КРАЧКА КЪМ ЕДИНСТВОТО НА КОМУНИСТИТЕ

obedinenie

  На 2. март 2019 г. в София се проведе среща на представители на ръководствата на БКП и БРП/к/ в състав: за БКП – Владимир Цеков, Спас Спасов и Кънчо Кънев; за БРП/к/ – Иван Воденичарски и Димо Илинкин. Бяха обсъдени отношенията между двете партии и изпълнението на споразумението от 2917 г. на двете партии с ПБК и СКБ. След изясняване на обстоятелствата БРП/к/ поднесе извиненията си за отправените във вестника си и в интернет неверни и неоснователни нападки към БКП. Предвид ориентацията на ПБК и СКБ към БСП и КПБ, беше приет курс към по-тясно сътрудничество между БКП и БРП/к/, като същевременно продължат усилията за сътрудничество с ПБК и СКБ.

Беше съгласуван текст на следното

С  П  О  Р  А  З  У  М  Е  Н  И  Е

За сътрудничество и политическо единодействие между БКП и БРП/к/

  1. Установяване на другарски комунистически отношения между двете партии.
  2. Поддържане на редовни контакти между ръководителите на двете партии.
  3. Провеждане, поне един път месечно, срещи между ръководствата за обсъждане актуалните международни и вътрешнополитически проблеми с цел изработване на общи позиции.
  4. Съвместно участие във всички избори, политически мероприятия и работа сред хората.

Настоящото споразумение е изработено на среща между ръководителите на двете партии и утвърдено от Централните им комитети.

***

От страна на БКП споразумението е одобрено от Пленума на ЦК, проведен на 23. март 2019 г.

КД

Tags: