Декларация на организациите – членове на ИКОР Европа относно Европейски избори от 23 до 29 май 2019 г.

ICOR

Бунтът срещу империалистическия ЕС е оправдан! Да живее международната солидарност! Укрепвайте ИКОР!

Европа е в движение! В почти всички страни има масови демонстрации, работнически стачки и младежки протести. Масовите протести са насочени срещу корумпирани правителства, реакционно дясно развитие на правителствата и буржоазните партии, мизантропна бежанска политика, срещу криминална екологична политика, срещу лишаване от права и влошаване на социалното положение, срещу военно превъоръжаване.

В много от тези борби организациите на ИКОР са активни и се борят за радикално лява и революционна алтернатива на капитализма и империалистичния блок на ЕС. Организациите и партиите на ИКОР в Европа използват европейските избори през май 2019 г., за да поставят тази лява алтернатива и протеста срещу империалистическите политики на ЕС по улиците. Призоваваме за преговори и изграждане на широк антифашистки, антиимпериалистически единен фронт във всички страни и решително противопоставяне на всякаква империалистическа военна пропаганда.

Макрон, Меркел и Юнкер обичат да представят политиката си като мирна, хуманна, социална, демократична и екологична. Но Европейският съюз не е прогресивна алтернатива на крайно дясната политика на империалистите като цяло и на САЩ като главен подпалвач на войни и империалистическа свръхсила. ЕС е коалиция от взаимно подкрепящи се експлоататори, от силни империалистически държави и зависими капиталистически държави, които обаче се печелят от  експлоатацията, упражнявана от ЕС. ЕС е инструмент за преразпределяне на света и той не се спира пред престъпления и войни! Големите монополни групи като Фолксваген, Toтал, Оранж-Арева, Еърбъс, Райнметал-Борзиг определят дневния ред на ЕС, както и в националните държави. Представата, че ЕС може да се трансформира в „мирен, демократичен и в полза на работниците“ съюз при запазване на капитализма са реформистки и ревизионистични илюзии.

Европейският съюз – това е нарастващата експлоатация! ЕС е машина, която произвежда бедност за трудещите се, намалява правата на работниците, прави работното време по-гъвкаво и приватизира обществените служби! Осемнадесет милиона души са официално регистрирани като безработни в ЕС, 20,1% в Гърция, малко под 16% в Испания и почти 3,4 милиона под 25 години търсят работа.

ИКОР се бори срещу унищожаването на социалните права и все по-нарастващата експлоатация на работниците. За работни места и социални права!

Европейският съюз – ангел на мира? При създаването на военния пакт ПЕСКО (Постоянно структурирано сътрудничество) от 23 държави-членки на ЕС, бе заложен постоянен ръст на военните разходи. Въоръженията и многонационалните сили, като 60-хилядния еврокорпус, постоянно се развиват; провеждат се гигантски маневри на НАТО. Но във всички европейски страни се провеждат демонстрации срещу милитаризма, шовинизма и войната. Масите са тези, които са извлекли поуки от двете световни войни – те са решаващата сила на мира. ИКОР е за решителна борба срещу всякаква империалистическа политика на война!

Европейският съюз – в авангарда на борбата по въпросите на екологичната политика? ЕС като втората най-голяма капиталистическа световна икономическа сила е един от основните виновници за продължаващото развитие към глобална екологична катастрофа. В Европа все още са разрешени смъртоносни пестициди, производството на десетки тонове токсични отпадъци, замърсени земя, въздух и вода и емисиите на въглероден двуокис продължават да нарастват. Битките срещу това унищожаване на околната среда се засилват, а в много страни укрепна движението петък за бъдещото. Активна съпротива в цял свят против атаките на империалистическите владетели на света срещу хората и природата – спасяване на природната среда от икономиката на печалбата изисква революционно преодоляване на империализма/капитализма с перспективата на освободено, социалистическо общество.

Всеки ден политиката на Европейския съюз става все по-реакционна. Полицията в Европа преследва прогресивни хора и революционери, борбите на работниците са криминализирани. Със своята реакционна буржоазна бежанска политика той превърна Средиземно море в масов гроб. ИКОР Европа е за правото на убежище. За защита на демократичните права и свободи! Солидарност с революционните борби за освобождение с кюрдите и палестинците.

С ориетирането надясно на все повече и повече правителства в Европа ултра-реакционните сили получават политически трибуни, което позволява развитието на фашистки или неофашистки организации. Те се проявяват като противници на ЕС. Но разпространяват расизъм и национализъм, защитават капитализма и прикриват империалистическия характер на ЕС. Стоп на развитието надясно на европейските правителства!

Кризата в ЕС се изостря с Брекзит на Великобритания и е предвестник на следващата световна икономическа и финансова криза. Господстващите винаги ще се опитват да прехвърлят бремето на кризата върху работниците и масите. Нашият отговор е: Заедно и обединени в ИКОР, ние ще засилим усилията си да направим възможно практическото сътрудничество, координация и революционизация на борбата.

ИКОР следва мотото на Карл Маркс: Пролетарии от всички страни, обединявайте се!

Подготовка на международната социалистическа революция и създаване на свободен съюз на социалистическите държави по света.
Укрепвайте ИКОР – станете „приятели на ИКОР” – укрепвайте революционните партии в Европа – да живее международната солидарност!

Tags: