ВАН И ЗА ВИЗИТАТА НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КНДР СИ ЦЗИНПИН В ИТАЛИЯ, МОНАКО И ФРАНЦИЯ

si

  Париж, 27 март /Синхуа/.

От 21 до 26 март председателят на КНР Си Цзинпин направи визита в Италия, Монако и Франция по покана на ръководителите на тези страни. До края на мероприятието членът на Държавния съвет, министър на външните работи на КНР Ван И запозна журналистите за официалната среща в трите европейски страни.

От думите на дипломата, след успешното приключване на „двете сесии” /сесията на Националното събрание на народните представители и сесията на Националния комитет на Народния политически консултативен съвет на Китай/ председателят Си Цзинпин отиде в Европа за първата си задгранична визита през тази година, която открива нов път за развитие на отношенията на Китай с Италия, Монако и Франция, ще съдейства за разширяването на пространството за съвместно изграждане на „Пояс и път” в Евразия и дава нов стимул на китайско-европейските всеобхватни отношения на стратегическото партньорство. В момент, когато светът преживява най-големите за последното столетие промени, днешното посещение на председателя Си Цзинпин е насочено за задълбочаване на сътрудничеството между партньорите, усъвършенстване на глобалното управление и защитата на мултилатерализма (съюз на множество държави, преследващи обща цел БП), което Китай компетентно демонстрира като отговорна велика държава и за това получи положителен отзив от страна на международната общественост.

Ван И отбеляза, че Италия и Франция са световни държави, които поддържат с Китай всеобхватни отношения в стратегическото партньорство, а Монако също е една от най-приятелските на Китай европейски държави. Днешното пътуване се превърна в първата за последните десет години визита на главата на Китай в Монако, както и първата за последните пет години във Франция, тя непременно ще изведе отношенията между КНР с трите страни на ново равнище.

През тази година ще отбележим 15-та годишнина от установяването на всеобхватното стратегическо партньорство между Китай и Италия, а през следващата година двете държави ще честват съвместно 50-летието от деня на установяването на дипломатическите отношения, което създава възможности за развиване на двустранните връзки. Председателят Си Цзинпин и президентът Серджо Маттрелла, министър председателят Джузеппе Конте се съгласиха единодушно да укрепват контактите на високо равнище, да активизират обмена на мнения, да задълбочават политическото взаимно доверие и непрекъснато да повишават междудържавните отношения.

Франция първа призна Китай от западните държави. През тази година ще се навършат 55 години от установяването на дипломатическите отношения между двете страни. Китай и Франция през последните години поддържат здраво и стабилно развитие на междудържавните връзки на високо ниво. Страните обнародваха съвместна декларация за защита на мултилатерализма и усъвършенстването на глобалното управление.

В продължение на повече от 20 години след установяването на дипломатическите отношения между Китай и Монако през цялото време се поддържа искрена дружба и равноправни отношения. Те вървят в крак с епохата, развиват сътрудничество, показват пример на другарски връзки между голяма и малка държави. Главите на двете страни се договориха твърдо да се придържат към правилната посока на развитието на двустранните отношения, да настояват за откритост и взаимодействие, да умножават взаимната изгода и полза, непрекъснато да се обогатяват съдържанието на хуманитарния обмен и общите усилия да се откриват по-добри перспективи на китайско-монакските връзки.

Що се отнася до инициативата „Пояс и път”, то главата на китайското министерство на МВнР посочи, че италианското правителство е взело решение за присъединяването към изграждането на „Пояс и път”, което демонстрира прагматичността и далновидността на официален Рим. Китай и Италия постигнаха консенсус по стиковането на инициативата „Пояс и път” с италианската „Програма за изграждане на северните пристанища” и „Програмата за инвестиране в Италия” за изява на потенциала на двустранното сътрудничество.

Франция стана една от европейските страни, които първи изразиха намерение да се присъединят към сътрудничество в рамките на „Пояс и път”. Страните решиха да продължат сътрудничеството си по съществуващите големи проекти в областите на традиционното стратегическо взаимодействие, да се ускори стратегическото подпомагане и всестранното сътрудничество в такива нови сфери, като научните иновации, селското стопанство и финансите, и още повече да се задълбочава интеграцията на интересите в производствените отрасли в двете страни.

Президентът Емануел Макрон при закриването на форума по глобалното управление отбеляза, че издигнатата от китайската страна инициатива „Пояс и път” има важно значение и ще играе важна роля за мира и развитието на целия свят. „Евросъюзът желае задълбочено да съгласува стратегията за взаимовръзката между Европа и Азия и инициативата „Пояс и път” и да разгърне иновационното сътрудничество” – каза той.

Ван И отбеляза, че китайско-монакското търговско-икономическо сътрудничество се характеризира с прагматичност, висока ефективност и гъвкавост. Председателят Си Цзинпин и князът на Монако Албер II, обсъдиха въпросите, как Монако, използвайки предимствата на географското си положение и в производството, ще вземе активно участие в международното сътрудничество за изграждането на „Пояс и път” и ще засили взаимодействието в различните му форми, в това число и усвояването на пазарите на трети страни.

От думите на Ван И, в днешното посещение на Си Цзинпин имаше не само обмен на двустранни визити с лидерите на трите държави, но бяха осъществени тесни контакти на ръководителите на Китай и Европа, и се направиха задълбочени консултации по китайско-европейските отношения, и по въпросите на глобалното управление всяха увереност за осигуряването на мултилатерализма, което привлече вниманието на международната общност.

Главата на дипломацията на КНР отбеляза, че след миналогодишната визита в Испания и Португалия Си Цзинпин отново пристигна в Европа, за да извърши първата си за тази година международна среща, като демонстрира специалното внимание на китайската дипломация към Европа. Китайският ръководител проведе задълбочени преговори с лидерите на трите посетени държави и със специално пристигналата в Париж канцлер на ФРГ, което даде на света ясен сигнал за укрепването на китайско-европейското стратегическо взаимно доверие и задълбочаването на тяхното стратегическо взаимодействие. „Европейските събеседници признаха, че Китай се е превърнал в една от ключовите световни сили и ЕС е готов стратегически да оцени нарасналото влияние на Китай, и неотклонно да засили европейско-китайските отношения” – каза Ван И.

Главата на МВнР на Китай засегна също, че европейските страни, са бъдещите важни инициатори, строители и участници на действащия международен ред, също активно се застъпват за мултилатерализма в съвременния свят. В този контекст в хода на европейската среща на Си Цзинпин с европейските лидери посредством задълбочените контакти съгласуваха въпросите за сътрудничество в глобалните работи и постигнаха важния консенсус за отстояването на мултилатерализма и отказ от изолирани и едностранни действия.

Ван И специално констатира, че по време на пребиваването си във Франция Си Цзинпин държа важна реч на Китайско-френския форум за глобалното управление, където той ясно посочи четирите предизвикателства пред съвременния свят – дефицита в управлението, дефицита на доверие, дефицит на мир и дефицит на развитие. Си Цзинпин паралелно издигна четири концепции за преодоляване на тези предизвикателства – осигуряване на справедливост и рационалност, съгласуване и взаимно разбиране, действия в една посока и поддържане на взаимна изгода и полза. Лидерите на Европа, от своя страна, положително оцениха китайската роля за посоката и подобряването на глобалното управление и изразиха намерение да укрепят единството и сътрудничеството си с Китай.

От съобщението на главата на дипломацията на КНР, в хода на визитата си Си Цзинпин запозна европейската страна с ключовите фактори за постигнатите от Китай огромни успехи в развитието му – първо, пътят към социализма с китайска специфика под ръководството на КПК, съответстващ на реалностите в Китай, второ, твърдото провеждане на политиката на реформи и откритост, която стана определяща в съдбата на съвременен Китай и която позволи да се осъществи великото възраждане на китайската нация, трето, пътят на мирно развитие, стремеж към всеобщ прогрес и формиране на глобален съюз с единна съдба.

Си Цзинпин също активно съдейства за формирането на обективния и рационален възглед на европейските лидери за китайското развитие и инвестиции. Неговите събеседници заявиха, че са радостни да видят много мощното развитие на Китай и приветстват китайските инвестиции в европейската икономика, а също са готови да предоставят на всички чуждестранни инвеститори, в това число и китайски, справедлива, открита и прозрачна бизнес среда.

Ван И заяви също, че в хода на визитата госпожа Пън Лиюнан активно е участвала в дипломацията като първа лейди, е съдействала за хуманитарните връзки между Китай и посетените страни и демонстрирала приятелската мека сила на китайската дипломация. Като специален посланик в ЮНЕСКО по въпросите на образованието жените и девойките, Пън Лиюнан още веднъж по покана и с визита посети щаб-квартирата на организацията в Париж, като показа образа на Китай като отговорна държава, активно участваща в международните усилия за съдействие на образованието и равенството.

превод Милчо Александров

Tags: