ЗА РАЗВИТИЕТО НА ТРЕТАТА СВЕТОВНА ВОЙНА

  Все повече хора започват да разбират, че войната в Украйна, Палестина, напрежението около остров Тайван, конфликтите в Африка не са случайни събития, възникнали едно по едно, „от само себе си“. Тези събития са естествени, взаимосвързани и не са нищо повече от огнища на Третата световна война. Причината за тази война е империализмът. Нова война възниква като неизбежен резултат от развитието на световните икономически и политически сили на базата на съвременния монополистичен капитализъм.

  Известно е, че войните са неизбежен спътник на капитализма. Ограбването на чужди земи, завладяването и ограбването на колонии, завземането на нови пазари и източници на суровини повече от веднъж са служили като причина за войните за завоевание на капиталистическите държави. За капитализма войната е толкова естествено и законно състояние, колкото и експлоатацията на работническата класа. Факт е, че капиталистическата система на световната икономика е постоянно изпълнена с елементи на обща криза и военни сблъсъци. С оглед на това развитието на световната икономика не протича по реда на плавно и равномерно развитие, а чрез кризи и военни бедствия.

  По-специално, войните станаха неизбежни, когато капитализмът в края на 19-ти и началото на 20-ти век най-накрая се разви в най-високия и последен етап от своето развитие – империализма. При империализма мощните обединения (монополите) на капиталистите и банките играят решаваща роля в живота на капиталистическите държави. Това е финансовият капитал, който е станал господар в капиталистическите държави. По своята икономическа същност монополистическият капитализъм постоянно изисква нови пазари, завземане на нови колонии, нови места за износ на капитали, нови „сфери на влияние” и източници на суровини. Финансовият капитал поверява борбата за тези изисквания на своите правителства, които въвличат цели нации в тази борба. При определени условия борбата на могъщите групи от капиталисти за нови пазари, суровини и сфери на влияние прераства във война между тях, която в условията на глобална капиталистическа икономика придобива характера на световна война.

  Защо се случва това? До 70-80г на XIX век капитализмът се развива сравнително мирно, тъй като капиталът все още разполага със свободни земи и пазари, които може да заграби и „развие“. Това осигури „мирното“ развитие на капитализма. Но до края на 19в. цялата територия на земното кълбо беше разделена между капиталистическите държави. Вече не останаха свободни земи и пазари. За да се получат нови пазари, беше необходимо те да бъдат отнети от собственика със сила.

  Освен това в епохата на империализма развитието на капитализма се извършва изключително неравномерно и спазматично. Някои страни, които преди това бяха на първо място, развиват своята индустрия сравнително бавно. Други, които преди са изоставали, бързо ги настигат и изпреварват. Съотношението на икономическите и военните сили на империалистическите държави се променя. Неравномерното развитие на държавите във времето води до остър дисбаланс в рамките на цялата световна система на капитализма.

  На тази основа се появяват група от страни, които се смятат за по-малко осигурени със суровини и пазари, области, където капиталът може да бъде изнесен с цел експлоатация (разграбване) на тези области. Тази група обикновено прави опити да промени ситуацията и да преразпредели „сферите на влияние“ в своя полза – чрез използване на въоръжена сила. Има желание за ново преразпределение на света. В резултат на това светът се разделя на два враждебни лагера и с война между тях. Борбата на империалистите за ново преразпределение на света и за „сферите на влияние“ доведе до неизбежността на 1-вата и 2-рата империалистически войни. Те бяха подготвяни дълго време от всички империалистически държави. Техните виновници са империалистите от всички страни. Същото важи и за третата империалистическа война, която се разгръща днес.

  Възможно ли е да се избегнат военните бедствия? Би било възможно, ако беше възможно периодично да се преразпределят суровините, пазарите за продажби и „сфери на влияние“ между страните в съответствие с тяхната икономическа тежест – за да се вземат съгласувани и мирни решения. Но това е невъзможно да се постигне в сегашните капиталистически условия на развитие на световната икономика. Частната собственост върху средствата за производство, неистовата конкурентна борба на капиталистите и надпреварата на монополите за максимални печалби няма да позволят това да бъде направено.

  Как трябва да се гледа на сегашната война в Палестина, Украйна и т.н.? Войните трябва да се изучават в тяхното възникване и развитие, във връзка с конкретните исторически условия, породили войната. Войната като социално явление трябва да се разглежда в нейната вътрешна връзка и взаимодействие с други социални явления. В света няма изолирани явления: всяко явление е свързано с други. Следователно е възможно да разберем причините за войната само ако подходим към нея исторически, като анализираме конкретната ситуация, с която е свързана тази война: политиката на коя класа е подготвила тази война, каква политика войната продължава, интересите на коя класа тази война изразява.

  Този подход показва, че всъщност третата империалистическа война вече е започнала. Започна тихо, без обявяване на война. Състоянието на нациите и народите тихо навлязоха в новата война. Те подготвиха и започнаха войната в различни части на света, от една страна, най-шовинистичният, най-агресивният, най-хищният американо-британски фашистки блок (със сателитите им), претендиращи за световно господство, а от друга страна, младият руско – китайски  блок (със симпатизантите си), не са по-малко решителни за съпротива. По този начин войната вече се води в огромни области и привлича цялото население на земята в своята орбита. Войната продължава за преразпределяне на света и сферите на влияние между световния империализъм и страните които се борят за суверенитет, равноправно сътрудничество и взаимопомощ.

  Какви са интересите на страните?

  Старите финансови групи и империалистически сили – САЩ, Великобритания, Германия, Франция и техните сателити – се борят за запазване и разширяване на своите „сфери на влияние“, за източници на суровини и износ на капитали, суровини и монополно владение на тези източници и територии.

  От друга страна, Русия, Китай, Иран и техните приятелски страни, търсещи „място под слънцето“, се борят с не по-малко ярост за преразпределението на вече разделения свят.

  Тази неистова борба между различните групи е забележителна с това, че включва, като неизбежен елемент, войните за завладяване на чужди територии по целия свят и отстояване на независимостта и сътрудничеството от друга.

  Следователно войната в Палестина, Украйна, Карабах и т.н. не е „самостоятелна“ война на „местни племена“. Те са части от едно цяло, което не може да се разглежда извън новата империалистическа война, разгръщаща се на различни континенти.

  Какво се случи в и около Палестина наскоро? Защо тази област сега прилича на буре с барут, готово да експлодира?

  Има събития, които са пряко свързани с нарастващото огнище на война в Близкия изток. Това е военната операция на Турция в Сирийски Кюрдистан. Военната операция на Азербайджан в Карабах, която е пряко свързана със събитията в Палестина. Новите израелски въздушни удари по позициите на сирийската армия. Терористичната атака в Хомс, където бяха убити 90 кадети от сирийската военна академия.

  Защо Близкият изток и неговият ключов регион Палестина се върнаха на преден план в политиката? Има конфронтация между двата центъра на световния капитал – САЩ и на многополюсния свят Китай, които се сблъскаха един с друг в разгара на най-голямата криза в света. Икономическото развитие на Китай изпревари старите империалистически сили като Великобритания, Германия и Франция и сега преодолява Съединените щати. На тази основа  китайската държава търси нови пазари за своите стоки, снабдяване на своята индустрия със суровини, предимно нефт и газ, удобни пътища за доставка на своите стоки до пазарите на Европа и Америка, нови места и нови съоръжения за износ и използване на колосалните си инвестиционни възможности. Решението на тези проблеми пряко зависи от това кой ще владее положението в източната част на Средиземно море.

  Всъщност най-удобните транспортни маршрути за китайски стоки към Европа и Северна Америка минават през Близкия изток и Палестина. Китайското производство би искало да си осигури контрол над тези маршрути и тяхното развитие, като изнася и инвестира  в пристанища, тръбопроводи, пътища и суровините на Близкия и Средния изток. Тези планове съответстват на  проекта „Един пояс, един път“, представен от китайското правителство.  Осигуряването на морския път през Суецкия канал е от особена важност за Китай.

  Китай е най-големият потребител на петрол в света. Китайската икономика е заинтересована да гарантира, че петролът от Арабския полуостров, иранските полета Ага Джари и целия регион на Персийския залив тече непрекъснато към китайските пристанища. От друга страна, китайските стоки трябва „по пътя“ да се наложат на вътрешните пазари на Сирия, Ирак, Саудитска Арабия, Палестина, Египет, Турция, Пакистан, Йордания, т.е. по новия „Велик път на коприната“. За да гарантира това, китайското правителство се стреми да превърне Иран в „гарант“ на своите икономически интереси и транспортни маршрути в Близкия изток и района на Персийския залив, за да получи влияние върху богатите на петрол и газ страни от Близкия изток  за осигуряване на сигурни доставки на суровини и достигане на нови пазари.

  Руските капиталисти искат да получат богатите петролни и газови находища в Североизточна Сирия (Сувейдия, Карачук, Тел Румаилан), да поемат контрола над транзитните петролопроводи от Ирак до средиземноморските пристанища Хомс и Триполи, както и петролопровода от Саудитска Арабия и Катар (от полетата Ghawar и Ras Takkura) до ливанското пристанище Saida, което минава през Сирия. Транзитните петролопроводи в миналото са принадлежали на англо-американско-френската компания Iraq Petroleum, но са национализирани в държавна собственост от Сирия. Русия  се нуждае от претоварни бази на брега на Средиземно море за пренос на петролни продукти и втечнен газ за Европа, включително петролната рафинерия в Хомс, пристанищата на Латакия, Банияс и Тартус, международното летище в Дамаск, през което минават много международни въздушни маршрути.

  Руската индустрия възнамерява да доставя своите стоки на сирийския вътрешен пазар: автомобили, метали, електрическо оборудване, метални и химически продукти. Предвижда се от Сирия да се изнася олио, евтин памук, ориз, бобови растения, зехтин. Компанията Rosavtodor се интересува от контрол на сирийската пътна мрежа, тъй като автомобилният транспорт в Сирия представлява до 80% от целия трафик, въпреки факта, че има 24 000 км пътища, от които 12 000 са павирани. Интерес за руските инвестиции представлява заводът за азотни торове и суперфосфат в Хомс, водноелектрическият комплекс Ал-Саур с мощност 800 000 kW на река Ефрат с водноелектрическа централа и резервоар с капацитет 12 милиарда кубически метра, предназначен да напоява 600 000 хектара много плодородна, но суха земя в централна и източна Сирия, както и цялата сирийска електрическа мрежа.

  Иранският капитализъм е заинтересован от пазарите и суровините в Закавказието, газа от Туркменистан и петрола от Ирак. В тази връзка Иран се нуждае от директен достъп до Средиземно море, контрол върху петролните и газови находища Зок, Курталан и Рамандае-Батман, пътища и нефтопроводи от Ирак до пристанището Искендерун. Ползата за Иран е, че тези богатства се намират покрай пътя, по най-краткия път от региона Тебриз-Керманшах до морето. Трудността е, че този коридор, нефтът, пътищата, нефтопроводите и пристанището Искендерун се намират на турска територия, а в Искендерун се намира най-голямата военноморска база на НАТО в източното Средиземноморие. По този начин борбата за достъп на Иран до Средиземно море ще означава необходимостта САЩ и НАТО да бъдат изхвърлени от Ирак и Турция, а самата Турция да бъде неутрализирана или превърната в съюзник на Иран и Китай.

  Това води до неизбежен сблъсък между Китай и Иран със САЩ и НАТО за разделянето на Близкия изток и района на Персийския залив. Следователно китайците и иранците са заинтересовани предварително да заемат изгодни стратегически позиции в тази област и да създадат антиамерикански военни съюзи със Сирия, Йордания и Ливан. В същото време в Близкия изток за китайско-иранските интереси е изгодно да се бият срещу САЩ и НАТО с ръцете на Русия и Турция.

  Има ли предпоставки за създаване на такива съюзи? Да, има. Така Иран, ключов съюзник и доставчик на петрол за Китай, подкрепя политически и финансово организацията Хамас срещу Израел. Иран, Сирия, Саудитска Арабия и Турция обвиниха израелските власти в започване на война, насилие и агресия в Палестина. В същото време Иран и Саудитска Арабия нормализираха отношенията си с китайско посредничество.

  Какво правят американските корпорации? Те възнамеряват да създадат „транспортен коридор“, който ще свързва индустрии и пристанища в Югоизточна Азия и Индия с Европа през Ирак и Сирия. Американският империализъм отрежда на Израел ролята на бияч и „гарант” на своите интереси в този „коридор”. Ясно е, че американският „транспортен коридор“, който засилва ролята си в Близкия и Среден изток и Южна Азия, пряко противоречи на плановете на китайските и иранските икономически интереси.

  Индия все още не е казала думата си в огнището на война в Близкия изток. Индийската буржоазия има планове за вътрешния пазар и петрола на Пакистан (региона на Исламабад), пазарите на Бирма, Тайланд и Индонезия. Индия увеличава производството на собствени стоки и претендира да се превърне в основен транзитен и претоварен център на новия „Велик път на коприната“ за доставка на своите стоки и стоки от Китай, Виетнам, Индонезия и Филипините до пазарите на Европа и Северна Америка. Този „Път на коприната“ трябва да минава през Персийския залив и Ирак до палестински, ливански и сирийски пристанища.

  Как световният империализъм предизвика войната в Палестина?

  Има наивници, които смятат действията на Хамас за спонтанни, случайни и неочаквани за основните империалистически сили. Казват, че арабските бойци спонтанно са решили да нападнат Израел. Но въоръжени групи като Хамас, ДНР, Хизбула, Сивите вълци, ИДИЛ и др. не възникват сами по себе си. Те са създадени от финансовия капитал и се поддържат от определени групи монополисти, изпълняващи волята на своите господари – монополите и империалистическите правителства. Тези групи не правят нищо без заповедите от своите господари. Нападението на Хамас над Израел беше необходимо на империалистите от различни страни, за да предизвикат война в Близкия изток.

  Естеството на провокацията се потвърждава от военната страна на въпроса. „Пълната беззащитност“, „объркването“ на израелската армия и „абсолютният провал на разузнаването“ на Израел са изненадващи. Възможно ли е това? Може би, ако на интелигентността беше наредено „да ослепее“ и „да оглушее“. От друга страна, имаше ясна организация и мобилизиране на 360 000 израелски резервисти в рамките на 3 дни, въпреки че мобилизирането на такъв наборен брой изисква поне седмица.

  Два дни след „атаката“ на Хамас срещу Израел, първата американска ударна група самолетоносач (ACG) е изпратена в Палестина, а два дни по-късно – втори АВГ. Тези факти доказват, че АУГ са били предварително приведени в пълна бойна готовност и са разположени недалеч от Палестина. Това означава, че правителството на САЩ, около месец преди нападението на Хамас над Израел, е имало ясен план да започне война в Палестина.

  По-нататък. Четири дни по-късно три кораба на британския флот, както и повече от 1000 души, пристигат край бреговете на Израел, заедно със специални части на германския Бундесвер. Седмица по-късно израелската армия се оказва напълно подготвена за широкомащабно нахлуване в Газа. Разбира се, силите за бързо реагиране са в постоянна готовност, но числеността им е малка. И след 60 часа цял флот и експедиционните сили на НАТО са изтеглени в Палестина. Това неопровержимо доказва, че правителствата на САЩ, Великобритания, Германия и Израел са планирали и подготвяли войната предварително.

  Очевидно е, че от друга страна и под други форми правителствата на Иран, Турция и Сирия, заинтересовани от премахването на държавата Израел и изтласкването на американския капитал от Близкия изток, планираха и подготвяха войната.

  Оттук става ясно, че за никаква националноосвободителна война от страна на Хамас не може да става дума. По същия начин не може да се каже, че израелците водят справедлива освободителна война, защитавайки своята демократична родина от „палестинските варвари“. Характерът на войната и от двете страни е империалистичен, несправедлив, битка между две фашистки сили.

  Палестинският въпрос в настоящата историческа ситуация е разменна монета в борбата на  водещият империалистически лагер на финансовия капитал за преразпределение на света. Също като Карабахската криза, войната в Украйна, Сирия, врявата около Тайван, също като африканските кризи. Всичко това са компоненти и огнища на третата империалистическа война.

  Какви са характеристиките на Близкия изток?

  Преди ликвидирането на СССР и т.н. „социалистически лагер” в Сирия, Иран и Ирак, финансовата столица на САЩ, Англия и Франция бяха премахнати от вътрешните пазари, източниците на суровини и основните транспортни пътища на тези държави. От 2003 г. до 2011 г. до днес САЩ и НАТО окупират Ирак, превръщайки го в страна, зависима от американските монополи, създавайки в него редица военни бази. През 2011 г. Съединените щати започват война в Сирия с помощта на въоръжени групи от ислямски бойци. Правителството на САЩ създава 24 военни бази в Източна Сирия за охрана на сирийския петрол. През 2015 г. укрепналите руски войски оказват военна помощ на правителството на Сирия в борбата му срещу окупацията на Сирия от  САЩ и НАТО.

  Иран е един от основните съюзници на Сирия и един от най-големите и главни съперници на САЩ и НАТО в Близкия изток. Иран е ключова страна в Близкия и Средния изток, претендираща за водеща роля в този обширен и най-богат регион на света.

  Каква е ролята на Израел? Войната в Близкия изток беше започната от два мощни фашистки блока за преразпределение на сфери на влияние и пазари в цяла Западна Азия, източници на гориво и удобни маршрути за доставка на азиатски стоки, включително петрол и газ, в Европа. Израел служи като жандарм и хиена на американските и британските монополи в Близкия изток. Не е тайна, че Израел всъщност е 51-вият щат на САЩ и ролята му тук е да разпалва войни, да участва във всички войни в региона, да ограбва арабските държави, да потиска прогресивните движения на Изток – в интерес на американския империализъм. 2/3 от цялата израелска икономика принадлежи на финансовия капитал на САЩ, Англия и Германия. Израел играе същата роля на марионетка, фашистки щурмовик и провокатор в региона, който Украйна играе в Европа и в конфронтацията между Русия със САЩ и НАТО.

  Ситуацията в Близкия изток показва, че САЩ в това огнище на война възнамеряват да нанесат максимални щети и да отслабят Иран и Сирия, като по този начин нанесат удар по позициите на Китай и Русия. Наистина. Две групи самолетоносачи, британска ескадрила с ядрени оръжия на борда, американски подводници, пълни с ядрени ракети, и германски специални части пристигнаха за броени дни, за да не се бият с бойците на Хамас, въоръжени с картечници и гранатомети в зона 20×40 км. Войските на НАТО не са се събрали да се бият за Газа. В същото време Съединените щати почти мигновено отпуснаха 14,3 милиарда долара на Израел, въпреки че обикновено Сенатът „прочиства“ подобни количества помощ за чужди държави в продължение на 3-4 месеца.

  Китай, изпълнявайки своя „проект“ „Един пояс – един път“, с избухването на широкомащабна война в Украйна през 2022 г., загуби част от маршрута и възможността да транспортира своя износ за Европа през Русия. В замяна китайската промишленост получи руския вътрешен пазар, макар и в някои отрасли с по-малък обем. Затова китайската промишленост се бори за нови сухопътни пътища към Средиземно море през Казахстан, Туркменистан, Азербайджан, Иран и Турция, с цел едновременно да  предложи своите стоки на вътрешните пазари на тези страни. Цената на проекта „Един пояс- един път“ е равна на колосалните 21 трилиона долара. Факт е, че част от т.нар. Морски път на коприната от Китай към Европа минава през Персийския залив и Суецкия канал. Но „проектът“ „Един пояс-един път“ включва изграждането на трансконтинентална двурелсова железопътна линия по суша на „Източната железница“ от Западен Китай до Средиземно море, допълваща и застраховаща морския път. Най-удобно е да се изгради такъв път от съществуващата железопътна линия Сиан – Ланджоу – Урумчи през коридор в планините от езерото Еби-Нур до казахстанското езеро Алакол, след което в общата посока Алма-Ата – Чарджоу – Иран Машхад, използвайки железопътни линии, останали от СССР. От Машхад по съществуващата магистрала през северен Иран до Тебриз, след това до турски или сирийски пристанища.

   Проект от такъв мащаб означава, че обемът на стоките, които китайските производители възнамеряват да транспортират на Запад, и размерът на ресурсите, който те очакват да изнесат и инвестират по железопътния и морския маршрут, трябва да възлиза на трилиони. Ясно е, че китайската индустрия очаква сама да построи подвижен състав, кораби, нови градове и пристанища, електроцентрали, претоварни центрове и терминали по линията „Един пояс-един път“ и да ги остави под свой контрол. Но ако, въпреки всичко това, Съединените щати и НАТО продължат да имат монопол в Западна Азия и Близкия изток, Китай ще загуби последната част от маршрута и неговите планове за трилиони долари ще пропаднат. Може ли Китай да се примири с тази ситуация? Ясно е, че не може, защото цялата система на  икономиката на Китай ще бъде поставена под въпрос.

  Съединените щати и основните страни от НАТО все още не са част от „Един пояс-един път“ и не се интересуват от него, тъй като „Един пояс-един път“ може да съсипе някои от водещите монополи на тези сили. Възможно е в резултат на близкоизточната война турският  капитал да загуби своите пазари и транзитната роля в региона и да бъде изместен на заден план като „младши партньор” на Иран и Китай. Общият интерес на Китай, Русия, Иран, Сирия и Турция обаче е да засилят позициите си в Близкия изток, да лишат старите хихикащи империалисти на САЩ и Европа от „сфери на влияние“, пазари за продажби, суровини и търговски маршрути. Политически това означава ликвидиране на Израел, изгонване на Съединените щати от Ирак, премахване на американската блокада в Афганистан, за да бъде „погълнат от местните племена“, обръщане на Пакистан и Саудитска Арабия към съюз с Китай.

  Така че войната в Палестина в конкретната историческа ситуация не е революционна национално-освободителна война на палестинския народ и не е справедлива война на израелския народ в защита на своята демократична родина. Тази война е  източник на третата империалистическа война между  съюза на империалистическите сили за преразпределяне на света. Фашистко-ционисткото правителство на Израел и ръководните кръгове на Хамас са само инструменти на най-реакционните, най-шовинистичните, най-империалистическите елементи на финансовия капитал, потапящи човечеството в бездната на поредното световно клане.

РП

Превода и редакцията в съответствие с възгледите на БКП е на Милчо Александров от в-к „ Рабочий путь“.