен социален строй върху основата на петте принципа и се борят срещу империалистическата политика на агресия и война; оказват подкрепа на революционната борба на всички потиснати народи и нации. Всички тези три аспекта са взаимосвързани, нито един от тях не може да бъде пренебрегнат.

  Тъй като ръководството на КПСС едностранчиво свежда генералната линия на външната политика на социалистическите страни към мирното съвместно съществуване, как, може  тази или онази социалистическа страна  да изгражда отношенията си с другите социалистически страни? Отношенията между социалистическите страни ограничават ли се само до мирното съжителство?

  От само себе си се разбира, че социалистическите страни също трябва да спазват петте принципа в отношенията си. Абсолютно недопустимо е нарушаването на който и да е от тях, като териториалната цялост на братските държави, посягането на тяхната независимост и суверенитет, намесата във вътрешните им работи, извършването на подривна дейност в тях, нарушаването на принципа на равнопоставеност и взаимна изгода в отношенията с тях. Само тези принципи обаче далеч не са достатъчни. Както се посочва в Декларацията от 1957 г., „Това са важни принципи, но те не изчерпват цялата същност на отношенията между социалистическите страни. Неразделна част от отношенията им е братската взаимопомощ. В тази взаимопомощ намира своята ефективна проява принципът на социалистическия интернационализъм.”

  Тъй като ръководството на КПСС смята мирното съвместно съществуване за генерална линия на външната политика, това всъщност означава отказ от взаимопомощ и сътрудничество между социалистическите страни на базата на пролетарския интернационализъм, това означава поставяне на братските социалистически страни на едно ниво с капиталистическите, това означава напускане на социалистическия лагер.

  След като ръководството на КПСС едностранчиво свежда генералната линия на външната политика на социалистическите страни към мирното съвместно съществуване, тогава как, могат, социалистическите страни да изграждат отношенията си с потиснатите народи и нации? Само с мирно съжителство ли, а не с взаимна подкрепа ли се характеризират отношенията между победилия пролетариат, от една страна, и не постигналите още своето освобождение класови братя, от всички потиснати народи и нации, от друга страна?

  След Октомврийската революция В. И. Ленин многократно е изтъквал, че социалистическата страна, в която е установена диктатурата на пролетариата, е опорната база за движението на световната пролетарска революция. Й. В. Сталин също отбелязва, че „революцията на страната победителка трябва да се разглежда не като самодостатъчна величина, а като помощ, като средство за ускоряване на победата на пролетариата във всички страни“, че тя представлява мощна основа за по-нататъшното развитие на световната революция.

  Следователно външната политика на социалистическите страни в никакъв случай не трябва да се ограничава до регулиране на отношенията им със страни с различен обществен строй. Те трябва да изграждат правилно отношенията помежду си и правилно да изграждат отношенията си с потиснатите народи и нации. Те трябва да приемат подкрепата на революционната борба на потиснатите народи и нации като свой международен дълг, като важно съдържание на своята външна политика.

  За разлика от Ленин и Сталин, Хрушчов представя мирното съжителство като генерална линия на външната политика на социалистическите страни. Така той изключва от външната политика на социалистическите страни интернационалната задача на пролетариата – подпомагане на революционната борба на потиснатите народи и нации. Това не е „творческо развитие” на политиката на мирно съжителство, а предателство на пролетарския интернационализъм под прикритието на мирно съжителство.

  Трети въпрос. Може ли политиката на мирно съвместно съществуване, водена от социалистическите страни, да служи като генерална линия на всички комунистически партии и на международното комунистическо движение? Може ли тази политика да замени революционната борба на народите?

  Вярваме, че мирното съжителство означава отношения между държави с различни обществени системи, отношения между независими суверенни държави. Едва след като пролетариатът победи в революцията, той ще има възможността и необходимостта да следва политика на мирно съвместно съществуване. Що се отнася до потиснатите хора и нации, тяхната задача е  да свалят управлението на империализма и неговите лакеи и да постигнат своето освобождение. Те не трябва и не могат да съжителстват мирно с империализма и неговите лакеи.

  Следователно е напълно погрешно мирното съжителство да се разширява върху отношенията между потиснатите и потисническите класи, между потиснатите и потисническите нации, да се налага политиката на мирно съжителство, провеждана от социалистическите страни на комунистическите партии и революционните народи с капиталистическия свят, или се опитват да подчинят на тази политика революционната борба на потиснатите народи и нации.

  Ние неизменно вярваме, че правилното прилагане от социалистическите страни на ленинската политика за мирно съвместно съществуване допринася за растежа на силите на социалистическите страни, допринася за разкриването на империалистическата политика на агресия и война, насърчава единството на всички народи и страни, които се борят срещу империализма и следователно благоприятства борбата на народа срещу империализма и неговите поддръжници. В същото време революционната борба на народите срещу империализма и неговите поддръжници нанася пряк удар върху силите на агресията, войната и реакцията и ги отслабва, тя е благоприятна за запазването на световния мир и прогреса на човечеството, следователно тя е благоприятна за борбата на социалистическите страни за осъществяване на мирно съжителство със страни с различна обществена система. Следователно правилното прилагане от социалистическите страни на политиката на Ленин за мирно съвместно съществуване отговаря на интересите на революционната борба на народите.

  Въпреки всичко това, борбата на социалистическите страни за мирно съжителство със страни с различна социална система и революциите на народите от различни страни са различни неща.

  В своето отговорно писмо до ЦК на КПСС от 14 юни ЦК на КПК отбелязва: „Мирното съвместно съществуване на държави с различни социални системи е едно. Защото мирното съжителство изобщо не позволява на съжителстващите държави дори на косъм да си влияят върху социалната система и напълно изключва тази възможност за тях. И съвсем друга работа е класовата борба в различните страни, националноосвободителната борба и преходът от капитализъм към социализъм. Всичко това е ожесточена революционна борба на живот и смърт, насочена към промяна на обществения строй. Мирното съвместно съществуване абсолютно не може да замени революционната борба на народите. Във всяка страна преходът от капитализъм към социализъм може да се осъществи само чрез пролетарска революция и диктатура на пролетариата.

  Да се ​​разглежда мирното съжителство в едно класово общество като „най-добрият и единствен приемлив начин за решаване на жизненоважни проблеми, пред които е изправено обществото“, като „основен закон на живота на цялото съвременно общество“ е напълно погрешно. Това не е нищо повече от социал-пацифизъм, който отрича класовата борба, това е явно предателство на марксизма-ленинизма.

  Още през 1946 г. другарят Мао Цзе-дун, спирайки се на разликата между тези две категории въпроси, ясно посочи, че компромисите, постигнати по някои въпроси между Съветския съюз, от една страна,  САЩ, Англия и Франция, от друга, „изобщо не изискват от народите на капиталистическия свят да правят компромиси в своите страни. Народите на тези страни ще продължат да се бият според собствените си условия.”

  Това е правилният марксистко-ленински курс. Ръководен от този правилен курс, предложен от другаря Мао Цзе-дун, китайският народ, с цялата си упоритост и решителност, проведе китайската революция до края и спечели голяма победа.

  За разлика от този марксистко-ленински курс, ръководството на КПСС смесва политиката на победилия пролетариат по отношение на държавите с различна социална система с генералната линия на комунистическите партии по света, опитвайки се да замени първата с втората и като по този начин подчини всички комунистически партии и революционни народи на т. нар. генерална линия на ръководството на КПСС за „мирно съвместно съществуване“. Самата тя се противопоставя на революцията и изисква другите да я изоставят. Самата тя не се противопоставя на империализма и изисква от другите да се откажат от антиимпериалистическата борба.

  ЦК на КПСС в своето Отворено писмо и самият Хрушчов в последните си речи се опитват да отрекат това. Те твърдят, че обвиняването на ръководството на КПСС в разширяване на мирното съжителство върху отношенията между потиснатите и потисническите класи, между потиснатите и потисническите нации е уж „чудовищна клевета“. Те фарисейски заявяват, че принципът на мирното съвместно съществуване „не може да се разпростре върху класовата борба срещу капитала в рамките на буржоазните страни, върху националноосвободителното движение“.

  Но тези уловки са безполезни.

  Бихме искали да попитаме лидерите на КПСС: след като политиката на мирно съжителство е един от аспектите на външната политика на социалистическите страни, тогава защо все още твърдите, че политиката на мирно съжителство е „стратегическа линия, предназначена за целия период на преход от капитализъм към социализъм в световен мащаб „? След като налагате мирното съжителство като генерална линия на всички комунистически партии на капиталистическите страни и потиснатите нации, какво е това, ако не заменяне революционната линия на комунистическите партии с вашата политика на „мирно съжителство“ и произволно разширяване политиката на мирно съжителство до отношенията между потиснатите и потисническите класи, между потиснатите и потисническите нации?

  Искаме да попитаме ръководството на КПСС: как може да се твърди, че победите на народите в революциите предполагат мирно съжителство или са резултат от него, докато тези победи се постигат главно чрез борбата на самите народи? Как иначе може да се нарече вашето изказване, ако не желание да подчините революционната борба на народите на различните страни на вашата така наречена политика за мирно съжителство?

  Несъмнено икономическите успехи на социалистическите страни и техните победи в икономическото съревнование имат силата на пример и вдъхновение за потиснатите народи и нации. Но ние бихме искали да попитаме ръководството на КПСС: как може да се каже, че победата на социализма в целия свят може да се постигне не чрез революционна борба на народите, а чрез мирно съжителство и мирно съревнование?

  Ръководството на КПСС тръби, че разчитайки на мирно съжителство и мирна конкуренция, е възможно да се нанесе „съкрушителен удар“ на цялата система на капиталистическите отношения и да се осъществи мирен преход към социализъм в целия свят. Всъщност това означава, че за потиснатите народи и нации изобщо няма нужда да водят борба, да се вдигат на революция, да свалят реакционната власт на империализма, колониализма и техните пазачи, те могат само да чакат тихо, да чакат, докато Съветският съюз по отношение на производството и материалния просперитет няма да надмине най-развитата капиталистическа страна и тогава целият свят на потиснатите и експлоатирани роби ще може, заедно с потисниците и експлоататорите, да влезе в комунизма. Не показва ли това, че ръководството на КПСС се опитва да замени революционната борба на народите с т. нар. „мирно съжителство“ и да премахне тази борба?

  Горният анализ ясно показва, че разногласията между нас и ръководството на КПСС са големи, принципни различия. Същността на тези различия е следната: нашата политика на мирно съвместно съществуване е ленинската политика, тя се основава на принципа на пролетарския интернационализъм, тя подкрепя каузата на борбата срещу империализма, за запазването на мира в света, тя отговаря на интересите на революционната борба на всички потиснати народи и нации; и т. нар. генерална линия на ръководството на КПСС към „мирно съжителство“ е антиленинска линия, означава отхвърляне на принципа на пролетарския интернационализъм, вреди на каузата на борбата срещу империализма, за запазване на света, мира и противоречи на интересите на революционната борба на всички потиснати народи и нации.

ГЕНЕРАЛНАТА ЛИНИЯ НА РЪКОВОДСТВОТО НА КПСС ЗА „МИРНО СЪВМЕСТНО СЪЩЕСТВУВАНЕ” ОТГОВАРЯ НА ИНТЕРЕСИТЕ НА АМЕРИКАНСКИЯ ИМПЕРИАЛИЗЪМ

  Генералната линия на ръководството на КПСС към „мирно съжителство“ решително се отхвърля от всички марксистко-ленински партии и революционни народи, но горещо се одобрява от империалистите.

  Вестители на монополистичната буржоазия на Запада изобщо не крият възхищението си от така наречената генерална линия на „мирно съжителство“, провеждана от ръководството на КПСС. Те смятат Хрушчов за „най-добрия приятел на Запада в Москва“ и казват, че „съветският министър-председател Никита Хрушчов се държи като американски политик“. Те казват: „Що се отнася до свободния свят, другарят Хрушчов се смята за най-добрия министър-председател сред руснаците. Той искрено вярва в мирното съжителство”. Те открито заявяват, че „тази възможност да се подобрят съветско-американските отношения доведе служителите в Държавния департамент на САЩ до идеята, че в определени граници Съединените щати трябва да улеснят задачата на Хрушчов“.

  Империалистите винаги са мразели политиката на мирно съвместно съществуване, следвана от социалистическите страни. Те обявиха: „Самият израз „съжителство“ звучи странно и нагло“, „нека… да изхвърлим понятието преходно и смущаващо „съжителство““. Но защо сега проявяват такъв голям интерес към генералната линия на Хрушчов за „мирно съвместно съществуване“? Да, защото империалистите виждат, че общата линия на Хрушчов за „мирно съвместно съществуване“ е от полза за империализма.

  За постигане на стратегическата си цел – потушаване на народните революции, ликвидиране на социалистическия лагер и завладяване на неразделно световно господство – американският империализъм неизменно използва двойната тактика на война и „мир“. В условията, когато международната обстановка става все по-неблагоприятна за американския империализъм, той, освен че продължава надпреварата във въоръжаването и се готви за война, все повече прибягва до тъмни заговори под прикритието на мира.

  Още през 1958 г. Дж  Ф Дълес предлага Съединените щати да се посветят на „благородната стратегия“ на „мирния триумф“.

  След като дойде на власт, Кенеди, който наследи и разви „стратегията за мир“ на Дълес, широко рекламира „мирното съвместно съществуване“. Той каза: „Имаме нужда от много по-добро оръжие от водородната бомба… и това по-добро оръжие е мирното сътрудничество“.

  Означава ли това, че американският империализъм наистина иска да приеме мирното съжителство или, както казват лидерите на КПСС, вече е признал „рационалността и реалността на мирното съжителство“? Разбира се, че не.

  Ако просто направите сериозен анализ, не е трудно да разкриете истинския смисъл и цели на „мирното съжителство“, проповядвани от американския империализъм. Какви са те?

  Първо, чрез така нареченото „мирно съжителство“ американският империализъм се опитва да върже ръцете и краката на Съветския съюз и другите социалистически страни и да не им позволи да подкрепят революционната борба на народите от капиталистическия свят.

  Дълес каза: „Що се отнася до съветското правителство, то би могло да сложи край на Студената война, ако се откаже от водещата посока на международния комунизъм и преди всичко се стреми към благополучието на руската нация и народ. Студената война също би свършила, ако международният комунизъм се откаже от глобалните си цели.”

  Кенеди заявява, че за да подобри американско-съветските отношения, Съветският съюз трябва да се откаже от плана за „комунизиране на целия свят“ и „да се грижи само за своите национални интереси и за осигуряване на своите хора с по-добър живот в мир“.

  Дийн Раск каза още по-откровено: „Не може да има гарантиран и траен мир, докато комунистическите лидери не се откажат от целта си за световна революция.“ Той също така говори за „признаци на безпокойство“ сред съветските лидери „относно тежестите и рисковете, свързани с техните задължения към световното комунистическо движение“. Раск дори открито поиска от съветските лидери „да отидат по-далеч, като захвърлят илюзията за триумфа на комунизма в целия свят“.

  Значението на тези твърдения е по-ясно от всякога. Американските империалисти описват революционната борба на потиснатите народи и нации от капиталистическия свят за тяхното освобождение в резултат на „комунизацията на целия свят“ от социалистическите страни. Американските империалисти казват на съветските лидери: искате ли да съжителствате мирно със Съединените щати? Е, това е възможно, но с условие – не трябва да подкрепяте революционната борба на потиснатите народи и нации от капиталистическия свят, а трябва да поемете отговорността те да не се вдигнат на революция. Според изчисленията на американския империализъм това ще му помогне свободно да потуши революционното движение на народите на капиталистическия свят, да пороби народите, които съставляват две трети от населението на света, и да установи своето господство над тях.

  Второ, под прикритието на така нареченото „мирно съжителство” американският империализъм провежда политика на „мирна еволюция” спрямо Съветския съюз и другите социалистически страни и се стреми към възстановяване на капиталистическата система там.

  Дълес каза: „Отказът да се използва сила… не означава поддържане на статуквото, а мирна промяна“. „Не е достатъчно да се защитаваш. Свободата трябва да стане положителна проникваща сила”. „Искаме да насърчим еволюцията в съветския свят“.

  Айзенхауер каза, че всичко, което Съединените щати могат да направят по мирен начин, ще бъде направено така, че „народите, държани в робство от тиранична диктатура, най-накрая да имат правото да определят съдбата си със свободен вот“.

  Кенеди каза: „Предизвикателството е да направим всичко по силите си, за да гарантираме, че промените, които се случват… в Съветската империя, на всеки континент, ще доведат до по-голяма свобода за все повече хора и до световен мир.“ Той също така заяви, че по отношение на социалистическите страни от Източна Европа Съединените щати ще „преследват политика на търпеливо насърчаване на свободата и предпазливия натиск върху тиранията“, за да осигурят на хората от тези страни възможност за т.нар. свободен избор”.

  Значението на тези думи също е много ясно. Американските империалисти наричат ​​социалистическата система „деспотизъм“ и „тирания“, а възстановяването на капитализма „свободен избор“. Те казват на съветските лидери: искате ли да съжителствате мирно със Съединените щати? Е, възможно е! Това обаче не означава, че САЩ признават съществуващата система на социалистическите страни; напротив, в социалистическите страни трябва да се възстанови капиталистическият строй. С други думи, американските империалисти не искат да се примирят с факта, че една трета от населението на света е поело по пътя на социализма; дългогодишната им мечта е да унищожат всички социалистически страни.

  Накратко, в разбирането на американския империализъм така нареченото „мирно съжителство” означава: народите, живеещи в условията на империалистическо потисничество и робство, не трябва да се борят за своето освобождение; и народите, които са постигнали своето освобождение, трябва отново да станат роби на империализма и да се върнат под неговото господство; целият свят трябва да се обедини към така наречената „Общност на свободния свят“ под егидата на Съединените щати.

  Лесно се вижда, че генералната линия на „мирно съжителство“, следвана от ръководството на КПСС, е много по вкуса на американския империализъм.

  Под прикритието на мирното съвместно съществуване ръководството на КПСС прави всичко възможно да угоди на американския империализъм и неуморно проповядва, че представителите на американския империализъм „проявяват загриженост за опазването на мира“. И точно това е необходимо на американския империализъм, който под прикритието на мира води политика на измама.

  Под прикритието на мирното съжителство ръководството на КПСС разширява мирното съжителство върху отношенията между потиснатите и потисническите класи, между потиснатите и потисническите нации, противопоставя се на революцията и се опитва да я ликвидира. И точно това изисква американският империализъм, който не позволява на социалистическите страни да подкрепят революцията на народите от капиталистическия свят.

  Под прикритието на мирното съвместно съществуване ръководството на КПСС заменя класовата борба на международната арена с класово сътрудничество, проповядва „всестранно сътрудничество“ между социализма и империализма и открива широки възможности за проникване на империализма в социалистическите страни. И точно това се изисква от американския империализъм, който провежда политика на „мирна еволюция“.

  Империализмът е най-добрият учител в обратния смисъл на думата. Тук няма да навреди да цитирам думите на Дълес, изречени от него след 20-ия конгрес на КПСС.

  Дълес каза: „В Съветския съюз има признаци на сили, клонящи към по-голям либерализъм.“ „Ако тези сили в Съветския съюз растат и стават по-силни, тогава, както казах, можем да вярваме и имаме основание да се надяваме, че в рамките на едно десетилетие или може би едно поколение ще постигнем това, което е голямата цел на нашата политика – т.е. Русия, която ще бъде управлявана от хора, които откликват на стремежите на руския народ, които са се отказали от своите хищнически стремежи да доминират над целия свят и които признават принципите на цивилизованите нации и принципите, въплътени в Устава на Обединените нации“.

  Дълес също каза: „Далечната перспектива – дори бих казал далечната реалност – е следната: ще има еволюция в настоящата политика на съветските управляващи, те ще имат повече национализъм и по-малко интернационализъм“.

  Явно злият дух на Дълес се е вселил в предателите на марксизма-ленинизма и пролетарския интернационализъм и те, обсебени от т. нар. генерална линия на мирно съжителство, не искат да се замислят доколко поведението им отговаря на стремежите на американския империализъм.

СЪВЕТСКО-АМЕРИКАНСКОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО Е ДУШАТА НА ГЕНЕРАЛНАТА ЛИНИЯ НА РЪКОВОДСТВОТО НА КПСС ЗА „МИРНО СЪВМЕСТНО СЪЩЕСТВУВАНЕ“

  През последните години лидерите на КПСС крещяха много за „мирно съжителство“. Всъщност тяхното отношение към Китай и някои други социалистически страни не само противоречи на принципите на пролетарския интернационализъм, но дори не е в съответствие с петте принципа на мирното съвместно съществуване. Честно казано, неуморната пропаганда на мирното съжителство като генерална линия на външната политика на ръководството на КПСС се осъществява така, че всички социалистически страни, всички комунистически партии да се поставят в услуга на съветско-американското сътрудничество, за което ръководството на КПСС мечтае през всички тези години.

  Съветско-американското сътрудничество в името на господството над целия свят – това е душата на генералната линия на „мирно съвместно съществуване“, следвана от лидерите на КПСС.

  Ето бисери от техните изказвания:

  „Двете най-велики сили на нашето време, Съветският съюз и Съединените американски щати, изпревариха всяка друга страна в света далеч назад“.

  „Всяка от тези две държави оглавява голяма група държави – Съветският съюз – световната социалистическа система, Съединените американски щати – капиталистическият лагер“.

  „Ние (СССР и САЩ – бел. на преводача) сме най-могъщите държави в света и ако се обединим в името на мира, война няма да има. Тогава, ако някой луд иска война, трябва само да му размахаме пръст, за да млъкне.”

  „Ако има съгласие между ръководителя на съветското правителство Н. С. Хрушчов и президента на САЩ Дж. Кенеди, ще има решение на международните проблеми, от които зависи съдбата на човечеството“.

  Искаме да попитаме ръководителите на КПСС: как можете да се „обединявате” в името на мира с главния враг на световния мир – американския империализъм, който, както пише черно на бяло в Декларацията от 1957 г. и в Изявлението от 1960 г. е най-лошият враг на народите на целия свят и основната сила на агресията и войната?

  Бихме искали да попитаме лидерите на КПСС: наистина ли повече от сто държави по света с население над три милиарда души нямат право да решават собствената си съдба и трябва безпрекословно да се подчиняват на двата „гиганти“, „най-великите сили“ на света – Съветския съюз и Съединените щати? Тези арогантни изказвания не са ли пропити с най-чист великодържавен шовинизъм, с най-чиста политика на правото на силния?

  Ние искаме да попитаме ръководителите на КПСС: вие наистина ли сериозно смятате, че ако се постигне само споразумение между СССР и САЩ, ако се постигне само споразумение между двете „велики “, тогава съдбата на цялото човечество и всички международни проблеми ще бъдат решени? Не, грешите, и то дълбоко! Това никога не е било възможно от незапомнени времена, а това е още по-невъзможно през 60-те години на 20 век. Светът е разкъсван от сложни, взаимно преплитащи се противоречия: противоречието между социалистическия и империалистическия лагер, противоречието между пролетариата и буржоазията в капиталистическите страни, противоречието между потиснатите нации и империализма, противоречието между империалистическите страни, противоречието между империалистическите монополи. Могат ли всички тези противоречия да изчезнат, когато се постигне споразумение между СССР и САЩ?

  Само Съединените щати са високо ценени от ръководството на КПСС. В стремежа си към постигане на съветско-американско сътрудничество ръководството на КПСС не се колебае нито да предаде истинските съюзници на съветския народ, нито да предаде братята по класа, все още потиснати от империалистическия капитализъм, нито да предаде всички потиснати народи и нации.

  Ръководството на КПСС по всякакъв начин подкопава социалистическия лагер. Той атакува Китайската комунистическа партия с всякакви инсинуации и измислици и оказва политически и икономически натиск върху Китай. Тя просто не може да се успокои в желанието си да се справи със социалистическа Албания. Заедно с американския империализъм, той оказва натиск върху революционна Куба да пожертва своя суверенитет и достойнство.

  Ръководството на КПСС по всякакъв начин подкопава революционната борба на народите срещу империализма и неговите лакеи. Действайки като проповедник на социален реформизъм, тя покварява борбената революционна воля на пролетариата на различните страни и неговите политически партии. Подкопавайки националноосвободителното движение в името на империализма, той все по-открито действа като апологет на американския неоколониализъм.

  В преследването на съветско-американското сътрудничество ръководството на КПСС не пожали усилия и плати толкова висока цена. Но какво в крайна сметка постигна от американския империализъм?

  От 1959 г. Хрушчов започва да страда от мания за срещата на ръководителите на СССР и САЩ. Колко сладки сънища имаше и колко илюзии пося за това! Той възхвалява Айзенхауер като „голям човек“, който „разбира голямата политика“, и със същия плам възхвалява Кенеди като човек, който „разбира голямата отговорност, която лежи върху правителствата на две толкова могъщи нации“. Ръководството на КПСС проповядваше по всякакъв начин така наречения „дух на Кемп Дейвид“ и крещеше, че срещата във Виена е „събитие с историческо значение“. Когато ръководителите на СССР и САЩ седнаха на една маса, съветската преса разтръби настъпването на „нов повратен момент“ в историята на човечеството; и когато двамата „големи мъже“ си стиснаха ръцете, тя заговори за „нова ера“ в международните отношения.

  Но как американският империализъм реагира на ръководството на КПСС? Малко повече от месец след срещата в Кемп Дейвид, Айзенхауер открито заявява: „Не знам за никакъв дух на Кемп Дейвид“. И седем месеца по-късно той изпрати шпионски самолет U-2 в съветското въздушно пространство и провали срещата на правителствените ръководители на четири държави. Кенеди, известно време след срещата във Виена, безцеремонно изложи възмутителни условия за установяване на мир между СССР и САЩ за двадесет години: отказ на Съветския съюз да подкрепи революционната борба на народите и да възстанови  капитализма в социалистическите източни страни в Европа. И повече от година след тази среща той нареди пиратска военна блокада срещу Куба и създаде Карибската криза.

  Но къде е толкова рекламираният „дух на Кемп Дейвид“, „повратна точка в човешката история“ и „нова ера в международните отношения“? – „Няма го нито в този свят, нито в подземния свят – никъде да не се вижда, никакъв го няма.“

  След подписването на споразумение между трите сили за частична забрана на ядрените опити, ръководството на КПСС започва да възхвалява така наречения „дух на Москва“. В него се твърди, че е необходимо „да се удря, докато желязото е горещо“, че за постигане на по-нататъшни споразумения между СССР и САЩ „са налице благоприятни възможности“ и че не трябва да се подхожда към въпроса така, сякаш „времето е настъпило вече” и човек може да „не бърза.”

  Какъв е този „дух на Москва“? Тук няма да навреди да погледнем назад към събитията, които се случиха наскоро.

  За да подобри атмосферата на „съветско-американското сътрудничество“, ръководството на КПСС организира в Москва митинг по случай 30-годишнината от установяването на дипломатически отношения между СССР и САЩ и същевременно изпрати делегация на културни дейци в САЩ за отбелязване на тази дата. Но какъв беше отговорът на тези „топли чувства“ от ръководството на КПСС? Целият персонал на американското посолство в СССР отказа да присъства на московския митинг, а Държавният департамент Правителството на САЩ публикува специален меморандум, в който призова обществеността на своята страна да бойкотира делегацията от съветски културни дейци, обявявайки нейните членове за „изключително опасни и подозрителни хора“.

  Докато ръководството на КПСС рекламираше някакво „съветско-американско сътрудничество“, Съединените американски щати изпратиха своя шпионин Ф. К. Баргхорн в СССР. Арестът на този шпионин от съветското правителство беше напълно законен. Въпреки това, след като Кенеди обяви, че успехът на сделката за пшеницата между Съединените щати и СССР „зависи от благоразумната атмосфера в двете страни“, която беше „сериозно пострадала поради ареста на Ф. С. Баргхорн“, съветското правителство прибързано, без съдебен процес, освободи този американски шпионин, цитирайки „загрижеността на висши служители на САЩ за съдбата на Ф. С. Баргхорн“. А преди това се казваше: „По време на разследването беше потвърдено, че той е участвал в разузнавателна дейност срещу СССР“.

  Всичко това наистина ли е „духът на Москва“? Ако е така, тогава е просто тъжно.

  Москва е столицата на първата социалистическа държава в света, която предизвиква възхищението на милиони след Великата октомврийска революция. Сега лидерите на КПСС нечувано опозориха това славно име, използвайки го, за да прикрият мръсния си заговор с американските империалисти.

  С една дума, всичко, което ръководството на КПСС направи, за да изпроси „приятелство” и „доверие” от американските империалисти; колкото и да ги ласкаеше, колкото и да търсеше тяхното благоразположение, колкото и да се ядосваше на братските страни и братски партии, колкото и да натискаше върху тези страни и партии, колкото и хитри трикове да правеше пред революционните народи, колкото и да се опитваше да заблуди тези народи, то от американския империализъм ръководството на КПСС не получава нищо друго освен унижение, унижение и още унижение. Както се казва, въпреки че цветята нежно се придържат към потока, потокът не обръща внимание на любовта им.

НЯКОЛКО ДУМИ КАТО СЪВЕТ КЪМ РЪКОВОДСТВОТО НА КПСС

  Великият съветски народ, под ръководството на Ленин и Сталин, никога не прекланяше глави пред трудностите, никога не коленичи пред врага: нито в суровите дни на борбата срещу империалистическата въоръжена интервенция, нито в пламъците на Отечествената война.  Днес в света се е създала чудесна обстановка, благоприятна за революционната борба, силите на социализма са станали безпрецедентно мощни, а империализмът изпитва изключителни трудности. Независимо от това, първата социалистическа държава в света, създадена от В. И. Ленин, се оказа в положението на страна, която беше толкова безцеремонно избутана от американския империализъм, а честта на социалистическия лагер беше  дискредитирана от ръководството на КПСС. Как може всичко това да не предизвика най-голяма горчивина сред нас, сред всички останали марксисти-ленинци и революционни народи по света?

  Тук бихме искали съвсем искрено да кажем няколко думи на ръководителите на КПСС като съвет.

  САЩ е страна на най-злия империализъм. Стратегическата цел на американския империализъм е да завладее целия свят. Американският империализъм яростно потушава революционната борба на потиснатите народи и нации. Той открито заявява желанието си да върне Източна Европа в така наречената „общност на свободния свят“. Как можете да повярвате, че когато американският империализъм осъществи своите агресивни планове за завладяване на целия свят, най-тежкият удар ще бъде нанесен на други, а не на Съветския съюз?

  САЩ е империалистическа държава, а СССР е социалистическа държава. Как  може да повярвате, че тези две държави с диаметрално противоположни социални системи могат да осъществяват някакво „всеобхватно сътрудничество“?

  Тъй като отношенията между Съединените щати и другите империалистически сили са доминирани от вътрешни борби, измама и интриги, тъй като Съединените щати се стремят да подчинят тези сили, как можете да вярвате, че империалистическите Съединени щати могат да се разбират със социалистическия Съветски съюз?

  Другари от ръководството на КПСС! Помислете спокойно: може ли да се разчита на американския империализъм, ако в света се надигне буря? Не. Не можете да разчитате на американски или друг империализъм, не можете да разчитате на реакционери. Единствените истински надеждни съюзници на Съветския съюз са братските страни от социалистическия лагер, братските марксистко-ленински партии, потиснатите народи и нации.

  Законите на движението напред на човешката история не зависят от волята на никого. Никой не е в състояние да ликвидира социалистическия лагер и революционното движение на потиснатите народи и нации, никой не е в състояние да попречи на тяхното развитие. И всеки, който предаде народите на социалистическия лагер, предаде народите на целия свят, стремейки се да установи господство над целия свят заедно с американския империализъм, ще свърши зле. Действията на ръководството на КПСС са крайно погрешни и опасни.

  Още не е късно да овладеете коня, летящ към бездната. Време е да се откажете от вашата така наречена генерална линия за „мирно съвместно съществуване“ и да се върнете към пътя на политиката на Ленин за мирно съжителство , връщане към пътя на марксизма-ленинизма и пролетарския интернационализъм.

Спор за генералната линия на международното комунистическо движение – Пекин, Издателство за литература на чужди езици, 1965 г. – стр. 275-319.

Превод от руски Милчо Александров